Hyppää sisältöön

Tietoturva voi jopa tehostaa liiketoimintaa

Tietoturva voi jopa tehostaa liiketoimintaa

29.11.2022

Palo Alto Networksin Jari Hemminki ja Antti Lehtonen korostavat, että kyberiskujen kohteeksi joutuminen on mahdollista välttää ennakoidusti ja ammattimaisesti toteutetulla tietoturvalla.

Suomalaisyritysten tietoisuus kyberhyökkäyksien riskeistä on kasvussa, mutta ajatus tietoturvasta hidasteena elää yhä tiukassa. Globaali tietoturvateknologiayhtiö Palo Alto Networks suojaa asiakkaitaan ulkopuolisilta uhilta helppokäyttöisillä ja tehokkailla tietoturvaratkaisuilla, joiden vaikutus ulottuu liiketoiminnan tehostamiseen asti.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | SANNI HIRVONEN

Digitalisaation eteneminen muokkaa työn ja liiketoiminnan tekemisen tapoja. Prosesseja optimoivista pilviratkaisuista on tullut yrityksille arkipäivää. Jos tietoturva ei pysy kehitystyön tahdissa, tehostamiseen tähdänneen pilvisiirtymän hyödyt valuvat helposti hukkaan. Pilviympäristöjen lisäksi tietoturvamaisemaa uudistaa etä- ja hybridityön yleistyminen. Kun työ liikkuu tekijänsä mukana, yrityksen data on pystyttävä suojaamaan onnistuneesti työntekijän sijainnista ja tämän käyttämästä päätelaitteesta riippumatta.

Samalla kun automaatiota ja tekoälyä hyödyntävät työkalut tuovat arkeen joustavuutta, ne avaavat uusia ovia aiempaa monimutkaisempien ja vaikeammin jäljitettävien kyberiskujen toteuttamiselle. Liiketoimintaa lamauttavista ransomware- eli kiristyshaittaohjelmista on tullut räjähdysmäisesti kasvava miljardibisnes, jossa kauppaa käydään yritysten arvokkaimmalla omaisuudella – datalla. Yrityksiin, organisaatioihin ja henkilöihin kohdistuvien hyökkäyksien haittavaikutukset ulottuvat pahimmassa tapauksessa koko yhteiskuntaan saakka. 

Monissa yrityksissä pohditaan, voiko tällaisilta vääjäämättä yleistyviltä hyökkäyksiltä enää lainkaan välttyä.

– Synkältä kuulostavista uutisista huolimatta syytä epätoivoon ei ole. Hyökkäyksiltä on mahdollista suojautua tehokkaasti, kaupallisesti järkevällä tavalla ja vieläpä kotimaisin voimin tuettuna, maailman johtavan tietoturvateknologiayhtiö Palo Alto Networksin Suomen toimintojen johtaja Jari Hemminki
tiivistää.

Suomessa vuodesta 2011 saakka toiminut Palo Alto Networks tunnetaan tuhansien yritysten luotettuna tietoturvakumppanina. Pelkästään tietoturvaan keskittyvän yrityksen tuotevalikoima ulottuu modernista verkon palomuurauksesta ja reunasuojauksesta aina automaatioon ja tekoälyyn nojaaviin, pilviavusteisiin ratkaisuihin saakka. 

– Tarjoamme ratkaisuja kaikkiin, yhä verkottuneempaan maailmaan kohdistettuihin kehittyneisiin tietoturvauhkiin, Hemminki kertoo.

Monimutkaisuus luo riskejä 

Muuttunut maailmantilanne ja viime vuosina konkretisoituneet kyberuhat ovat vahvistaneet suomalaisten tietoturvatietoisuutta. Tietoturvan näkyvyys onkin parantunut erityisesti suuryritysten johdossa, ja harvassa pienessäkään yrityksessä vähätellään enää kyberhyökkäyksien kohteeksi joutumisen mahdollisuutta. 

Palo Alton teknisenä johtajana Suomessa työskentelevä Antti Lehtonen toivoo, että nimenomaan tietoturvaan liittyvien riskien tiedostaminen näkyisi suomalaisissa yrityksissä vahvemmin myös ennakoivina tekoina. 

– On hyvin tavallista, että ongelmiin herätään edelleen vasta siinä vaiheessa, kun jotain pahaa on jo ehtinyt tapahtua. Tietoturvaan on tärkeää panostaa nimenomaan etukäteen, Lehtonen korostaa.

Ennakoimisen lisäksi Hemminki ja Lehtonen peräänkuuluttavat tietoturvajärjestelmien yksinkertaistamista. Kaikki Palo Alto Networksin kehittämät ratkaisut perustuvat ajatukseen yksinkertaisuuden ja helppokäyttöisyyden mahdollistamasta tehokkuudesta. Tehokas ja vaikuttava tietoturva ei saa olla hankalaa tai monimutkaista toteuttaa.

Hyökkäyksiltä voi suojautua tehokkaasti ja kaupallisesti järkevästi.

Harva kuitenkaan mieltää tietoturvajärjestelmiä yksinkertaisiksi, eikä ihme – lukuisien suomalaisten yritysten tietoturva nojaa kymmenistä täsmäratkaisuista muodostettuun, vaikeasti kontrolloitavaan kokonaisuuteen. 

– Tällaisen kokonaisuuden hallitseminen ja ymmärtäminen vaatii valtavat määrät työtä. Jos pelkästään yksittäisen järjestelmän konfiguroiminen oikein voi tuottaa haasteita, 20 järjestelmästä koostuvan kokonaisuuden pitäminen ajan tasalla on vaikean sijasta käytännössä mahdotonta, Lehtonen täsmentää.

