Hyppää sisältöön

Teollisuuden tekoäly yhdistää automaatio- ja digiosaamisen

Teollisuuden tekoäly yhdistää automaatio- ja digiosaamisen

22.02.2022

Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen ja Insta DefSecin varatoimitusjohtaja Jari Mielonen korostavat toimialaosaamisen merkitystä teollisuusalan digitalisaatiohankkeissa.

Älyaika tarjoaa teollisuudelle rajattomasti uusia mahdollisuuksia. Nopea tiedonkulku, koneoppiminen ja tekoäly tuovat käyttöön enemmän tehoa, vaivattomuutta ja kustannussäästöjä.

TEKSTI | ANI KELLOMÄKI KUVA | EINO ANSIO

Insta Group Oy on kotimainen teollisuusautomaation, teollisen digitalisaation, kyberturvan ja puolustusteknologian asiantuntijaorganisaatio. Perheyritys on ollut toiminnassa jo vuodesta 1960. Pitkän historian ja karttuneen kokemuksen konsernissa uskotaan konkretiaan, selkeyteen ja hyvään käytettävyyteen. Instassa halutaan auttaa yrityksiä ajantasaistamaan prosessinsa ja saamaan täysi hyöty irti digitalisaatiosta turvallisesti ja luotettavasti. 

Insta Automationin toimitusjohtaja Timo Lehtinen uskoo, että Installa on pitkän toimintahistoriansa pohjalta poikkeuksellisen hyvä ote digitalisaatiohankkeiden läpiviemisessä, sillä yrityksessä tunnetaan teollisuuden tarpeet ja tuotantoprosessit perinpohjaisesti. 

– Uudistuksessa oleellista on se, että se onnistuu. Hallitsemme sekä perinteiset teollisuuden automaatio- ja sähköistämisratkaisut, sillä olemme työskennelleet vuosikymmeniä niiden parissa, että uuden teknologian mahdollistaman analytiikan ja koneoppimisen, jonka avulla automaatiolla johdettuja toimia voidaan tehostaa entisestään.


Laajaa toimialaosaamista

Insta työskentelee niin prosessi-, energia- ja meriteollisuuden, yhteiskunnasta huolehtivan julkisen sektorin kuin puolustusvoimienkin kanssa. Sen toimittamat ratkaisut vaihtelevat isoista järjestelmäkokonaisuuksista yksittäisiin syvää osaamista vaativiin erityisratkaisuihin.

– Asiakkaiden koko vaihtelee, mutta kaikkien toimijoiden tarpeet digihankkeiden äärellä ovat samankaltaisia: halutaan luotettavaa, tarkkaa ja käyttäjäystävällistä teknologiakumppanuutta yksissä, osaavissa käsissä.

Puutteellisella toimialaosaamisella tehty digitalisoiminen saattaa johtaa ongelmiin. Tällöin tehdään kyllä uudistuksia, mutta toimitaan joko väärässä järjestyksessä tai ymmärtämättä prosessin vaiheita. 

Uudistuksessa on oltava ymmärrys siitä, millä järjestelmällä on hyvä tehdä mitäkin.

Lehtinen toteaa viime aikoina kentältä kuuluneen viestiä siitä, että analytiikka ja tekoälyhankkeet olisivat hyviä, mutta data, johon hankkeet perustuvat, ei ole ehjää. Jos saatava tieto on virheellistä tai puutteellista, estää se datan kunnollisen hyödyntämisen. Hankaluudet johtuvat Lehtisen mukaan siitä, että datan hankkimisen infrastruktuuri, kivijalka, ei ole hallussa – esimerkiksi väyliä, antureita tai säätöjä ei ole tehty tai kalibroitu oikein. 

– Jotta vanha automaatioratkaisu voisi toimia yhdessä uuden IoT- tai teollisuus 4.0 -mukaisen ratkaisun kanssa, on oltava hyvä ymmärrys siitä, millä järjestelmällä kannattaa tehdä mitäkin. Meiltä ymmärrystä löytyy. Tietomme pohjalta pystymme varmistamaan datan lähtöpisteen oikeellisuuden ja varmistumaan siitä, että tehdyt johtopäätökset perustuvat oikeisiin asioihin.


Turvaa ja suorituskykyä

Oikea data, sen tehokas analysointi ja näin kerätyn tiedon paras mahdollinen hyödyntäminen ovat avainasemassa myös turvallisuuskysymyksissä. Insta DefSecin varatoimitusjohtaja Jari Mielonen toteaa, että puolustus- ja turvallisuusalan toiminnassa uudistusten on mentävä kerralla oikein, sillä virheet olisivat kohtalokkaita. 

– Tekoälyratkaisut ja niiden oppivat algoritmit ovat hyödyllisiä, kunhan olemme varmoja lähdeaineiston oikeellisuudesta ja siitä, että ne on opetettu tekemään asioita, joita niiden pitää tehdä. Turvallisuustoimialalla nimittäin kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. 

Oppivat järjestelmät voivat parhaimmillaan nopeuttaa myös teollisen digitalisaation prosessioptimointia. Digitaalinen kaksonen, eli teollisen prosessin muutosten mallintaminen digitaaliseen muotoon ennen niiden tuotantoon ajamista, auttaa havainnoimaan haettavat hyödyt ja ehkäisee virhetilanteiden syntymisen ilman kallista, operatiivista tuotantovaihetta. 

Oikein toteutettu digitalisointi mahdollistaa myös suojautumisen kyber- ja hybridihyökkäyksiltä, joiden aikana teollisuuden omaisuusvarannot ovat uhan alla.

– Teollisuusvakoilu lisääntyy koko ajan. Haluamme olla varmistamassa, että asiakkaan liiketoiminnan tärkeät tiedot suojataan varmasti halutulla tavalla.

Haku