Hyppää sisältöön

Teollisen aurinkovoiman aika on nyt

Teollisen aurinkovoiman aika on nyt

28.02.2023

Skarta Energyn Vikke Saarelainen ja Kari Tuominen patistavat päättäjiä satsaamaan entistä enemmän aurinko- voimaan.

Uusiutuvalla energialla voidaan ratkaista energia- ja ilmastokriisi sekä saada Suomen bruttokansantuote kasvuun. Onnistuminen kuitenkin edellyttää, että Suomen hallitus muuttaa aurinkovoimahankkeita jarruttavaa lainsäädäntöä.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | JUSSI HELTTUNEN JA SKARTA

Kotimaisen uusiutuvan energian hankekehitysyhtiö Skarta Energyn toimitusjohtaja Kari Tuominen sekä varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen patistavat päättäjiä edistämään teollista aurinkovoimatuotantoa ripein ottein. Aurinkoenergia on noussut yhdeksi kilpailukykyisimmistä sähkön lähteistä, ja esimerkiksi Euroopan unioni on nimennyt aurinkovoiman avaintekijäksi fossiilisista polttoaineista luopumisessa. 

Skarta Energyn näkemyksen mukaan Suomessa on hyvät olosuhteet sekä riittävästi maa- ja ilmatilaa aurinkoenergian kustannustehokkaaseen tuottamiseen teollisessa mittakaavassa. Aurinkovoiman mahdollisuuksia hyödyntämällä voitaisiinkin ratkaista Suomea koettelevat kriisit. 

– Ilmasto- ja energiakriisi sekä tukala taloustilanne ovat ratkaistavissa siirtymällä hallitusti vihreän energian käyttöön. Tarvittava teknologia ja osaaminen ovat jo olemassa, mutta ongelmana on yhteiskunnallisen päätöksenteon hitaus niin valtakunnallisella kuin aluetasollakin. Päättäjien sekä valtion ja kuntien virkamiesten yhteistyön tulisi myös olla nykyistä tiiviimpää ja tehokkaampaa, kertoo Tuominen.

Mahdollistaa vetytalouden

Skarta Energy operoi tuuli- ja aurinkoenergiaan sekä vetyyn liittyvien hankkeiden parissa. Tällä hetkellä yritys pitää erityisen tärkeänä aurinkovoimalainfran kehittämistä. Aurinkovoimalla voitaisiin tasata tuulienergian tuotannossa tapahtuvia kausivaihteluita. 

Suomen tuulivoimapuistojen tuotanto on suurinta syksyllä ja talvella, aurinkovoimaloiden huipputuotot puolestaan keskittyvät huhti–elokuulle. Kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan tasaisesti ympäri vuoden, sähkön saatavuus säilyy hyvänä ja hintapiikit poistuvat. Hyvä sähkön saatavuus mahdollistaisi lähitulevaisuudessa myös siirtymisen vetytalouteen.

– Riittävä uusiutuvan energian tuotanto vahvistaa energiahuoltovarmuuttamme ja sähköjärjestelmämme toimintakykyä sekä poistaa sähkökriisin yhteiskunnalle aiheuttamat ongelmat. Se myös nopeuttaa Suomen ilmastoneutraalius-
tavoitteiden saavuttamista. Kun vihreää sähköä on riittävästi saatavilla, voisi Suomen vetyvallankumous tapahtua 5–10 vuodessa, Saarelainen ennustaa.

Energiasektorista voi tulla Suomelle myös uusi menestyvä vientiala. Toisaalta vahva, uusiutuvan energian tuotantoon perustuva energiainfrastruktuuri voi lisätä Inkoon terästehtaan kaltaisten kansainvälisten teollisuusinvestointien sijoittumista Suomeen. 

– Vihreä energia voi lisätä vientitulojamme 10 miljardilla eurolla vuodessa. Sillä maksaisimme investointimme ja valtion velat. Meidän tulee kyetä kehittämään pitkälle jalostettuja uusiutuvan energian tuotteita ensimmäisten maiden joukossa. Muuten uhkana on jäädä Euroopan energiakaivokseksi, joka tuottaa halpaa energiaa muille jatkojalostettavaksi, Saarelainen muistuttaa.

Lupaprosessi sujuvammaksi

Tuominen ja Saarelainen toivovat seuraavan hallituksen pureutuvan pikavauhtia aurinkoenergian rakentamisen pullonkauloihin: voimalahankkeiden lupakäytäntöihin ja energiantuotannon verotukseen. 

Luvitusprosessin haasteina ovat muun muassa hitaus ja tehottomuus sekä eri lupaviranomaisten välinen puutteellinen koordinaatio. Prosessin ongelmat hidastavat voimalahankkeita ja jopa vaarantavat niiden toteutumisen. 

Hankkeiden viivästymisellä on iso yhteiskunnallinen merkitys. Skarta Energyn laskelmien mukaan esimerkiksi 2 x 5 MW:n voimalan lupahankkeen venyessä vuodella menetetään 7–8 miljoonan euron investointitulot lyhyellä aikavälillä, 65 000 euron verotulot sekä 8000 MW:n edestä uusiutuvaa energiaa.

