Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon tavarakuljetukset on turvattava

Terveydenhuollon tavarakuljetukset on turvattava

6.04.2021

Postnord käyttää terveydenhuollon tavarakuljetusten seurannassaan Fleetlogis Oy:n järjestelmää, jonka avulla varmistetaan esimerkiksi kuljetusten lämpötilavaatimukset.

Jo reilun vuoden jatkunut poikkeustila on korostanut terveydenhuollon tavarakuljetusten tärkeyttä. Toimitusketjussa tärkeintä on, että tuotteet saapuvat sovitussa ajassa ja oikeissa olosuhteissa.

Teksti Fleetlogis  Kuva Postnord

Poikkeusvuosi on korostanut terveydenhuollon tavarakuljetusten tärkeyttä kansallisen ja kansainvälisen terveydenhuollon logistisena osana. Suurin osa Suomessa myytävistä lääkkeistä ja terveydenhuollon tarvikkeista ovat tuontituotteita ja toimitusketjut joskus hyvinkin pitkiä. 

EU:n sisällä on nyttemmin sovittu kyseisten kuljetusten priorisoinnista rajaylityksissä ja samaa priorisointia tehdään myös Suomeen suuntautuvissa meri- ja ilmarahtikuljetuksissa. Näiden kuljetusten toimitusketjussa on tärkeintä se, että oikeat tuotteet saapuvat sovitussa ajassa ja oikeissa olosuhteissa toimitusasiakkaalle; esimerkiksi väärässä lämpötilassa kuljetettu terveydenhuollon tavara tai tuote voi muuttua käyttöturvallisuusriskiksi ja tätä kaikki toimitusketjun osapuolet haluavat välttää.  Turvalliset kuljetukset ja virheettömät tavarat ja tuotteet edellyttävät toimitusketjun osapuolilta oikeanlaisia työtapoja ja -ympäristöjä. 

Kuljetusolosuhteet kunnossa

Fleetlogis Oy, logistiikan tietojärjestelmätoimittaja Vantaalta, ja PostNord Oy löysivät toisensa, kun PostNord haki toimittajaa terveydenhuollon tavarakuljetusten seurantaan. Seurannan avulla varmistetaan muun muassa lääke- ja tavaratukkujen asettamat lastausten, purkujen ja kuljetusten aikaiset lämpötilavaatimukset sekä aikataulutus. Lämpötilasäädellyt kuljetukset ovat monella tapaa haastavia: maamme vuodenajoista talvi- ja kesäkuukaudet asettavat varastojen ja kuljetusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät koville. Postnordin autot kuljettavatkin huomattavan osan kaikista Suomen teillä liikkuvista kuljetuksista, joissa liikkuu terveydenhuollon päivittäisen toiminnan kannalta kriittisiä tarvikkeita ympäri Suomen. 

– Terveydenhuollon tuotteet ovat hyvin lämpötilaherkkiä, joten niitä kuljetetaan erityisellä lämpösäädellyllä kalustolla. Lämpötilaherkkyyden vuoksi meille on todella tärkeää pysyä reaaliaikaisesti ajan tasalla ajoneuvojen kuljetusolosuhteista. Fleetlogis on ollut meille joustava ja luotettava järjestelmäkumppani terveydenhuollon kuljetusten olosuhdevalvonnassa, ja he ovat pystyneet vastaamaan kaikkiin järjestelmälle asettamiimme vaatimuksiin. Olemme myös pystyneet yhteistyöllä toteuttamaan uusia työkaluja, joilla varmistamme lämpötilakriittisten tuotteiden läpinäkyvän valvonnan kuljetusketjussamme. Asiakkaamme arvostavat tätä läpinäkyvyyttä, PostNordin toimitusjohtaja Johanna Starck kertoo.

Antureita erilaisiin käyttöoloihin

Fleetlogisin toimitusjohtaja Jouni Heikkinen kertoo, että Postnordin terveydenhuollon tarvike-kuljetuksia suorittavissa ajoneuvoissa ja kuljetusyksiköissä sekä varastoterminaaleissa on Fleetlogisin toimittama mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmä. Järjestelmä koostuu telematiikasta ja Bluetooth 4.0 – teknologiaa käyttävistä langattomista mittausantureista. 

Ajoneuvoissa on mittausantureita 2–3 kappaletta ja varastoterminaaleissa 2–4 kappaletta. Antureiden langattomuus mahdollistaa korirakenteita rikkomattoman nopean asennuksen ja etäkonfigurointi puolestaan helpon muunneltavuuden erilaisiin käyttöoloihin. Järjestelmän mittaustiedot ovat kuljettajan tai terminaalihenkilöstön saatavilla eri sovellusalustoilla. Lisäksi tietoja välitetään ohjelmistorajapintojen avulla Postnordin sisäisiin järjestelmiin. Järjestelmään on liitettävissä muun muassa lämpötilaa, ilmankosteutta, kaasupitoisuuksia, valoisuutta ja tärinää mittaavia antureita. 

Haku