Hyppää sisältöön

Tiedon puolesta taistelijat

Tiedon puolesta taistelijat

19.01.2021

Sparta Consulting Oy:n teknologiajohtaja Janne Maijanen, liiketoimintajohtaja Markku Koponen, johtava konsultti Tero Ollila ja toimistopäällikkö Christina Keronen.

Ennen ajanlaskumme alkua kukoistaneessa kaupunkivaltio Spartassa yksinkertainen elämäntapa nähtiin hyveenä. Suomalainen Sparta Consulting puolestaan yksinkertaistaa yritysten tiedonhallintaprosesseja.

TEKSTI | TUOMAS I.LEHTONEN   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Sparta Consulting Oy:n liiketoimintajohtaja Markku Koponen, teknologiajohtaja Janne Maijanen sekä johtava konsultti Tero Ollila kertovat yrityksen mission kumpuavan yritysten jatkuvasti kasvavasta tarpeesta kerätä, hallita ja hyödyntää liiketoimintansa kannalta tärkeää tietoa. 

Dataa voidaan hyödyntää niin yrityksen päätöksenteossa ja johtamisessa kuin uudenlaisten sähköisten palveluiden rakentamisessakin. Tehokkaamman tiedonhallinnan avulla yritykset voivat esimerkiksi vastata nopeammin tarjouspyyntöihin, helpottaa asiakkaidensa ostoprosessia tai yhtenäistää ja tiivistää prosesseja kumppaneidensa kanssa.

– Autamme yrityksiä luomaan dataa, joka muuttaa liiketoimintaa. Asiakkaitamme yhdistää tarve ja halu tehostaa toimintoja, luoda uusia dataan nojautuvia palveluita sekä ylipäänsä hallita omia datavarantojaan paremmin. Teknologinen kehitys on tuonut runsaasti uusia mahdollisuuksia hyödyntää tietoa. Todellisia, kestäviä hyötyjä ei kuitenkaan teknologiasta saada ilman ihmisten, prosessien ja toimintamallien saumatonta koordinaatiota, Koponen avaa.

Tutuksi asiakkaan kanssa

Spartan vahvuuksiin lukeutuvat muun muassa kokonaisvaltainen ajattelutapa, asiakkaiden liiketoimintaprosessien ymmärtäminen sekä vahva ja laaja-alainen ICT-osaaminen. Ollilan mukaan projektit aloitetaan aina perehtymällä huolellisesti asiakkaan prosesseihin ja toimintakontekstiin, lähtötilanteeseen sekä liiketoiminnan nykyisiin ja lähitulevaisuuden tarpeisiin. Valinnat projektin toteutustavoista ja teknologioista tehdään myöhemmässä vaiheessa. 

– Tiedonhallintaprojektit sisältävät monimutkaisia asiayhteyksiä, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat varsin arkisia. Meidän valttimme onkin siinä, että pystymme tekemään haastavistakin projekteista asiakkaillemme yksinkertaisia. Ison projektin läpivieminen helpottuu merkittävästi, kun se jaetaan pieniin, selkeisiin ja helposti hallittaviin osiin, Ollila toteaa.

Iso projekti läpivieminen helpottuu paljon, kun se jaetaan pieniin osiin.

Massiivisesta kokonaisprojektista pilkkoutuu osaavissa käsissä lukuisia pienempiä osakokonaisuuksia, jotka muodostavat ketterien kehitysprojektien ketjun. Ideaalitapauksessa Sparta kulkee koko kehitysmatkan asiakkaan rinnalla ja voi näin varmistaa, että kehitysprojektissa saavutetaan halutut tavoitteet. Samalla spartalaiset siirtävät omaa osaamistaan asiakasorganisaation käyttöön. 

– Voimme toimia pelkästään tiedonhallinnan konsultteina tai suunnitella tiedonhallinnan arkkitehtuurin, mutta meillä on osaamista myös projektien kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen. Joskus asiakkaalla on tarvittava teknologia jo käytössään. Silloin meidän odotetaan auttavan tiedonhallinnan punaisen langan löytämisessä ja tiedonhallinnan kokonaisuuden järkeistämisessä. Oleellista on, että tarvittava tieto saadaan oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan sitä tarvitsevien työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien käyttöön,
Maijanen kertoo.

Tyytyväisiä työntekijöitä

Spartan menestys perustuu etenkin henkilöstön laajaan kokemus- ja osaamispohjaan sekä yrityksen matalaan hierarkiaan. Spartalaisilla on keskimäärin lähes 16 vuoden kokemus datanhallintaprojekteista. Asiakasprojekteihin valitaan aina paras tiimi, jonka vastuualueet rakentuvat projektin osaamistarpeiden perusteella.

– Meillä jokaisella työntekijällä on mahdollisuus olla oma itsensä ja vaikuttaa niin Spartan kuin asia-
kasyritystenkin menestymiseen. Henkilöstömme työhyvinvointi ja työssä viihtyminen näkyvät hyvin vuosittaisen ENPS Signi -henkilöstökyselymme tuloksissa. Esimerkiksi työnantajan suositteluhalukkuudessa yli nollan pisteen suoritus on hyvä tulos. Me saimme 64 pistettä huolimatta kovasta kasvustamme ja koronavuoden haasteista, Ollila iloitsee.

Sparta Consulting on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Juuri päättyneenä koronavuonnakin kasvua kertyi yli 52 prosenttia samalla, kun  liikevaihto kipusi 2,9 miljoonaan euroon, vaikka Tutkimusyhtiö IDC:n Tietoviikolle toteuttaman tutkimuksen mukaan IT-palveluiden markkina on kokonaisuudessaan kutistunut vajaat viisi prosenttia. 

Spartan monialaiseen asiakaskuntaan kuuluu muun muassa finanssi- ja vakuutusalan toimijoita, teollisuusyrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita. 

Spartan toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa, mutta asiakaskuntaa sillä on myös monissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Lähitulevaisuudessa Sparta pyrkii laajentumaan myös Pohjoismaissa, jonne on toteutettu jo yksittäisiä projekteja.

Haku