Hyppää sisältöön

Teollisuuskaupungista kiertotalouskeskittymäksi

Teollisuuskaupungista kiertotalouskeskittymäksi

30.12.2021

Forssan asukkaiden arkea ilahduttavat lyhyet etäisyydet, laadukkaat palvelut ja useat asumisvaihtoehdot.

Forssa on kasvanut 1800-luvulta lähtien vahvaksi teollisuuskaupungiksi. Vuosikymmenten saatossa tekstiiliteollisuus vaihtui rakennus- ja elintarviketeollisuuteen. 90-luvulta lähtien teollisuussektorista on rakennettu kiertotalouden ekosysteemiä.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN KUVA | FYK

Forssan Yrityskehitys Oy:n eli FYK:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki ja yritys kehittäjä Timo Kärkkäinen ovat ylpeitä Forssan seudun uusiutumiskyvystä. Teollisuuskaupunki on kyennyt aina elämään ajassa. Alueella on aistittu globaalit trendimuutokset ja tehty menestymisen kannalta oikeita siirtoja.

– Forssassa teollisuus on pysynyt merkittävänä työllistäjänä, sillä teollisuustoimintaa on koko ajan kehitetty. Vanhojen yritysten rinnalle tai tilalle on tullut uusia toimijoita. Teollisen kiertotalouden Envitech -alue on hyvä esimerkki teollisen kehittämisen etupainotteisuudesta.

Alueella on yksi maailman kehittyneimmistä teollisen kiertotalouden symbiooseista, jossa yritykset tekevät tiivistä yhteisyötä ja hyödyntävät toistensa osaamista ja tuotteita. Kärkkäinen mainitsee esimerkkinä lasivillavalmistaja Saint-Gobainin, joka hyödyntää alueella toimivan Envorin biokaasua ja Uusioaineksen kierrätyslasituotteita. Envor puolestaan saa kaasutuotantoonsa bioraaka-ainetta alueella toimivalta HKScanilta.

Tavoitteena hiilineutraalius

Vaikka kiertotalouskeskittymän ekologinen infra on jo valmiina ja yritysverkostot kehittyneitä, Riihimäki ja Kärkkäinen uskovat alueella olevan yhä vahvaa kehityspotentiaalia. Forssan kaupunki on sitoutunut Envitech -alueen ja kiertotalouden pitkäjänteiseen kehittämiseen. Envitech -aluetta on juuri valmistuneessa maakuntakaavassa kasvatettu merkittävästi, joten kiertotaloustuotantoa voidaan  laajentaa. 

– Uskomme, että alueelle voidaan laajentaa vahvaa kierrätystoimintaa entisestään. Jo nyt valtaosa Suomen kylmäkone- ja lasikierrätyksestä on keskitetty Forssaan. Biokaasutuotantoa on tarkoitus kasvattaa ja asemakaava mahdollistaa myös tuulivoimapuiston rakentamisen. Alueesta tavoitellaan hiilineutraalia, Kärkkäinen toteaa.

Forssan kiertotalouskeskittymän kasvua tukevat osaltaan Forssan seudulla toimivat Luonnonvarakeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu eli HAMK. Forssassa järjestetään myös vuosittain startupeille ja kasvuyrityksille suunnattu FRUSH-kiertotaloustapahtuma. 

– HAMKin biotalouden ja kestävän kehityksen koulutusohjelmista valmistuu kansainvälisiä kiertotalouden osaajia yritysten tarpeisiin. Vauhdilla kasvava FRUSH-tapahtuma puolestaan synnyttää innovaatioita ja vahvistaa alan verkostoja, Kärkkäinen päättää.

Tukea alueen yrityksille

  • FYK tarjoaa konkreettisia palveluita alueella toimivien yritysten toiminnan ja kasvun tukemiseksi. 
  • Kesätöihin tulevalle korkeakouluopiskelijalle tarjotaan ilmainen asunto.
  • Alueen yritykseen työllistyvän puolisolle etsitään puolestaan työkontakteja.


Haku