Hyppää sisältöön

Testausympäristössä syntyy hyvinvointi-innovaatioita

Testausympäristössä syntyy hyvinvointi-innovaatioita

16.03.2021

LAB WellTechin asiantuntijat Jonna Sirviö, Pirjo Tuusjärvi, Sami Makkula, Jukka Karjalainen, Ville Teräväinen, Patrik Koskinen ja Anna Lahti työskentelevät eri alojen toimijoiden kanssa.

LAB WellTech on LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannassa ja Lahdessa toimiva testaus- ja kehittämisympäristö. Vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut toimintaympäristö tukee hyvinvointiteknologian innovaatioiden kehittämistä, testausta ja pilotointia. Toimintaympäristö tarjoaa alustan yritysten, kolmannen sektorin, julkisten sote-toimijoiden sekä asiantuntijoiden verkostoitumiselle.

TEKSTI tuomas i. lehtonen | kuva lasse simpanen ja teemu leinonen

LAB-ammattikorkeakoulun tutkimuksesta ja innovaatioista vastaavan vararehtori Henri Karppisen mukaan LAB WellTech tarjoaa matalan kynnyksen toimintaympäristön uusien hyvinvointiteknologian innovaatioiden kehittämiseen, testaamiseen ja pilotointiin. 

LAB WellTechin toimintaa on kehitetty useissa LAB-ammattikorkeakoulun hankkeissa, joihin Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Hämeen ELY-keskus ovat myöntäneet Euroopan aluekehitysrahaston eli EAKR:n rahoitusta muun muassa HyTeLab -, ELSA Testbed -, Tekoälypaja- ja Konenäkö-hankkeisiin. Nyt ekosysteemi ja innovaatioalusta on valmis ja sitä pyöritetään ilman hankerahaa.

– LAB WellTech tarjoaa moniammatillisia testbed-palveluita asiakaslähtöisten palvelu- ja teknologiainnovaatioiden tuotekehityksen koko kaarelle. Yritykset voivat kehittää ideoita ja tuoteaihioita sekä testata ja pilotoida innovaatioita. Toiminnassa korostuvat käyttäjälähtöinen kehittäminen ja palvelumuotoilu sekä asiantuntija- ja käyttäjäkokemustiedon kerääminen,
Karppinen kertoo.

Hänen mukaansa yksi LAB WellTechin keskeisistä eduista on se, että ICT-, teknologia- ja startup-yritykset pääsevät verkostoitumaan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin sote-toimijoiden sekä LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Monialainen osaaminen tuo laajan näkökulman yritysten TKI-toimintaan. LAB WellTechissä innovaatioita voidaan myös testata monipuolisesti niin aidoissa sote-alan käyttäjäympäristöissä kuin simulaatio- ja laboratorioympäristöissäkin. 

– Startup-yritykset haluaisivat kehittää tuotteitaan ja ideoitaan aidossa sote-ympäristössä ja monet sote-organisaatiot kokisivat tarpeelliseksi osallistua yritysten tuotekehitykseen. Toimijoiden on kuitenkin haastavaa verkostoitua keskenään ja löytää tapoja yhteiselle kehitystoiminnalle. LAB WellTech on syntynyt yhdistämään toimijoita ja tarpeita, Karppinen avaa.

LAB-ammattikorkeakoulun vararehtori Henri Karppinen, lehtori ja tiimivalmentaja Jaani Väisänen sekä kehitysinsinööri Mikko Ruotsalainen hyvinvointiteknologiaa kehittävän LAB WellTechin tuotekehitystiloissa.

Yrittäjyyttä luomassa

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on oman maantieteellisen toiminta-alueensa aluekehityksen tukeminen. Karppisen mukaan LAB WellTechin keskeisenä tavoitteena onkin parantaa Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakuntien eri toimijoiden osaamista, vahvistaa alueen TKI-toimintaa sekä tukea sote- ja teknologia-alan yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Samalla vahvistetaan käyttäjälähtöisen innovaatioiden kehittämistä. 

Vaikka aluekehitys onkin LAB WellTechin keskeinen tavoite, kehittämisympäristöön ovat tervetulleita myös muualla Suomessa toimivat yritykset. LAB WellTechin ohella startup-yritysten toiminnan kehittämistä tukee LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen yhteydessä toimiva yrityshautomo.

– Pyrimme löytämään yritykset, jotka hyötyvät tarjoamistamme palveluista ja omalta osaltaan myös tukevat toimintamme kehittämistä. Haluamme luoda uutta startup-yrittäjyyttä ja osallistaa opiskelijoitamme, työntekijöitämme sekä LUT-yliopiston opiskelijoita yritysten toimintaan, Karppinen toteaa.

LAB-ammattikorkeakoulu syntyi vuoden 2020 alussa LAMKin ja Saimian yhdistyessä. Molempien LAB-ammattikorkeakoulun edeltäjien visio ja toimintakuluttuuri korostivat vahvaa kehittämistoimintaa. Niinpä myös uusi ammattikorkeakoulu on profiloitunut innovaatioammattikorkeakouluksi. Tätä suuntausta tukee myös LAB WellTech -ekosysteemi. 

