Hyppää sisältöön

Tiedätkö yrityksesi jätehuollon hiilijalanjäljen?

Tiedätkö yrityksesi jätehuollon hiilijalanjäljen?

23.02.2021

Urbaser Oy:n asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen ja kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Rantakari tiimeineen kehittivät erityisesti yrityksille sopivan jätehuollon CO2e-päästöraportin.

Vastuullisuus on kriittinen kilpailukeino. Siksi eri toimialoilla halutaan nykyään seurata jätteisiin liittyviä päästötietoja entistä tarkemmin.

Teksti ja kuva Urbaser Oy

Tähän tarpeeseen ympäristöalan palveluita tarjoava Urbaser Oy kehitti yrityksille suunnatun, ainutlaatuisen jätehuollon päästöraportointipalvelun. Selkeä CO2e-raportti tarjoaa avun jätteiden aiheuttaman hiilijalanjäljen hankalaan hahmottamiseen. Kun jätteiden jalanjälki piirtyy selkeästi näkyviin, on päästöihin helpompi tietoisesti vaikuttaa omilla toimilla. 

– Päästötietoja on vaikea laskea itse, sillä jätehuollon moniulotteisia käytäntöjä on haastavaa selvittää. Urbaserin kehittämän päästölaskennan vahvuutena on, että se on suhteutettu vastaamaan Suomen olosuhteita ja Urbaserin itsensä ylläpitämää jätehuoltoa. Teimme viime vuonna mittavan työn sen eteen, että voisimme kehittää asiakkaidemme yritysvastuuta ja tehokkuutta arkisten tekojen avulla, Urbaser Oy:n asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen iloitsee.

Päästömittarit työkaluna

Laajamittainen ja tarkka jätehuollon CO2e-päästöraportointi on tehty yhdessä Sitowise Oy:n elinkaariasiantuntijoiden kanssa. Laskenta pohjautuu ajantasaisille kertoimille, ja se huomioi jätelajien laajan kirjon, eri kuljetustavat ja jätteiden käsittelymenetelmät ja -vaiheet eriteltyinä.

– Kun laskennalliset tavat ovat yhteismitallisia, voi määrätietoja suhteuttaa toisiinsa. Mitattujen tietojen avulla on huomattavasti helpompi tehdä johtopäätöksiä omasta jätehuollosta ja luoda organisaatiolle konkreettiset, mitattavat tavoitteet, Järvinen jatkaa.

Päästöraportti seuraa jätehuollon kehitystä kuukausittain. Pidemmällä aikavälillä voidaan tarkastella, miten yrityksen kokonaispäästöt kehittyvät sekä mitkä jätejakeet muodostavat merkittävimmät kokonaispäästöt.

MITATUN TIEDON perusteella on helpompi asettaa tavoitteita.

Laajaa raportointipalvelua

Urbaserin tavoite on auttaa kaikenkokoisia yrityksiä tehostamaan jätehuoltoaan ja löytämään hiilineutraalimpia tapoja toimia. Uusi päästöraportti onkin osa yrityksen kattavaa ja jo pitkään käytettyä raportointijärjestelmää, jonka avulla asiakasorganisaatio voi tarkastella jätehuoltoaan kokonaisuutena.

– Yrityksemme kehittämä Globes-raportointipalvelu tarjoaa selkeän ja vaivattoman tavan pitää jätehuollosta kerätyt tiedot järjestyksessä. Nyt myös jätteiden tyhjennyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä muodostuvien päästömäärien kehitystä on helppoa seurata. Haluamme Urbaserilla tarjota läpinäkyvät ja ajantasaisiin taustatietoihin perustuvat raportit, joiden tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi yrityksen vastuullisuusraportoinnissa, Urbaser Oy:n kehitys- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Rantakari kiteyttää. 

urbaser.fi/palvelut/raportointi/

Haku