Hyppää sisältöön

Toimintakulttuurin muutos luokkahuoneisiin

Toimintakulttuurin muutos luokkahuoneisiin

22.11.2022

LeaDo murtaa perinteisen luokkahuoneen toimintakulttuurin ja nostaa oppilaat passiivisista kuuntelijoista aktiivisiksi toimijoiksi.

Uupuneet opettajat ja heikentyneet oppimistulokset kaipaavat luokkahuoneisiin toimintakulttuurin muutosta. Toiminnallisessa oppimisympäristössä jokainen pääsee loistamaan luontaisilla ominaisuuksillaan.

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | COULU SYSTEMS


Suomalaisen Coulu Systems Oy:n kehittämä pedagoginen innovaatio LeaDo valjastaa opettajien ja oppilaiden vahvuudet täyteen potentiaaliin toiminnallisella oppimisympäristöllä, jossa jokainen oppilas pääsee kehittymään yksilöllisesti yhdessä ryhmän kanssa. Oppimisympäristöjen toimintakulttuurin uudistava innovaatio vähentää opettajien taakkaa ja edistää oppilaiden onnistumisia huomioimalla yksilöiden luontaisen etenemistahdin ja vahvuudet. Opettajien työhyvinvointia edistävän sekä lasten ja nuorten oppimistuloksia parantavan idean taustalla on kasvatusalan moniosaaja, muun muassa vankilaopona ja erityisopettajana toiminut luokanopettaja Lea Tornberg, jonka polttava tarve ratkaista tosielämässä havaitsemansa haasteet on saanut lukuisat opettajat huokaisemaan helpotuksesta ja oppilaat hihkumaan innostuksesta.  

– Perinteinen opettajakeskeinen malli on muuttuneessa maailmassa opettajalle uuvuttava, eikä edistä oppimista optimaalisella tavalla. Jatkuva valmisteleva työ vie aikaa, eikä oppitunneilla jää tilaa oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen. Hierarkkinen malli, jossa tietoa sanellaan ylhäältä alaspäin, on todettu toimimattomaksi organisaatiomaailmassa, eikä se palvele sen enempää luokkahuoneitakaan. Jatkuva puhuminen ei jätä tilaa opettajan ajattelulle, eikä koko päivän paikoillaan istuminen ja kuunteleminen palvele lasten ja nuorten kehitystä, Tornberg kertoo.

LeaDo ratkaisee opetuksen ja oppimisen haasteet päiväkoti- ja koulumaailmassa ratkaisukeskeiseen pedagogiikkaan nojaavalla palvelukokonaisuudella, joka auttaa opettajaa oppimisprosessien organisoimisessa ja uuden opetussuunnitelman monipuolisessa toteuttamisessa opiskelijoita aktivoivalla, osallistavalla ja inspiroivalla tavalla. 

– Mitä enemmän mahdollisuuksia oppimisympäristössä on, sitä paremmin se aidosti mahdollistaa yksilön oppimisen. Oppilaiden luontaisten ominaisuuksien huomioiminen opetuksessa lisää onnistumisia, jotka ruokkivat edelleen uusia onnistumisia ja ovat oiva kasvualusta oppimiselle, Tornberg sanoo.

Uusi innovaatio luo oppimisympäristön, jossa jokainen oppilas pääsee kehittymään yksilöllisesti yhdessä ryhmän kanssa.

Omatoimista onnistumista

LeaDon palvelukokonaisuus murtaa perinteisen luokkahuoneen toimintakulttuurin ja nostaa oppilaat passiivista kuuntelijoista aktiivisiksi toimijoiksi. Oppimista tuetaan monipuolisella liikuntatelineellä ja toiminnallisella välineistöllä, jotka edistävät muun muassa ajattelun kehittymistä, käsitteiden oppimista, muistamista ja tunnetaitoja. Esimerkiksi nyrkkeilysäkin, joogaliinan ja nukketeatterin sisältämässä luokkahuoneessa työrauha on parantunut ja hyvinvointi lisääntynyt sekä oppilailla että opettajilla.

– Lapset ovat oppineet tunnistamaan tunteitaan ja kanavoimaan energiaa liikkumiseen, ja itse nautin suunnattomasti rentouttavista mikrotauoista päivän aikana joogaliinan uumenissa, kertoo ensimmäisen ja toisen luokan opetuksessa LeaDon työkaluja hyödyntävä luokanopettaja Sari Paananen.

Liikuntatelineen ja toiminnallisen välineistön lisäksi LeaDon konsepti aktivoi opiskelijoita läpinäkyvällä oppimisprosessilla, jolloin oppilaat pääsevät ottamaan enemmän itse vastuuta oppimisestaan. 

Koko päivän paikallaan olo ja kuunteleminen eivät palvele lasten ja nuorten kehitystä.