– Koulutuksen rooli on edelleen erittäin tärkeä. Työ- ja elinkeinoelämä sekä julkinen sektori tarvitsevat kuitenkin uudenlaista osaamista ja innovaatioita. Tähän tarpeeseen vastaamme proaktiivisella TKI-toiminnallamme. Samalla voimme kehittää myös koulutusosaamistamme, Karppinen kertoo.

Ratkaisuja väestön hoitoon

Etelä-Karjalan liiton johtava asiantuntija Päivi Ilves sekä Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Petri Veijalainen näkevät niin LAB-ammattikorkeakoulun kuin LAB WellTech -kehitysympäristönkin erittäin tärkeinä maakunnilleen. 

– Innovatiivisen LAB-ammattikorkeakoulun synty ja LAB WellTech ovat avainasemassa niin maakunnan käytännön toiminnan kuin alueellisen imagonkin kannalta. LAB-ammattikorkeakoulu on alueemme merkittävin hanketoteuttaja. Liittomme on rahoittanut muun muassa hankkeita, joissa LAB WellTechin toimintaa kehitettiin. Näemme erityisen tärkeänä tukea yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, Veijalainen kertoo.

Meillä saattaa olla käsissämme kansainvälisesti kaupallistettava vientituote.

Ilves on Veijalaisen kanssa samoilla linjoilla. Hän painottaa myös hyvinvointiteknologian kehittämisen merkitystä alueellisen väestörakenteen muutoksen kannalta.

– Uudet hyvinvointi-innovaatiot tulevat mahdollistamaan tulevaisuudessa maakuntamme ikääntyvän väestön hoidon. Sote-alaa uhkaa työvoimapula, josta selviäminen edellyttää uudenlaista osaamista sekä uusia teknologioita. Jos onnistumme taklaamaan ikääntymisen tuomat ongelmat, meillä saattaa olla käsissämme kansainvälisestikin kaupallistettava vientituote, Ilves muistuttaa.

Kehitysalusta startupeille

Algoritmeja konenäköön, data-analytiikkaan ja neuroverkkomalleihin kehittävä Alpha Logos Software Oy on yksi LAB WellTechin palveluita hyödyntävistä yrityksistä. Hallituksen puheenjohtaja Arto Hämäläisen mukaan yrityksen tekoälyratkaisut toimivat kumppaniyritysten kehittämien fyysisten järjestelmien ja käyttöliittymien taustalla.

– LAB WellTechissä kehitämme sovellusta, joka tarkkailee vastaako käsienpesu THL:n ohjeita. Järjestelmä rakentuu konenäkö- ja neuroverkkoratkaisustamme sekä kumppaniemme suunnittelemista kamera- ja käyttöliittymäkomponenteista. Valmiilla järjestelmällä havainnoidaan esimerkiksi liikesarjojen oikeellisuutta ja kestoa sekä pesuaineen annostelua. Käyttäjälle voidaan ilmoittaa kuva- ja äänipalautteella, miten hyvin kädet ovat puhdistuneet. Sovellusta on tarkoitus muokata erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin, kuten päiväkoteihin tai terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, Hämäläinen kertoo.

Alpha Logos pyydettiin mukaan Konenäkö-hankkeen yhteistyökumppaniksi. Yritys verkostoitui myös sote-alan opiskelijoiden kanssa ja kehittää yhteistyössä uutta, käsien puhtauteen liittyvää ratkaisua. 

– Nyt olemme vaiheessa, jossa opiskelijat harjoitustyönään selvittävät käsienpesuun liittyviä motivaatiotekijöitä, ja suunnittelemme prototyyppilaitteen testaamista.

Alpha Logos Software on mukana myös Iskun, Lahden kaupungin ja LAB-ammattikorkeakoulun yrityshautomossa. Hämäläisen mukaan hautomosta on löytynyt yritykselle sparrausapua, työtilat ja myös yhteistyökumppaneita. 

– Toiminta LAB WellTechissä ja hautomossa on tuonut meille uusia yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia asiakkaita, Hämäläinen kertoo.

LAB-AMMATTIKORKEAKOULU

  • LAB-ammattikorkeakoulu on Lahdessa, Lappeenrannassa sekä verkossa toimiva työelämän innovaatiokorkeakoulu.
  • Uusi AMK aloitti toimintansa 1.1.2020, kun Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut yhdistyivät. LABissa on yli 8500 opiskelijaa, ja se on tällä hetkellä Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu opiskelijamäärällä mitattuna.
  • LAB tarjoaa sosiaali- ja terveysalan, hotelli-, ravintola ja matkailualan, tekniikan liiketalouden sekä muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän koulutusta.
  • LABin TKI-toiminnan strategiset vahvuusalueet ovat hyvinvoinnin palvelu-innovaatiot, design, kiertotalous sekä innovaatioiden kaupallistaminen.

LAB.FI | LABWELLTECH.FI

Haku