Hyppää sisältöön

Teollisuuteen tuottavuutta paremman datan avulla

Teollisuuteen tuottavuutta paremman datan avulla

11.01.2022

Insta-konsernin Chief Digital Officer Juha Latvala ja Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen ovat apuna, kun teollisuuden tuotannossa halutaan tavoitella parempia tuloksia tarkan datan avulla.

Suomalainen teollisuus nousee vastuulliseksi edelläkävijäksi kansainvälisessä kilpailussa, kun tuotantoon yhdistetään automaatio, digitalisaatio ja koneoppiminen.


TEKSTI | TANELI TUOKKO   KUVA | EINO ANSIO

Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen sekä Insta-konsernin CDO Juha Latvala nimeävät perinteisen teollisuuden suurimmiksi haasteiksi globalisaation, ilmastonmuutoksen ja vastuullisuuden.

– Maailma on pienentynyt niin, ettei enää kilpailla vain lähialueiden toimijoiden kanssa. Tämä tietysti vaikeuttaa kilpailutilanteen hallintaa. Nykyäänkin pitää olla kustannustehokas ja tuottava, mutta samalla myös innovoida uusia ratkaisuja, jotka ovat riittävän houkuttelevia asiakkaille ympäri maailman, Lehtinen aloittaa.

– Ilmastohaasteet taas koskettavat kaikkia ja pakottavat hyvällä tavalla teollisuutta uudistamaan toimintatapojaan, jotta hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset tulevat olemaan merkittävästi alemmalla tasolla kuin ovat olleet tai tänä päivänä ovat.

Suomalainen teknologiakonserni Insta Group on asettanut missiokseen rakentaa ja ylläpitää turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Vastuullisuus yritykselle tarkoittaa asiakkaiden auttamista menestykseen, jotta Suomessa säilyy työpaikkoja.

– Se on globalisaation kääntöpuoli. Joudumme taistelemaan, että teollisuus pysyy täällä ja työllistää veronmaksajat, jotka pystyvät tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pyörittämään, Lehtinen lisää.

Digitalisaatio ja automaatio samassa palvelupaketissa

Instan erityisosaamiseen kuuluu muun muassa automaatio ja digitalisaatio eli digitaalitekniikan käyttöönotto yhteiskunnan jokaisella osa-alueella. Näiden kautta yritys auttaa asiakkaitaan tuotantoprosessin optimoinnissa.

–  Ei ole väärin sanoa, että on jopa vastuutonta, jos nykypäivän teollisessa ympäristössä tuotantoketjua ei ole edes yritetty optimoida, toteaa Latvala.

Ympäristö kiittää optimoinnista

  • Teollisuusalalla suurimpia muutospaineita aiheuttaa niin sanottu kaksoissiirtymä.
  • Kaksoissiirtymässä jahdataan niin taloudellisia kuin ympäristöllisiäkin tavoitteita samanaikaisesti.
  • Uudet teknologiset ratkaisut näyttelevät muutoksessa merkittävää roolia. 
  • Tulevaisuudessa tuotantoteollisuuden markkinoita tulevat hallitsemaan toimijat, jotka minimoivat päästönsä ja käyttävät raaka-aineensa tehokkaasti. 
  • Sijoitus teollisen tuotannon optimointiin teknologian avulla on sijoitus parempaan tulevaisuuteen ympäristön ja yrityksen talouden kannalta.

Kuuden toimialayhtiön konsernissa Insta Automation hoitaa nimensä mukaisesti automaation, kun taas Insta Digital huolehtii digitalisaatiosta ja koneoppimisesta. Nämä kaksi osa-aluetta auttavat yrityksiä kädestä pitäen niiden tuotannollisten tavoitteiden saavuttamisessa.

– Perinteisessä mallissa automaatioihmiset kehittävät ja ohjelmoivat tuotantolinjoja ohjaavia ja säätäviä automaatiojärjestelmiä. Toisessa korissa ovat IT-ihmiset, jotka ottavat kantaa yritystason raportointiin, tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä tietoturvallisuuteen. Meillä nämä molemmat ovat yhdessä paketissa, Lehtinen avaa.

– Saamme usein hyvää palautetta siitä, että puhumme ohjelmistokavereina samaa kieltä, mitä tuotantolinjoilla käytetään. Silloin on helpompi saavuttaa yhteinen ymmärrys siitä, miten digitaalinen muutos etenee, Latvala lisää.

Kun tähän vielä lisää koneoppimisen, niin päästään toiminnassa aivan uudelle tasolle. Insta ja Boliden Harjavalta vähensivät yhteistyössä rikkihappotehtaan rikkidioksidipäästöjä 4–6 prosenttia tekoälyn avulla. Vaikka luku vaikuttaa prosentteina pieneltä, todellisuudessa se tarkoittaa satojen tonnien vähennystä ympäristöön ja ilmakehään päästettävissä rikkidioksidimäärissä.

Lotossa seitsemän oikein

Dataa on olemassa valtavasti, mutta usein se on sellaisissa paikoissa ja muodoissa, ettei sitä pääse helposti hyödyntämään tai jäsentämään. Parhaimmassa tapauksessa data on ohjenuora, joka auttaa työntekijöitä, esimiehiä ja ylintä johtoa tekemään parempia valintoja.

– Yritykset haluavat tehdä parempia päätöksiä faktapohjaisesti ja oikea-aikaisesti. Tämä on toki helppo lause sanoa, mutta se on sama kuin sanoisi, että eihän lotossa tarvitse saada kuin seitsemän oikeaa numeroa peräkkäin, Latvala hymyilee.

Yrityksillä on dataa tietojärjestelmissä, antureissa ja ihmisten pääkopissa, mutta niiden saaminen mukaan päätöksentekoon voi tuntua vaikealta.

– Ihmisiä ei ole luotu tulkitsemaan jatkuvaa datavirtaa, mutta koneet ovat siinä hyviä. Sen sijaan ihmiset ovat varsin hyviä keskittymään poikkeuksiin tuossa datavirrassa, Latvala huomauttaa.

Datapohjaisessa johtamisessa on kolme tasoa. Ensimmäisessä koneet näyttävät, mitä tapahtuu ja ihminen päättää, mitä tehdään. Toisessa koneella on kyvykkyys ymmärtää dataa ja kohdistaa ihmisen huomio poikkeaviin tiloihin. Kolmannessa mukaan hyppää myös tekoäly.

– Se on toiminnallisuuden taso, jossa kerrottaan haluttu lopputulos ja kone pystyy itse toteuttamaan sen. Suomessa näitä yrityksiä perinteisessä teollisuudessa on vain muutama. Mutta he ovat edelläkävijöitä, ja moni heistä on Instan asiakas, Latvala päättää.

Haku