Hyppää sisältöön

Tiekartta ohjaa tekemään hyvää

Tiekartta ohjaa tekemään hyvää

30.01.2024

Kotimaisesta männystä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä valmistava Lappset haluaa innostaa niin lapsia kuin aikuisiakin riemuitsemaan liikkumisesta.

Rovaniemeläinen Lappset Group julkaisi viime vuonna ensimmäisen ESG-strategiaansa ja olennaisuusarvioon pohjautuvan tiekartan. Yrityksen keskeisinä tavoitteina on vaikuttaa toimintansa hiilijalanjälkeen ja tuotannosta syntyvään materiaalihukkaan sekä kehittää ESG-viestintäänsä.

TEKSTI TUOMAS I. LEHTONEN | kuva LAPPSET

Lappset Group on yli 50 vuoden taipaleensa ajan halunnut saada ihmiset, niin lapset kuin aikuisetkin, riemuitsemaan liikkeen lumosta. Yritys kehittää ja valmistaa leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, jotka saavat sydämen sykkimään rivakammin ja mielen hypähtelemään ilosta. Yrityksen toiminnan keskiössä on aina ollut vastuullisesti tuotettu pohjoinen mänty, jota Lappset käyttää pääraaka-aineenaan.

Yrityksen laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Maarit Pyykkö näkee, että halu luoda hyvää ja kantaa vastuuta yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista on osa Lappsetin DNAta. Hänen mielestään hiljan laadittu olennaisuusarviointi ja vastuullisuusstrategia ovat jäsentäneet ja täsmentäneet yrityksen vastuullisuustoimintaa.

– Lappsetilla ei kuitenkaan olla vastaheränneitä vastuullisuustyön saralla. Esimerkiksi ensimmäisen elinkaariarviointimme teimme jo vuonna 1997. Nyt tehty ESG-strategia ja tiekartta lähinnä nivovat vastuullisuuteen liittyvät toimenpiteemme yhteen ja auttavat meitä kehittämään toimintaamme systemaattisemmin, Pyykkö pohtii.

Tärkeintä on avoin viestintä ja tiedon luotettavuus 

Pyykön mukaan tiekartan taustalla on huolellinen pohdinta siitä, millä toimenpiteillä Lappset voi tehokkaimmin parantaa vastuullisuuttaan. Olennaisuusarvioinnin perusteella yritys tulee paneutumaan hiilijalanjäljen laskentaan, jotta voi asettaa tavoitteita sen pienentämiseen.

– Haluamme viestiä toiminnastamme kaikille sidosryhmillemme avoimesti, ymmärrettävästi, luotettavasti ja tutkittuun tietoon pohjautuen. Omassa työssäni koen palkitsevimpana sen, kun näen ja kuulen, kuinka yrityksen eri toiminnoissa vastuullisuusajattelu kehittyy. 

Tavoitteita asetettaessa ja toimenpiteitä tehdessä mietitään vastuullisuuden eri näkökohtia. 

– Tämä on jatkuvan kehittymisen sekä oppimisen polku, ja yhteistyössä koko hankintaketjun toimijoiden kanssa pystymme tuottamaan arvoa ja toteuttamaan tulevaisuudelle hyvää liiketoimintaa. 

Lappset on aloittamassa Euroopan kestävyysraportointidirektiivin mukaisen CSRD-raportoinnin vuoden 2025 aikana. Kuluvana vuonna yrityksessä perehdytään direktiivin vaatimuksiin ja tehdään valmisteluja raportoinnin käynnistämistä varten.

Hiilijalanjälki lasketaan aina tuotekohtaisesti

Lappsetin vastuullisuustyöhön kuuluu olennaisesti myös ilmastonmuutosta hillitsevien sekä ympäristön kuormittumista vähentävien toimenpiteiden edistäminen. Paljon on jo tehty. Yrityksen Rovaniemen, Viron, Alankomaiden ja Ruotsin yksiköissä käytettävä sähkö on vihreää. Lisäksi Rovaniemen tehtaalle asennetaan juuri hukka-
energian talteenotolla varustettua uutta ilmanvaihtojärjestelmää. Tänä vuonna tuotannossa siirrytään käyttämään puunsuoja-ainetta, joka muun muassa täyttää Joutsenmerkki-kriteeristön vaatimukset. 

– Puun työstämiseen tarvittava energiamäärä on vähäisempi kuin esimerkiksi metallin työstämiseen, ja pääasiallisena raaka-aineena käytämme mäntyä, jonka hankintamatkan painotettu keskivarvo on hieman vajaa 300 kilometriä. Yhdessä nämä tekijät vaikuttavat positiivisesti valmiin tuotteen hiilijalanjäljen kokoon, Pyykkö valaisee. 

Lappset on aloittanut elinkaarianalyysien ja hiilijalanjälkilaskelmien tekemisen puuvalmisteisille tuotteille. Analyysit ja laskelmat tehdään yhteistyössä asiantuntijakumppaneiden kanssa kansainvälisten standardien ja vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä hiilijalanjälkilaskelmat on tehty 14 tuotteelle ja näistä tuloksista tullaan viestimään tarkemmin yrityksen verkkosivuilla. 

– Hiilijalanjälkilaskelma kattaa tuotteen valmistuksesta syntyvät päästöt aina raaka-aineen tuotannosta valmiiksi tuotteeksi asti. Pystymme myös tekemään arviointeja kuljetuspäästöjen osalta. Myöhemmässä vaiheessa tarkoituksenamme on laskea myös yritystason hiilijalanjälki, Pyykkö kertoo.

Vientiä yli 60 maahan

Lappset Group vie suunnittelemiaan ja valmistamiaan leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, vuorovaikutteisia tuotteita, teemoitettuja aktiviteettipuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita yli 60 maahan. 

Yrityksen päätehdas ja pääkonttori sijaitsevat Rovaniemellä, mutta konsernilla on tehtaat myös Virossa ja Alankomaissa. Lappset Group työllistää noin 400 työntekijää ja sen liikevaihto viime vuonna oli 66 miljoonaa euroa. Useimmille Lappsetin tuotteille on myös myönnetty valmistusprosessin korkeasta kotimaisuusasteesta kertova Avainlippu-tunnus.

Haku