Hyppää sisältöön

Todellinen kokeiluympäristö, joka kattaa koko kaupungin

Todellinen kokeiluympäristö, joka kattaa koko kaupungin

14.03.2023

Rakennuskonserni Skanskan omistamassa kiinteistössä Lauttasaaren Vattuniemessä on käynnissä kiertotalousklusterin kokeilu. Kokeilussa etsitään tapoja tehdä kiertotalouden mukaista purkamista ja materiaalikiertoa. Tiiviin yhteistyön ansiosta hankkeen osapuolet hyötyvät toisistaan.

Aidossa käyttöympäristössä tapahtuva palvelu- ja tuotetestaus hyödyttää kaikkia. Helsingin kokeilualustatoiminnan ansiosta se on mahdollista.

TEKSTI VILMA TIMONEN | kuva RIKU KYLÄ


Helsingin kaupunki tarjoaa houkuttelevan ympäristön uusien tuotteiden ja palveluiden testaamiseen. Business Helsingin eli kaupunginkanslian elinkeino-osaston Testbed Helsinki -toiminnassa hyödynnetään kaupunkiympäristöä, kaupungin palvelupisteitä ja infraa kehitys- ja kokeiluympäristönä, jossa kaupunki, yritykset ja loppukäyttäjät voivat yhdessä kehittää uusia tarvelähtöisiä ratkaisuja. Yhteistyössä on mukana kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki sekä oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia. Kokeiluprosessi auttaa yrityksiä tuotekehityksen nopeuttamisessa, asiakasymmärryksen syventämisessä ja markkinareferenssien kartuttamisessa.

Testbed Helsingin kokeilualustatoiminnan keskeiset sisältöalueet ovat oppimisteknologia-ala, älyliikenne, rakennettu ympäristö, kiertotalous sekä terveys ja hyvinvointi. Tuotekehitysympäristöinä hyödynnetään rakennuksia tai dataa sekä palveluyksiköitä, kuten kouluja ja terveysasemia. 

– Eniten kokeiluja tehdään nyt helsinkiläisissä kouluissa yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Testaamme juuri esimerkiksi ratkaisuja kielten, matematiikan ja sosiaalisten taitojen oppimiseen sekä lasten metsäsuhteen lujittamiseen, kertoo Business Helsingin innovaatiopalveluiden johtava asiantuntija Kimmo Heinonen, joka vastaa Testbed Helsinki -toiminnasta kokonaisuutena.

Ratkaisuja kiertotalouteen paikallisen yhteistyön avulla

Yksi Testbed Helsingin painopistealueista on kiertotalous. Vuonna 2021 käynnistetyn kiertotalouden klusteriohjelman tavoite on edistää kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa sekä ilmastotavoitteita. Kiertotalousklusteri keskittyy erityisesti rakentamisen kiertotalouden kehittämiseen.

– Valitsimme klusterin teemaksi rakentamisen, koska sillä on kansallisellakin tasolla todella suuri liiketoiminta- ja päästövähentämispotentiaali. Helsingissä tapahtuu koko ajan tällä sektorilla: meillä puretaan, rakennetaan ja peruskorjataan. Myös välimatkat ovat lyhyet, joten täällä jos missä kannattaa edistää rakentamisen kiertotaloutta, sanoo kiertotalouden klusteriohjelman projektipäällikkö Mira Jarkko.

Kiertotalous kiinnostaa yrityksiä ja muita organisaatioita. Mukaan klusteriin on ilmoittautunut jo yli 100 toimijaa, ja uutiskirjeen tilaajia on moninkertainen määrä. 

– Kun haastattelimme yrityksiä ennen klusterin perustamista, kaikki toivoivat konkreettisia toimenpiteitä. Olemme käyneet keskusteluita klusteriin liittyneiden kanssa ja pyrkineet löytämään teemoja, joihin tällä hetkellä kaivataan eniten ratkaisuja, Jarkko kertoo. 

Jarkko korostaa yhteistyönäkökulmaa klusterin toiminnassa – esimerkiksi materiaalivirtojen hallinta ja hyödyntäminen edellyttävät yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

– Etsimme aidosti yhdessä ratkaisuja. Kiertotaloudessa jokainen toimija tarvitsee toista, sitä ei pysty tekemään ilman yhteistyöverkostoa. 

Avointa tiedon jakamista

Kiertotalousklusterissa viestintä ja tiedon jakaminen on tärkeää. Klusteri kehittää parhaillaan aineistopankkia, johon kootaan muun muassa klusterissa tehtyjä selvitystöitä ja prosessikuvauksia.

– Pyrimme tuottamaan monipuolisesti sisältöjä avoimeen käyttöön ja lähdemme klusterin jäsenten tarpeista, sanoo klusteriohjelman projektiasiantuntija Mette Hiltunen.

– Ala kaipaa uusia tekijöitä ja osaamista. Olemme tehneet paljon yhteistyötä esimerkiksi Aalto-yliopiston kanssa. Opiskelijoita kiertotalous kiinnostaa, ja se on arkkitehtien koulutuksessa nouseva teema.

Kiertotalousklusterin jäseneksi voi liittyä Testbed Helsingin verkkosivuilla. Sivustolta löytyy myös lisää tietoa kiertotalousklusterista ja Testbed Helsingin muusta toiminnasta. Mukaan kokeilutoimintaan hakeudutaan innovaatiohaasteen tai -kilpailun kautta tai lähettämällä oma kokeiluehdotus yhteydenottolomakkeella. 

– Meihin voi olla yhteydessä ja tiedustella mahdollisuutta toteuttaa kehitysvaiheessa olevaa tuotetta tai palvelua koskeva kokeilu tai pilotti aidossa kaupunkiympäristössä. Kaikkia emme ehkä pysty palvelemaan, mutta teemme parhaamme, Heinonen lupaa. 

Haku