Hyppää sisältöön

Terveysalan on otettava kestävyysloikka

Terveysalan on otettava kestävyysloikka

31.01.2022

Philipsin MRI-laite säästää radikaalisti sen viilentämiseen käytettävää nestemäistä heliumia.

Tuhannet terveydenhuollon ammattilaiset Suomessa tekevät töitä Philipsin ratkaisuilla. Edistyksellisen tekniikan ohella niiden vahvuutena on ekologinen suunnittelu, joka huomioi ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen. Philipsillä toivotaan, että terveysala heräisi vaatimaan ympäristöystävällisiä tuotteita.


TEKSTI | RITVA-LIISA SANNEMANN   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Philips on siirtynyt 2000-luvulla lamppujen ja kulutuselektroniikan valmistajasta terveydenhuollon ratkaisujen ja uusien innovaatioiden konserniksi. Terveysteknologian salkku on kasvanut myös yritysostojen kautta.

Kestävä kehitys ohjaa yhtiön toimintoja. Ympäristön säästöohjelma on nostanut Philipsin ykkössijalle Forbesin Change the World Sustainability All Stars -listalla. Yhtiö otti ympäristövaikutusten vähentämisen tavoitteekseen jo 1990-luvulla, jolloin se esitteli EcoDesign-konseptin. Siinä tuotteiden ympäristökuormitusta tarkastellaan kokonaisvaltaisena prosessina.

Arviolta 80 prosenttia tuotteen ympäristövaikutuksista päätetään jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun apuna käytetään elinkaarianalyysia, joka arvioi tuotteen ympäristörasitteen raaka-aineista valmistukseen, jakeluun, käyttöön, korjaamiseen, ylläpitoon ja kierrätykseen. 

Tutkimusyksikkö Vantaalla

Suomessa Philips on ollut osa terveydenhuollon kehittämistä yli 30 vuotta. Vantaalla toimiva yhtiö tekee laajasti yhteistyötä suomalaisten sairaaloiden ja yksityisten sairaanhoidon yritysten kanssa. 

– Meillä on Vantaalla magneetti- ja syöpähoidon tutkimus- ja kehitysyksikkö, johon yhtiö satsaa vuosittain noin kymmenen miljoonaa euroa, kertoo Philips Suomen toimitusjohtaja ja Pohjoismaiden Health Systemsin johtaja Mikko Vasama.

Suurin osa Vantaan toimipisteen noin 200:sta työntekijästä tekee tutkimus- ja tuotekehitystä, pääasiassa sädehoidon ja magneettikuvantamisen saralla. 

Philips on johtavassa asemassa kuvantamisdiagnostiikan, kuvaohjatun hoidon, potilasvalvontaratkaisujen, eHealthin, henkilökohtaisen terveyden sekä kotisairaanhoidon saralla.

Virtuaalisten vastaanottojen kultakausi on vasta edessä.

Heliumia säästävä MRI-laite

Erityisen ylpeä Vasama on Philipsin innovaatiosta, jolla pystytään vähentämään radikaalisti magneettikuvauslaitteen viilentämiseen tarvittavaa nestemäisen heliumin määrää. Normaalisti heliumia tarvitaan 1500 litraa, mutta Philipsin versiossa vain seitsemän litraa.

– Helium on rajallinen luonnonvara, jota ei riitä loputtomiin tuhlattavaksi. Raaka-aineen järjestämistä laitteeseen on mietitty tarkkaan EcoDesignin hengessä, ja näin on saatu aikaan luontoa säästävä tuote.

Heliumin vähäinen määrä vaikuttaa myös magneettikuvauslaitteen tilasijoitteluun. Tavallisesti MRI-laitteet asennetaan painonsa takia pohjakerrokseen, mutta Philipsin kevyempi tuote sopii myös muualle. 

Vantaalla on tehty yhteistyötä esimerkiksi tekoälyyn erikoistuneen yrityksen kanssa ja kehitetty konenäköön perustuva ratkaisu, jolla magneettikuvatuista elimistä saadaan kolmiulotteiset kuvat sädehoidon täsmällistä suunnittelua varten.

– Oikea ja nopea diagnoosi sekä täsmähoito säästävät sekä potilaiden että terveydenhuollon aikaa ja resursseja. Samalla vähenevät turhat käynnit ja matkustamisesta aiheutuva ympäristökuormitus, Vasama huomauttaa.

Ympäristön näkökulmasta juuri pitkät matkat sairaalaan ovat yksi terveydenhuollon haaste. Philips on luonut ratkaisuja, joilla potilaan vointia voidaan seurata kotona sairaalahoidon jälkeen. Yhtiöllä on tarjota myös etävastaanottoihin digitaalisia laitteita, joita on alettu käyttää yhä enemmän etenkin koronaepidemian takia. Silti virtuaalisten vastaanottojen kultakauden arvellaan olevan vasta edessä. 

