Hyppää sisältöön

Terveysdesign palvelee ihmisten hyvinvointia

Terveysdesign palvelee ihmisten hyvinvointia

18.01.2022

Muotoilu liittää yhteen fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen yhdeksi kokonaiskokemukseksi, kertoo Seos Designin Pekka Kumpula.

Terveydenhuoltoala elää jatkuvien muutostarpeiden paineessa. Pelkän laitesuunnittelun sijaan terveysdesign edustaa kokonaisvaltaista hyvinvointia tehokkaasti edistävää muotoiluajattelua.

TEKSTI | JOONAS RANTA KUVA | LASSE SIMPANEN

Mitä sana design tuo sinulle ensimmäisenä mieleen? Jos mielikuvien seassa on välähdyksiä virtaviivaisista huonekaluista tai vaikkapa luksusmerkin laukusta, et ole varmasti yksin. 

Esteettiset seikat eivät toki ole modernillekaan muotoilulle vieraita. Nykypäivänä designin käsite on kuitenkin laajentunut. Sillä viitataan yhä enemmän kokonaisvaltaiseen ja ihmislähtöiseen tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Siihen minkälaisen kokemuksen ne yhdessä loppukäyttäjälle tuottavat. 

Terveysteknologian saralla muotoilu on jo vakiinnuttanut paikkansa uusien lääkinnällisten laitteiden ja palveluiden suunnittelun ytimessä. 

Puhutaan moniuloitteisesta muotoiluajattelusta, joka tähtää siihen, että sekä potilaiden, että hoitohenkilökunnan arki terveydenhuollossa olisi sujuvaa ja turvallista. 

Terveysdesignissa muotoiluprosessi on valjastettu palvelemaan ihmisten hyvinvointia, huomauttaa alalle erikoistuneen muotoilutoimisto Seos Designin toimitusjohtaja Pekka Kumpula

– Työmme perustuu käyttö- kontekstin ymmärtämiseen ja tämän tiedon pohjalta tehtävään kehitystyöhön. Näin voidaan kartoittaa myös sellaisia terveydenhuollon ongelmia, joiden olemassaolosta ei välttämättä aiemmin edes tiedetty. 

Ihmisläheistä muotoilua

Seos Designin muotoilijat ovat projekteissaan osallistaneet kehittämiseen muun muassa eri alojen lääkäreitä, laitoshuoltajia, hoitajia kuin potilaitakin. Tätä käyttäjätutkimuksen avulla kerättyä dataa on sitten tehty muotoilun menetelmien avulla nähtäväksi, mikä lisää ymmärrystä eri käyttäjäryhmien tarpeista. 

Tunnistettujen tarpeiden yhdistäminen laitevalmistajien ja palveluiden tuottajien liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja lakisääteisiin velvollisuuksiin on liiketoimintamme ytimessä. Muotoilun ansiosta tuotteista ja palveluista saadaan intuitiivisia käyttää, turvallisia ja halutun ilmeen mukaisia. Tämän tyyppisissä harjoituksissa muotoilulla on merkittävä lisäarvo valmistajille. Hyvin muotoiltu tuote myy enemmän, Kumpula tiivistää. 

Seos Designin pitkäaikaisimpiin asiakkuuksiin kuuluu leikkaussalivälineitä valmistava Merivaara, jonka tuotteita myydään tällä hetkellä yli 100 maassa.

Yrityksen päivitetty Grand Promerix -leikkauspöytä on esimerkki muotoilun metodologisen perspektiivin tarjoamasta lisäarvosta. 

Muotoiluprosessin myötä leikkauspöydän muotokieltä yksinkertaistettiin merkittävästi. Yksi syy tähän oli se, että sen puhdistaminen olisi helpompaa, joka pienentää infektioriskiä leikkaussaliolosuhteissa. Samalla pöydän alarunkoon tehtiin aukko lattian rajaan, jonka alle hoitohenkilökunnan jalat mahtuivat operaation aikana. Ammattilainen pääsee näin lähemmäs leikattavaa potilasta, parantaen työergonomiaa. 

– Leikkaavan kirurgin tarpeet erilaisten operaatioiden aikana vaihtelevat ja suunnittelun ajurit täytyy osata kaivaa esille. Tässä käyttämämme osallistavat menetelmät ja yhteistyö loppukäyttäjien kanssa on keskeisessä roolissa, Kumpula toteaa. 

Innovaatioita standardien asettamissa puitteissa

Koronaviruksen vallatessa lehtien palstatilaa voivat muut terveydenhuoltoa koskevat haasteet välillä päästä unohtumaan. Esimerkiksi sote-uudistukset sekä sitä koskevat palvelukokonaisuudet ovat aiheuttaneet ihmisissä turhautumista. Terveydenhuollon alalla muotoilu on vakavimmillaan elämän ja kuoleman kysymys. Alan standardit ovat syystäkin tiukat. 

– Turvallisuus on hyvässä terveysdesignissa itsestäänselvyys. Kun potentiaalisia vaaratilanteita vältetään on esimerkiksi tunnistettava, millaisia kuormitustekijöitä laitteen käyttäjillä on ja millaisia käyttövirheitä ne voisivat aiheuttaa, Kumpula painottaa. 

Lääkinnällisen laitteen käytettävyyden suunnittelua ohjaava kansainvälinen standardi on IEC 62366-1. Standardi määrittelee prosessin, jolla lääkinnällisen laitteen valmistaja voi analysoida, kehittää ja arvioida laitteen käytettävyyttä. 

– Kokemuksesta tiedämme, että erilaisten lääkinnällisten laitteiden vaatimuksissa on merkittäviä eroavaisuuksia. Tämä koskee niin dokumentaatiota, testausta, markkinoille saattelua kuin markkinointiakin. Kaikki tämä on huomioitava suunnitteluvaiheessa. 

seos.fi

Haku