Hyppää sisältöön

Teollisuus kohtaa energiamurroksen

Teollisuus kohtaa energiamurroksen

16.12.2021

Arnonin toimitusjohtaja Harri Lamminen kannustaa investoimaan vaihtoehtoisiin energianlähteisiin.

Arnon toteuttaa kaivosalan, merenkulun ja energiateollisuuden globaaleille asiakkaille järjestelmiä, jotka auttavat leikkaamaan päästöjä tuottamalla, varastoimalla ja hallitsemalla energiaa kustannustehokkaasti.


TEKSTI | JUHA-PEKKA HONKANEN KUVA | EINO ANSIO

Energiamurros on jatkuvasti kiihtyvä prosessi, jossa siirrytään käyttämään uusiutuvia ja vaihtoehtoisia energianlähteitä fossiilisten polttoaineiden sijaan, tai niiden rinnalla.

Arnon Oy:n toimitusjohtaja Harri Lamminen sanoo, että samanaikaisesti liikkeellä on kaksi megatrendien megatrendiä. Ensinnäkin sähkön kulutuksen uskotaan kaksinkertaistuvan seuraavan 30 vuoden aikana. Toiseksi, kun nyt uusiutuvilla energianmuodoilla tuotetaan 24 prosenttia sähköstä, vuonna 2050 osuuden uskotaan olevan 85 prosenttia.

– Molemmat muutokset ovat väistämättömiä. Kyse ei ole mistään etäisestä utopiasta, vaan muutos tapahtuu jo nyt ja me olemme mukana tekemässä sitä.

Arnonin järjestelmät ja tuotteet ovat osa sähkön tuottamista aurinkokennoilla, energiavarastoilla, tuulivoimaloilla, geoperäisellä lämmöllä sekä hukkalämmöllä, jota syntyy teollisuuden prosesseissa ja esimerkiksi laivoissa.

– Myös polttokenno tekee uutta nousua ja me olemme siinäkin vahvasti mukana.

Lainsäädäntö nopeuttaa 

Arnonin asiakkaita ovat muun muassa kone- ja järjestelmätoimittajat kaivoksissa ja satamissa. Molemmissa tapauksissa koneet ja laitteet ovat muuttumassa sähkötoimisiksi ja akuilla varustetuiksi. Lamminen kertoo, että esimerkiksi Kaliforniassa ohjataan paikallisella lainsäädännöllä satamien varustelua sähköllä toimivien laitteiden suuntaan.

– Satamat sijaitsevat usein liian lähellä suuria kaupunkeja, joten niiden päästöillä on suuri merkitys.

Lammisen mukaan laivat seilaavat hybridiratkaisujen turvin hyvinkin pian. Se edellyttää kuitenkin merkittäviä muutoksia satamien sähköinfraan, induktiiviset pikalataukset mukaan lukien.

– Laivat ovat satamassa vain vähän aikaa, joten akkujen lataaminen vaatii aivan valtavan tehon. Nykyisen sähköinfran kapasiteetti loppuu jo paljon aikaisemmin.

Investoinnit kannattavat 

Paikallisesti tuotettua ja varastoitua sähköenergiaa hyödynnetään sähköverkkojen ulottumattomissa olevilla kaivoksilla, joissa käytetään yhä enemmän sähköllä toimivia koneita ja laitteita. Nykyisin pakokaasut ovat riski tunneleissa työskenteleville ihmisille. 

Lamminen kuvailee, että dieselkoneiden pakokaasut tuuletetaan pois sähköllä, joka tuotetaan maan pinnalla olevilla dieselgeneraattorilla.

– Jos oltaisiin edes osaksi omavaraisia aurinkosähkön tai tuulivoiman ja energiavarastojen ansiosta, päästöjä voitaisiin vähentää
merkittävästi.

Lamminen sanoo, että erityisesti aurinkopaneelien ja akkujen hinnat ovat aiemmin pitäneet vaihtoehtoisten energianlähteiden kustannukset hyvin korkeina. Nykyhinnoilla investoinnit ovat muuttuneet kannattaviksi. 

– Energiamurrokseen liittyvien järjestelmien hinnat putoavat sitä mukaa, kun eri teollisuudenalat ottavat niitä käyttöön ja toimitettujen yksiköiden määrät kasvavat. Hybridienergianlähteiden käyttöönotosta on lähtenyt tulppa pois, Lamminen summaa. 

Haku