– Lupakäsittely pitäisi keskittää yhdelle viranomaiselle, joka kokoaisi lupaan linkittyvät muut viranomaiset mukaan. Käsittelylle pitäisi määritellä laissa aikaraja ja kaikki luvitusta koskevat valitukset tulisi käsitellä kerralla. Koska luvitukseen liittyvä uudistusprosessi on suuri, voisi liikkeelle lähteä pienin askelin. Ensiksi ELY-keskusten ja kuntien roolia voitaisiin selkeyttää ja prosessia sujuvoittaa alueiden yhteistyötä kehittämällä. Pienistä hankkeista voitaisiin tehdä kuntatason päätös, Saarelainen summaa.

Luvituksen ohella olisi tärkeää, että uusiutuvan energian tuotantomuotojen verokohtelu olisi yhtenäistä ja tasapuolista. 

– Aurinkovoimalan kiinteistöveron määrä on korkea verrattuna esimerkiksi tuulivoimalan tai polttavan laitoksen kiinteistöveron määrään. Vero muodostuu korkeaksi, kun verrataan aurinkovoimalalla tuotetun energian kokonaiskustannusta muilla tuotantomuodoilla tuotettuun energiaan. Tämä heikentää aurinkovoiman taloudellista kannattavuutta ja vähentää sijoittajien kiinnostusta, Tuominen sanoo.

Vuonna 2021 perustetulla Skarta Energyllä on vahva rooli Suomen energiasiirtymän toteuttajana. Skarta Energyn omistavat vahvat, listautuneet yhtiöt, Capmanin hallinnoima rahasto rahoitusalan erityisosaajana ja NYAB Oyj energiarakentamisen osaajana. Omistajat tarjoavat Skarta Energyn toiminnalle vahvan perustan sekä mahdollisuuden operoida energian koko arvoketjussa aina rakentamiseen ja energian tuottamiseen sekä myyntiin asti.

– Kehitämme ja toteutamme asiakkaillemme uusiutuvan energian ratkaisuja kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Teemme energiahankkeita kuntien kanssa ja autamme teollisuuslaitoksia parantamaan energiaomavaraisuuttaan ja elinvoimaisuuttaan Vierivoima-konseptilla, Saarelainen sanoo.


Paikalliset energiaratkaisut tuovat kunnille elinvoimaa

Skarta Energyn Utajärvellä operoimaan kokonaishankkeeseen sisältyy aurinkovoimalan lisäksi myös tuulipuisto sekä lähitulevaisuudessa rakennettava vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema.

SKARTA Energyn tavoitteena on rakentaa Suomeen vahva aurinkovoimalainfra. Ideana on tuottaa vihreää energiaa aurinkovoimaloiden lähialueelle Skarta Energyn kehittämän Vierivoima-konseptin mukaisesti. Rakennettavien voimaloiden koot voivat vaihdella melkoisesti. Niillä voidaan tuottaa energia Fingridin kantaverkkoon, mutta myös suljettuun sähköverkkoon liitetyille teollisuusyrityksille tai asuinalueille. 

Skarta Energyllä on meneillään jättimäisiä aurinkovoimahankkeita Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö on kehittämässä Suomen suurimpiin kuuluvia aurinkovoimahankkeita esimerkiksi yli sadan hehtaarin käytöstä poistetuille turvesuoalueille Utajärvellä sekä Hituran ja Pyhäsalmen vanhoille kaivosalueille Pohjois-Pohjanmaalla.

– Utajärvellä operoimme kokonaishanketta, johon sisältyvät myös tuulipuisto sekä lähitulevaisuudessa rakennettava vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Kokonaisuus tulee tuottamaan noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita, Kari Tuominen kertoo.

 – Noin 2 600 asukkaan kunnassa energiaa jää myös teollisuuden tarpeisiin. Rakennammekin voimalasta sähköverkon läheiselle teollisuusalueelle. Energiahinta Utajärvellä jää jatkossa alle sähkön siirtohintojen. Vastaavia tapauksia meillä on Suomessa parhaillaan jo kymmeniä valmistelussa, Tuominen jatkaa. 

Seuraavaksi Skarta Energy ryhtyy rakentamaan teollisen mittakaavan aurinkovoimaloita myös muualle Suomeen. Investointikohteena yritystä kiinnostaa erityisesti Itä-Suomi, jossa suuria aurinkovoimaloita ei ole lainkaan. Saarelainen vinkkaakin aurinkovoimasta kiinnostuneita Itä-Suomen kuntia ja maanomistajia olemaan yhteydessä. 

– Itä-Suomen edelläkävijäkunnilla on nyt erinomainen mahdollisuus parantaa vetovoimaansa ja alueella toimivien yritysten kilpailukykyä, lisätä kuntaan kohdistuvia investointeja ja verotuloja sekä aktivoida Fingridiä kehittämään alueen kantaverkkoa. Teollisuusluokan voimaloita ei rakenneta alueelle määräänsä enempää, joten mukaan lähtevät kunnat voivat saada aurinkovoimasta pysyvän kilpailuedun naapureihinsa nähden,  Vikke Saarelainen vinkkaa. 

Skarta Energy pystyy toteuttamaan uusiutuvan energian hankkeet nopealla aikataululla ja avaimet käteen -mallilla. Yrityksen Vierivoima-konsepti mahdollistaa kunnille lähellä tuotetun uusiutuvan energian kustannustehokkaan käytön.

– Investointivalmiutemmekin on kunnossa. Siitä pitää huolen CapManin vihreän energian hankkeisiin sijoittava 400 miljoonan euron pääomarahasto, Tuominen lisää.

Haku