Hyppää sisältöön

Tio år av värmeåtervinning

Tio år av värmeåtervinning

31.10.2023

Caligo Industrias Juha Järvenreuna och Oskari Salovaara har siktet inställt på en renare framtid.

Teknologin för återvinning av spillvärme är under ständig utveckling. Det bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

TEKST PEKKA SÄILÄ | BILD SUVI LAINE

Energisektorn genomgår en brytningstid i hela Europa, driven av den förändrade globala situationen. Inom energiproduktionen blir det allt viktigare att återvinna spillvärme framför allt från industrin.

Caligo Industria, specialist på återvinning och användning av spillvärme, erbjuder patenterade lösningar för att lyfta värmeåtervinning av rökgaser eller fuktiga ångor till en ny nivå. Företaget utvecklar och levererar produkt- och systemlösningar för rening av rökgaser från energi- och processindustrin samt för återvinning av spillvärme från industriella processer.

Med kondenseringsteknik återvinns gasernas spillenergi genom att vattenångan omvandlas tillbaka till vatten, vilket frigör en betydande mängd energi. Samtidigt förbränns mindre bränsle vid produktionen av fjärrvärme.

–  Under vår tioåriga historia har vi åt våra kunder levererat cirka 50 specialiserade enheter för återvinning av spillvärme. Vi erbjuder för närvarande modeller för energibolagen att övergå från rökgasrenare för återvinning av rökgaser till olika hybridmodeller, berättar Oskari Salovaara, VD för Caligo Industria.

Salovaara tillägger också att förbränningen i värmeverken inte kommer att upphöra helt under en lång tid. Förbränningen kan dock minskas genom att använda nya värmekällor. 

– Detta har också en direkt inverkan på CO2-utsläppen. 

Lösningar för effektiv användning av förnybar energi

I framtiden vill Caligo Industria tillämpa nya lösningar och modeller som utnyttjar andra värmekällor utöver spillvärme från förbränning. 

För detta ändamål har företaget utvecklat patenterad teknologi såsom värmepumpskopplingar och en vattenvärmeackumulator som utnyttjar värmepumpar. Dessa system kan användas för att ansluta förnybara energikällor till helheten, såsom solvärme eller energieffektiva elpannor. På så sätt kan kundens system producera värme på ett energieffektivt sätt även under sommartid, fastän pannanläggningen är avstängd.

De lösningar som utvecklats av Caligo Industria kan också i efterhand integreras i befintliga värmeproduktions- och återvinningssystem i bioenergianläggningar. I tjänsten ingår alltid en helhetskartläggning av situationen samt leverans och installation av utrustningen. 

– Ibland har våra kunder konstaterat att vi har räknat kostnadskalkylerna för högt, eftersom återbetalningstiden för utrustningen har varit betydligt kortare än vår uppskattning, skrattar försäljningsutvecklingschef Juha Järvenreuna, som också är en av grundarna av Caligo Industria.

Han konstaterar, att företagets gamla ägare har stannat kvar även efter företagsförsäljningen, vilket har säkerställt att det energitekniska sakkunandet
har behållits inom företaget. Caligo Industria ingår numera i Addtech-koncernen, som är specialiserad på olika industriella teknologilösningar. 

– Med en stor koncern i bakgrunden får vi finansiell uppbackning och möjlighet att utveckla vår egen kompetens i en mer energieffektiv riktning”, avslutar Salovaara.

Haku