Monimutkaisuudessa keskeisen riskin muodostavat järjestelmiin ja niiden välisiin konfiguraatioihin lähes poikkeuksetta jäävät tietoturva-aukot. Kun verkkohyökkäyksen tekijä käyttää aseenaan automaatiota, pienikin haavoittuvuus tai virhe asetuksissa saattaa johtaa liiketoimintaa lamauttaviin seurauksiin. 

Oman ongelmansa vaikeaan hallinnoitavuuteen tuovat verkkoon kytketyt, suojauksen ulkopuolelle jääneet laitteet. Lisäksi lukuisista palasista koostuva ratkaisu käy tavallisesti kalliiksi sekä ylläpitokulujen että haavoittuvuuksien tuomien riskien näkökulmasta.

– Siksi tietoturvan toteuttamiseen tulee valita aiheeseen erikoistuneita, todistetusti tehokasta tietoturvaa tekeviä kumppaneita. Jotta monimutkaisuus ei pääsisi rappeuttamaan hyvää yritystä tietoturvan koventamiseksi, on tärkeää että teknologiakumppani pystyy tarjoamaan apua useilla eri aihealueilla, Lehtonen painottaa.

– Järjestelmä, joka pystyy kattamaan useamman ratkaisun toiminnot, on huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto. Helpommin käyttöönotettava ja automatisoidumpi ratkaisu tulee myös todennäköisemmin käyttöön sen sijaan, että se vain ostettaisiin ja jätettäisiin sitten hyllyyn, Hemminki jatkaa.

Automatisoitu tietoturva kiihdyttää liiketoimintaa

Tehokkaasti toimivien tietoturvajärjestelmien ytimessä on automaatio, joka helpottaa tietoturvajärjestelmien hallinnoimista ja torjuu tehokkaasti kehittyneimpiäkin uhkia. Palo Alto Networksin itseoppivat, pilven skaalautumista, koneoppimista ja tekoälyä hyödyntävät ratkaisut poistavat tietoturvan hallinnoimisesta manuaalisen työn tuoman taakan ja inhimillisten virheiden riskin.

– Automaatiota käyttävät järjestelmämme analysoivat verkossa olevien käyttäjien ja laitteiden normaalia käyttäytymistä, minkä ansiosta suojaukset saadaan nopeasti ja tehokkaasti oikeanlaiseen konfiguraatioon, Lehtonen kuvailee järjestelmän toimintaa.

Kun tietoturvajärjestelmä tarkistaa yhä etenevissä määrin itse oman tehokkuutensa ja ohjaa suojauksen kehittämisessä, sen positiiviset vaikutukset ulottuvat koko liiketoimintaan. Näin tietoturva on ennen kaikkea liiketoiminnan kiihdyttäjä ja mahdollistaja, eikä työläs mutta välttämätön hidaste.

– Parhaimmillaan nykyaikainen tietoturvaratkaisu parantaa käyttäjäkokemusta ja auttaa myös arkisten haasteiden, kuten yhteysongelmien selvittämisessä, Hemminki lisää.

Toteutusten tukena vahvoja paikallisia ammattilaisia

Palo Alto Networksin tuotteiden tehokkuus ja yksinkertaisuus näkyvät myös järjestelmien valinnassa ja käyttöönotossa. 

– Olemme globaali yhtiö, mutta meillä on hyvin vahva paikallinen tiimi ja laaja joukko myös paikallisia erittäin osaavia kumppaneita, Hemminki huomauttaa. 

Palo Alto Networksin maahantuojana toimii Exclusive Networks Finland, jolla on yli 12 vuoden kokemus ja osaaminen yhtiön tuotteista ja ratkaisuista. 

– Exclusive Networks toimii myös paikallisena koulutuskumppanina ja toteuttaa laadukkaita kursseja suomen kielellä. Globaalien jälleenmyyjiemme lisäksi ratkaisujemme käytössä tukee paikallisesti muun muassa pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Elisa, Hemminki jatkaa.

Palo Alto Networksin laajaa kumppaniverkostoa kannattaa hyödyntää niin yksittäisissä täsmäkysymyksissä kuin suuremmissa, koko järjestelmän suunnitteluun, käyttöönottoon ja operointiin liittyvissä tarpeissa. 

– Esimerkiksi pilvialustoille siirtyminen herättää yrityksissä usein kysymyksiä siitä, miten muutoksen tulisi vaikuttaa verkkojen ja tietoturvan rakentamiseen. Tiimimme ja yhteistyökumppanimme auttavat asiakkaita määrittämään muuttuneen tilanteen ja ympäristön sekä toimimaan muutosta parhaiten tukevalla tavalla, Lehtonen summaa.

Kolme vinkkiä parempaan tietoturvaan

1. Varaudu uhkiin huomisen sijasta jo tänään.

Hyökkääjän iskiessä toimivan tietoturvajärjestelmän rakentaminen on liian myöhäistä. Palo Alto Networks voi kuitenkin auttaa myös hyökkäyksen ollessa jo käynnissä.

2. Yksinkertaista tietoturvakokonaisuutta. 

Oikean teknologiakumppanin kanssa saat käyttöösi parhaat kyvykkyydet ja minimoit monimutkaisuudesta johtuvien konfigurointivirheiden mahdollisuuden.

3. Ota kumppaniksi ammattitaitoinen tietoturvaosaaja. 

Tietoturvan eri osa-alueet ja erikokoisten yritysten moninaiset tarpeet tunteva kumppani auttaa niin oikeiden ratkaisujen valinnassa, järjestelmien asentamisessa kuin myös niiden optimaalisessa käytössä. 

Haku