Hyppää sisältöön

Teollisen murroksen ytimessä

Teollisen murroksen ytimessä

5.05.2022

Vision Huntersin asiantuntija Iris Ollila ja toimitusjohtaja Teija Konttori auttavat yrityksiä löytämään strategisia ratkaisuja keskellä teollisuuden murrosta.

Metsäteollisuus kehittää kestäviä liiketoiminnan malleja ja tuotteita vastaamaan muuttuvaan kysyntään. Asiantuntijayritys auttaa yrityksiä yhdistämään kestävyyden, tehokkuuden ja taloudelliset intressit.

TEKSTI | OUTI RANTALA   KUVA | JOONA RAEVUORI

Helsinkiläinen konsulttiyritys tekee työtä metsäteollisuuden arvoketjussa. Suomella on tärkeä rooli alan kehityksessä.

– Metsäteollisuus on kasvanut valtavan monipuoliseksi ja moniulottuvaiseksi kokonaisuudeksi. Teollisuuden kasvaessa ja kehittyessä täysin uusille alueille, myös strategisten ratkaisujen tarve lisääntyy. Esimerkiksi fossiilittomuus on niin yritysten kuin kuluttajienkin agendalla. Suomella on mahdollisuus toimia esimerkkinä teollisuuden transformaatiossa loistavan ekosysteeminsä ansiosta, arvioi Vision Hunters Ltd Oy:n toimitusjohtaja Teija Konttori.

Vision Huntersilla on asiakkaita aina suurista pörssiyrityksistä investointipankkeihin.

– Autamme asiakkaitamme strategisissa projekteissa. Tämä pitää sisällään muun muassa uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä, joko vakiintuneilla tai uusilla markkinoilla. Tuemme yrityksiä myös vihreän siirtymän sekä tuotannon ja arvoketjun tehostamisprosesseissa teknisen ja taloudellisen analyysin kautta. 

Tuotannon tehostaminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa. Tuotannon optimointiin liittyy ennen kaikkea energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen.

Maailmanlaajuinen verkosto

Vision Huntersin osaaminen perustuu laajaan asiantuntijaverkostoon.

– Meillä on yli 80 asiantuntijaa, joilta löytyy monipuolista taustaa ja liiketoimintaosaamista. Asiantuntijat työskentelevät eri puolilla maailmaa, joten tämän ansiosta meillä on hyvä ymmärrys siitä, mitä metsäteollisuudessa tapahtuu globaalisti.

Vision Huntersin asiantuntija Iris Ollila tarkastelee asioita markkinoiden näkökulmasta.

– On positiivista nähdä, miten metsäteollisuuden rooli on muuttunut ongelman aiheuttajasta ongelman ratkaisijaksi. Kehitys on ollut nopeaa ja kiihtyvää. 

Ollila muistuttaa, että kuluttaja on kaiken keskiössä, kun tuotantoa ja konsepteja kehitetään.

– Jotta kuluttajatottumuksia voidaan muokata kestävämmiksi ja haluttua muutosta nopeuttaa, tarvitaan poliittista säätelyä. Jotta säätely voi olla kunnianhimoista, tarvitaan kilpailukykyisiä ratkaisuja. Teollisuuden velvollisuus on tarjota ratkaisuja ja näin pystyä vastaamaan muuttuneeseen kysyntään. Tärkein kulmakivi uusien ratkaisujen löytämiselle on osaaminen.

Osaamisen ylläpitäminen ja parantaminen on paras tapa minimoida riskejä.

Ollila myös muistuttaa meneillään olevasta keskustelusta materiaalien korvauksessa.

– Muovia ei tule nähdä yksinomaan pahana. Ratkaisut tulevat olemaan monijakoisia: materiaali- ja resurssitehokkuutta parannetaan kierrätyksen, turhan kulutuksen välttämisen ja uudelleenkäytettävien ratkaisujen myötä. Kuitumateriaalin osuus tulee kasvamaan ennen kaikkea kertakäyttöisissä ja lyhyen säilyvyysajan vaativissa pakkausratkaisuissa.

Vahva innovaatiokulttuuri

Suomen metsäteollisuuden perinteitä, osaamista ja hyvin hoidettuja metsävarantoja pystytään hyödyntämään teollisuuden murroksessa.

– Monesti teollisuuden muutos mielletään digitalisaatioksi. Vision Huntersin näkökulmasta digitalisaatio on työkalu, joka tukee kokonaisvaltaisesti teollisuuden transformaatiota ja resurssitehokkuutta. Suomessa on useita isoja metsäteollisuusyrityksiä, jotka ovat tehneet paljon omaa tutkimusta, Konttori avaa.

Parhaillaan kehityksen suuntaviivoja piirtävät niin yritykset kuin myös kuluttajatkin.

– Ympäristöasiat ovat yhteinen nimittäjä kaikille megatrendeille. Näitä ovat esimerkiksi vihreä siirtymä, kiertotalous ja fossiilittomuus, Konttori listaa.

Lisäksi hän huomauttaa, että myöskään rahoituksen roolia ei ole syytä unohtaa.

– Raha virtaa sinne, missä on kunnianhimoa muuttaa maailmaa paremmaksi.

Innovaatiot syntyvät aiempaa useammin yli teollisuuden rajojen tehtyjen tutkimusten tuloksena.

– Pystymme auttamaan yrityksiä omilla palveluillamme siinä, miten muuttuvassa maailmassa on paras toimia. Suomeen on rakentunut vankka tutkimus- ja teollisuusklusteri, sekä innovaatiokulttuuri, jonka jatkuvuus on syytä taata kilpailuasemamme säilyttämiseksi, Konttori kertoo. 

Metsäteollisuus kamppailee useiden globaalien epävarmuustekijöiden kanssa, joita ovat muun muassa toimitusketjujen epävarmuus, raaka-aineiden hinnanmuutokset, ilmastokriisin haasteet sekä geopoliittinen epävakaus. 

– Vahvan osaamiskulttuurin ylläpitäminen ja parantaminen on paras tapa minimoida tulevaisuuden riskejä, toteavat Ollila ja Konttori.

Haku