– Koronaepidemia tosin osoitti, että digiloikka voi onnistua nopeasti. Nykyisillä laitteilla saadaan tarkkoja kuvia ja pystytään tekemään luotettavia diagnooseja myös etäyhteyksien kautta, Vasama sanoo.

Philips Suomen toimitusjohtaja Mikko Vasama kertoo yrityksen olevan etujoukoissa tukemassa kestävää kehitystä.

Ympäristöherätys alalle

Vasama on pannut merkille, ettei terveydenhuollon kenttä ole vielä kunnolla herännyt ympäristötietoisuuteen. Tämä näkyy esimerkiksi hankintaprosesseissa, joissa tehdään tarjouspyyntöjä laitetoimittajille.

– Asiakkaiden olisi hyvä kysyä myös, millainen kestävän kehityksen strategia laitetoimittajalla on. Toistaiseksi ympäristötekijöiden esittelyä ei osata vaatia eikä sisällyttää tarjouspyyntöön.

Vasama toivoo ympäristötietoisuuden valuvan osaksi kilpailutuksen hankintaprosessia. Ympäristöystävällisten ratkaisujen tulisi olla osa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon arvoketjua. Etenkin isojen hankkeiden kilpailutuksessa pitäisi ottaa huomioon tuotteiden elinkaari, kestävyys ja kierrätettävyys.

Ilmaston puolesta

  • Philips otti ympäristövaikutusten vähentämisen tavoitteisiinsa jo 1990-luvulla.
  • Yritys on sitoutunut tavoitteeseen, jossa ilmaston lämpeneminen pyritään pysäyttämään 1,5 asteeseen.
  • Sillä on tavoitteena saavuttaa toimintojensa osalta hiilineutraalius vuoden 2020 loppuun mennessä.
  • Philipsin kaikkien toimipisteiden sähkönkulutus tuotetaan täysin uusiutuvilla energianlähteillä.
  • Yritys on sitoutunut hankkimaan yli 75 prosenttia
  • kokonaiskulutuksestaan uusiutuvista lähteistä vuoteen 2025 mennessä.Kierrättämällä luodaan vaihtoehtoinen tulevaisuus

Philipsillä tavoitellaan tuotteille pitkää käyttöikää materiaalivalintojen, designin, päivitysten, huoltojen, kunnostamisten ja varaosien avulla. Mitä pidemmäksi laitteen elinkaari saadaan, sitä enemmän säästetään luonnonvaroja ja estetään ilmastopäästöjä.

Suomen Philips tarjoaa asiakkailleen asennus- ja huoltopalvelua sekä laajan koulutusohjelman, josta vastaavat alan asiantuntijat. Asiakkaat pääsevät tukemaan kestävää kehitystä ja hyötymään myös rahallisesti kiertotaloudesta siinä vaiheessa, kun laite on tullut tiensä päähän. Philips noutaa laitteen ja tarjoaa siitä hyvityksen.

Vanhan laitteen kuluneet ja vialliset osat korvataan uusilla, ja tuote kunnostetaan jatkokäyttöön. Kunnostettujen tuotteiden laatu varmistetaan ennen myyntiä seuraavaan kohteeseen. Uusiokäyttö tietää asiakkaalle merkittäviä säästöjä hankintakuluissa.

Tavoitteena on nostaa kierrätettyjen tuotteiden osuus kokonaismyynnistä 15 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Päämääränä on pyörittää toimintaa 75 prosenttisesti uusiutuvalla energialla vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö on mukana yhteisissä ponnisteluissa, joilla pyritään pysäyttämään ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. 

Yhtiö pyrkii myös nostamaan ekologisella tavalla valmistettujen tuotteiden osuuden 70 prosenttiin kokonaismyynnistä tämän vuoden aikana ja 100 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Silloin neljännes kokonaismyynnistä tulee olemaan innovatiivisia, selkeästi kestävää kehitystä edistäviä tuotteita.

Lupauksena on lisätä kierrätetyn muovin sekä kierrätettävien materiaalien käyttöä ja vähentää harvinaisten luonnonvarojen hyödyntämistä.
Vasama kertoo yhtiön arvomaailman – ihmishenkien pelastamisen ja ilmastotalkoiden – olevan lähellä sydäntään.

– Me olemme yksilöinä ja yrityksinä vastuussa tuleville sukupolville. Philips on etujoukoissa tukemassa kestävää kehitystä ja muokkaamassa yhteiskuntaa. Yrityksenä haluamme toimia emmekä seurata passiivisesti vierestä, Vasama tähdentää.

Haku