Hyppää sisältöön

Toimitilojen siisteys lisää henkilöstön viihtyvyyttä

Toimitilojen siisteys lisää henkilöstön viihtyvyyttä

13.01.2022

Merantin toimitusjohtaja Antti Pietilä suosittelee kokoo alaa ottamaan yrityksen soveltaman Insta 800 -standardin käyttöön. 

Kuinka hyvin kiinteistössä pitää siivota? Paljonko palvelu saa maksaa? Meranti auttaa määrittelemään tavoitteet ja siivouksen sisällön niin, että työ tuottaa arvoa.

TEKSTI TIMO HÄMÄLÄINEN I KUVA MERANTI


Siivouspalveluita tuottavan Merantin toimitusjohtaja Antti Pietilä on huolestunut siivousalan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Pietilän mukaan ammattimaisen puhtaanapidon kohteena olevan kiinteistömassan arvo Suomessa on noin 260 miljardia euroa, eivätkä palveluyritykset pysty yksin ratkaisemaan siivousalan ongelmia. Siihen tarvitaan yhteistyötä, johon osallistuvat myös rakennusten käyttäjät ja omistajat.

– Hyvällä, ammattimaisella siivoamisella saadaan pidennettyä kiinteistöjen elinkaarta ja pidettyä yllä niiden arvoa. Sitä vastoin huonolla siivouksella rakennukset rapistuvat ennenaikaisesti, mikä lisää korjausrakentamisen tarvetta. Seurauksena on myös rakennetun ympäristön muuttuminen epäviihtyisäksi ja epäterveelliseksi.

Alan yhteisenä huolena on pula osaavasta työvoimasta. Merantin ratkaisu pulmaan on RekryKoulutus, jolla houkutellaan alalle nuoria, alan vaihtajia ja työttömiä. Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu koulutuksen rahoitukseen.

Siivousta ammattiotteella 

Meranti tuottaa siivouspalveluita Oulun talousalueella. Lisäksi yhtiö tarjoaa siivousalan asiantuntija- ja konsultointipalveluita koko maassa. 

– Autamme kiinteistön omistajia ja käyttäjiä ostamaan oikeat siivouspalvelut. Ratkomme pulmia, jotka liittyvät tavoitteiden määrittämiseen, palvelun ostamiseen ja laadun seurantaan, Pietilä sanoo.

Merantin asiantuntijat toimivat myös uudis- ja korjausrakentamiskohteissa puhtaudenhallinnan koordinaattoreina. Heidän työnkuvaansa kuuluu muun muassa työmaan puhtauden hallinnan suunnittelu.

Yksi Merantin palveluista on siivouksen laatuprofiilin laadinta. Kiinteistön omistaja ja käyttäjät määrittävät laatuprofiilin avulla siivoustarpeen ja seuraavat siivouspalvelun laatua.

Laatuprofiilia käytetään myös tarjouskilpailuvaiheessa. Kun lähtötiedot ja tavoitteet ovat selkeät, saadaan siivouspalveluyrityksiltä keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Teams-nettipalaverien avulla Meranti pystyy auttamaan asiakkaita ja isännöitsijöitä laatuprofiilin ja tarjousten laadinnassa, olipa näiden kotipaikka missä päin Suomea tahansa.

Tekninen laatu todennetaan

Yhtenä ensimmäisistä puhtausalan yrityksistä Suomessa Meranti soveltaa toiminnassaan Insta 800 -standardia.

– Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Insta 800 on ollut käytössä jo pitkään. Standardi on hyvä työkalu, ja se pitäisi ottaa Suomessakin laajalti käyttöön, Pietilä sanoo.

Insta 800 -standardin ytimen muodostaa viisi puhtaustasoa. Asiakkaat voivat valita millaisen puhtaustason haluavat eri tilatyypeille ja pinnoille. Standardi sisältää myös tarkat kriteerit, joiden avulla siivouksen tekninen laatu voidaan todentaa. Näin siivoustyön tilaaja ja suorittaja voivat yhdessä tarkastaa, onko sovittu taso saavutettu.

Haku