Hyppää sisältöön

Teollisuuden ylijäämästä saadaan lämpöä koteihin

Teollisuuden ylijäämästä saadaan lämpöä koteihin

5.05.2022

Caligo Industrian Mauno Syysjoki esittelee lämpöpumppupesuria.

Hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen kaukolämpöverkossa nousee entistä tärkeämpään rooliin energiantuotannossa.

TEKSTI | JUKKA NORTIO   KUVA | TONI NEFFLING

Caligo Industrian toimitusjohtaja Juha Järvenreunalla on maailmaa pelastavat kiinnostuksen kohteet: ympäristöteknologia ja energiatehokkuus. Tältä pohjalta on syntynyt ainutlaatuinen, patentoitu ratkaisu, jossa teollisuuden hukkalämpö hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Näin säästetään kaukolämmön tuottamiseen käytettäviä raaka-aineita.

Yrityksellä on kaksi hyvin erilaista referenssikohdetta. Toinen on Kotkassa toimiva Lantmännenin leipomo, jonka uunin hukkalämpö hyödynnetään yrityksen energialähteenä. Toinen on huomattavasti suurempi.

– Kankaanpäässä Vatajankosken Sähkö saa kondensoivalla teknologiallamme energiaa kaukolämpöverkkoonsa Knauffin kipsilevytehtaan kuumasta ja kosteasta puhallusilmasta. Teho vaihtelee neljän ja kahdeksan megawatin välillä. Tämä ratkaisu on jo syrjäyttänyt pitkälti perinteisen bioenergialaitoksen kaukolämmön lähteenä.

Kankaanpäähän ratkaisu sopii oivallisesti, koska hukkahöyryn energiamäärä on suuri, teollisuuslaitos on lähellä asutusta ja kaukolämpöverkko kulkee tehtaan alueella.

Innovaatio syntyi kahdesta vanhasta tekniikasta

Kehitetty ratkaisu on sujuva jatko Caligo Industrian pääbisnekselle, joka on savukaasujen hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen kaukolämpöverkossa.

– Olemme yhdistäneet teknologiassamme kondensoivan pesuriteknologian sekä lämpöpumpun, Järvenreuna kertoo.

Kondensoivassa tekniikassa ote-
taan savukaasujen hukkaenergia talteen muuttamalla vesihöyry takaisin vedeksi, jolloin vapautuu huomattava määrä energiaa. Prosessia vauhditetaan ja energiamäärää lisätään sillä, että vettä jäähdytetään isoilla teollisuuslämpöpumpuilla.

– Olemme tehneet tällä tekniikalla Kauhavalla alan epävirallisen maailmanennätyksen. Nimellisteholtaan kymmenen megawatin polttolaitoksen savukaasuista saamme vielä neljä megawattia lisätehoa suoraan kaukolämpöverkkoon. Olemme saaneet tällä tekniikalla myös vahvan jalansijan Ranskan markkinoilla, Järvenreuna avaa.

Ratkaisujen kysyntä on kasvanut, kun energiatehokkuus nähdään monissa energiantuotantolaitoksissa primääriksi tavaksi tuottaa energiaa kaukolämpöverkkoon.

– Vielä vuonna 2014 minulle naurettiin, kun esittelin tätä ratkaisua.

Kun Caligo Industrian ratkaisua skaalataan koko Suomeen, ovat mahdollisuudet tuottaa energiaa valtavat. Eurooppalaisesta teollisuuden hukkalämmöstä on tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia hyödyntämättä ja Motivan selvityksen mukaan Suomessa reippaasti yli puolet.

– Hukkalämpö sopii erinomaisesti kaukolämpöverkkoihin, koska sitä ei voi käyttää teollisuuden omiin prosesseihin. Pitää myös muistaa, että kaukolämpö on energiatehokkain ja ympäristöystävällisin tapa jakaa lämpöä. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun bioenergialaitoksissa käytetään lämpöpumppupesureita, Järvenreuna valaisee.

Haku