Luokanopettaja Lea Tornberg

– Oppimisympäristön ehdoton voimavara on sen kyky opettaa opiskelijoille opiskelutekniikoita, jolloin opettaja vapautuu jatkuvasta ohjeistuksesta. Oppilaiden keskinäinen auttaminen on myös lisääntynyt, mikä edistää yhteistyötaitoja ja nostattaa itsetuntoa. Vastuun ottaminen omasta oppimisesta palkitsee oppilaan ja on arvokas taito jatko-opiskelua ajatellen, käsityön lehtori ja LeaDon sisällöntuottaja Teemu T. Kaskinen kertoo.

– Opettajan sijaan nostammekin keskiöön oppimispolut. Turha työ vähenee ja oppilaiden omatoimisuus lisääntyy, minkä seurauksena opettajat pääsevät hyödyntämään arvokkaan pedagogisen osaamisen oppilaskohtaisesti sinne, missä sitä tarvitaan, Tornberg täydentää.

Rohkaisee kokeilemaan erilaisia oppimisprosesseja

LeaDon pedagogisten prosessien selkeyttämiseen ja toiminnanohjaukseen suunniteltu taskusto ja oppimiskorttisovellus konkretisoivat opetussuunnitelman ja havainnollistavat laaja-alaisten taitojen ja tavoitteiden kokonaisuuden.

– LeaDo helpottaa opettajan työtä tarjoamalla erilaisia malleja ja struktuureja, joiden avulla kaikki opetusmateriaalit ja ideat on integroitavissa selkeiksi kokonaisuuksiksi. Pedagogista vapautta ei rajoiteta, vaan vahvistetaan rohkaisemalla kokeilemaan hallitusti erilaisia oppimisprosesseja, Kaskinen sanoo.

Pedagogisten prosessien selkiyttäminen vähentää uuden materiaalin tuottamisen ja sisäistämisen tarvetta sekä perinteistä kirjallista arvostelua, mikä vapauttaa opettajan resursseja ja lisää oppilaiden motivaatiota. Opettajan työstä tulee tarkoituksenmukaisempaa ja opiskelusta yksilöllisempää, jolloin eri lähtökohdista tulevat lapset voivat opiskella luontaisesti ja häiriöttä samassa luokkahuoneessa.

– Olen päässyt rikastuttamaan opetustani valtavasti, eikä minun enää tarvitse työstää vuodesta toiseen oppimateriaaleja uudestaan ja uudestaan. Opetussuunnitelman laatiminen LeaDon avulla oli inspiroivaa, ja työyhteisömme sai aivan uutta potkua tekemiseen. On ollut virkistävää oivaltaa uutta omasta työstä vielä vuosikymmenten ammatillisen kokemuksen jälkeenkin, Paananen hehkuttaa.

– LeaDo onkin paitsi oppimismotivaation ja tulosten parantaja myös opettajan mielen kaaoksen kesyttäjä. Hyvinvoiva ja inspiroitunut opettaja levittää hyvinvointia ympärilleen luokkahuoneessa.

– Työpäivät eivät enää kuormita samalla tavalla, kun opetuksen aikana jää tilaa läsnäololle. Pystyn havaitsemaan oppimistilanteita paremmin, kun minun ei tarvitse olla jatkuvasti papukaijana äänessä. Lapset pääsevät etenemään omaan tahtiinsa ja saavat apua tarvittaessa, mikä on tuonut rauhaa koulupäiviin. Turhautuminen luokassamme on vähentynyt merkittävästi sekä opettajan että oppilaiden osalta, kertoo Paananen.

LeaDon työkaluja työssään hyödyntävä luokanopettaja Sari Paananen nauttii rentouttavista mikrotauoista joogaliinan uumenissa. 

Jokaisella oikeus oppia

Viime vuosien aikana opettajien uupumus on lisääntynyt, lasten oppimistulokset ovat heikentyneet ja erityistarpeet yleistyneet. Ratkaisua on haettu opettajien kapasiteetin lisäämisestä, mutta LeaDo tekee sen tarpeettomaksi vapauttamalla opettajan resursseja toimintakulttuurin muutoksella.  

– Opettajien jaksaminen ja oppimistulosten parantaminen edellyttävät rakenteellisia muutoksia. Arki ei muutu yksittäisillä virkistyspäivillä, eikä meillä ole varaa pudottaa kelkasta yhtäkään lasta. Nämä ovat kansantaloudellisia ja -terveydellisiä arvovalintoja. LeaDon käyttöönotto ei kuormita opettajia, vaan ylläpitää hyvät käytänteet ja antaa mahdollisuuden kehittää toiminnallisuutta kaikessa rauhassa ilman kiirettä, opettajat painottavat.

– Opettaja määrittää muutoksen tahdin ja LeaDo on vain ohjenuora lasten ja opettajien hyvinvoinnin varmistamiseksi, Kaskinen toteaa.

Oikeus optimaaliseen oppimisympäristöön on paitsi lasten myös opettajien oikeus. 

– Innostuin alkuun menetelmän toiminnallisuudesta ja liikunnallisuudesta, mutten osannut kuvitellakaan miten paljon sillä on annettavaa opetustyölle ja ennen kaik-kea lasten kehitykselle, Paananen päättää ja kollegat samaistuvat yksimielisinä.

Haku