Hyppää sisältöön

Tekoäly antaa asiantuntijatyöhön uusia supervoimia

Tekoäly antaa asiantuntijatyöhön uusia supervoimia

12.05.2023

Avauksen Suomen maajohtaja Mika Toikka kertoo, että tekoälyn tehtävä on tukea asiantuntijatyötä ja päätöksentekoa.

Huippuluokan tekoälymalli, avausGPT, auttaa yrityksiä muuttumaan datavetoisiksi. Uusi työkalu haastaa perinteisen konsultoinnin metodit tarjoamalla pääsyn tekoälyn analysoimiin ja dokumentoimiin parhaisiin käytäntöihin. Tästä hyötyvät kaikki Avauksen asiakkaat.

TEKSTI ja kuva avaus 

Avaus on Pohjoismaiden johtava markkinointiin, myyntiin ja palveluautomaatioon erikoistunut konsulttitoimisto. Avaus on jo yli viidentoista vuoden ajan tukenut yrityksiä niiden pyrkimyksissä siirtyä datavetoisempaan toimintaan. Yrityksen oma huippuluokan tekoälymalli, avausGPT, on yhtiön seuraava askel standardoitujen ratkaisumallien tarjoamisessa yritysasiakkaille datavetoisuuden saavuttamiseksi. Tekoälymalli on suunniteltu auttamaan sekä asiantuntijoita että asiakkaita tekoälyn aikakaudella. 

Uuden työkalun tarjoamien mahdollisuuksien avulla Avaus pyrkii toimimaan entistä tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Myös organisaatioiden ja henkilöstön uudelleenkoulutusta voidaan nopeuttaa ja tehostaa merkittävästi.

– Näemme, että perinteisellä konsultoinnin liiketoimintamallilla on taipumus keksiä pyörä uudelleen jokaiselle asiakkaalle, mikä johtaa tehottomuuteen ja heikkoihin tuloksiin monimutkaisissa datavetoisuutta kehittävissä muutoshankkeissa, kertoo Avauksen toimitusjohtaja Emma Storbacka.

AvausGPT on kehitetty yhdistämällä OpenAI:n kielimallit Avauksen omaan dataan ja se antaa konsulteille mahdollisuuden tuottaa poikkeuksellisia tuloksia. Innovaation hyöty perustuu vahvasti yli vuosikymmenen ajan kerättyyn yksityiskohtaiseen tietoon ja osaamiseen, jota opetetaan nyt tekoälylle.

– Olemme systemaattisesti dokumentoineet yli 15 vuoden ajalta osaamistamme asiakasdatasta, markkinointiteknologioista ja muutosten hallinnasta sisäisiksi parhaiden käytäntöjen kirjastoiksi, resursseiksi ja käsikirjoiksi mitattavien liiketoimintatulosten rakentamiseksi. Näiden avulla voidaan merkittävästi vähentää riskejä ja kasvattaa onnistumisen todennäköisyyttä kehitys- ja muutoshankkeissa. Tätä uniikkia menetelmä- ja ratkaisukokonaisuutta kutsumme Avaus Factory:ksi. AvausGPT:tä koulutetaan nyt kaiken tämän datan pohjalta huomioiden luonnollisesti viranomaismääräykset, Storbacka selventää.

Tekoäly auttaa, ei korvaa

Ensimmäisenä tehtävänään avausGPT varmistaa, että Avauksen laaja osaaminen ja kokemus ovat kaikkien sen konsulttien ja heidän kauttaan myös kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Teknologia tukee, ei korvaa, ihmislähtöistä asiantuntijatyötä ja päätöksentekoa. Lisäksi se tehostaa laadunvarmistusta ja nopeuttaa prosesseja.

Avauksen varatoimitusjohtaja sekä Suomen maajohtaja Mika Toikka uskoo tekoälyn parantavan merkittävästi asiakkaiden saamaa lisäarvoa, mutta muistuttaa myös muutoksen toisesta puolesta.

– Olemme vahvasti sitä mieltä, että viimeaikaiset teknologiset edistysaskeleet mahdollistavat merkittävän parannuksen asiantuntijaorganisaatioiden kyvyssä tuottaa arvoa asiakkailleen. Olen optimistinen ja näen tämän kehityksen tarjoavan valtavia mahdollisuuksia. Samalla on syytä tunnistaa myös murrosvaiheeseen liittyvät haasteet. Johtamisen pitää pystyä uudistumaan ja menestyjät ovat niitä, jotka kykenevät luomaan psykologista turvallisuutta, joka tukee ihmisten oppimista ja uudistumista.

Vasta ensiaskel otettu

AvausGPT:n visiona on varmistaa, että Avauksella on toimialan parhaat menetelmät ja tekoälyn tukemat ratkaisut käytössään asiakkaille syntyvän hyödyn kasvattamiseksi. Samalla yrityksen liiketoimintamalli fokusoituu vahvemmin tulosten rakentamiseen ja arvoperusteiseen hinnoitteluun. 

– Tämä on vasta ensiaskel, mahdollisuudet skaalata Avauksen osaamista uusissa palveluratkaisuissa ovat rajattomat. Teknologinen käännekohta on tapahtunut generatiivisen tekoälyn ja pilvitekniikan vauhdittamana, Avauksen äskettäin nimetty teknologiajohtaja  Eldar Terzic kertoo.

– AvausGPT:n parissa työskentelevä tiimi on äärimmäisen innoissaan mahdollisuuksista. AvausGPT tarjoaa virtaviivaisen prosessin ja toimintamallin, joka automatisoi tehtäviä laajassa mittakaavassa. Tämän avulla konsulttimme voivat käyttää entistä enemmän aikaa tärkeisiin aiheisiin, kuten suurien muutoshankkeiden johtamiseen tai asiakkaiden johtoryhmien osaamisen kasvattamiseen sekä kehittämiseen, Terzic jatkaa.

Kaikki Avauksen työntekijät osallistuvat avausGPT:n ensimmäisen mallin kouluttamiseen, mutta sen edelleen kouluttamiseksi ja mallin hiomiseksi yritys aikoo rekrytoida joukon uusia osaajia kesäkuukausien aikana. Avaus etsiikin nyt joukkoonsa henkilöitä, jotka ovat uteliaita, omaavat strategista ajattelu- ja jäsentelykykyä sekä osaavat kirjoittaa hyvin. 

– Mallin kouluttamiseen osallistuminen ei edellytä hakijalta teknisiä taitoja, joten se on loistava mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen kaikille niille, jotka haluavat olla muutoksen eturintamassa, Toikka kannustaa.

HYPESTÄ KESTÄVÄÄN KILPAILUETUUN

  1. Algoritmien kehittäminen on joka vuosi helpompaa ja automatisoituvampaa. Tekoälyhypestä huolimatta pelkästään tälle alueelle sijoittaminen tai keskittyminen ei johda menestykseen.
  2. Liiketoimintavaikutus saavutetaan vain varmistamalla, että algoritmit johtavat suuriin toimiin, mikä edellyttää automatisointia.
  3. Pitkän aikavälin kilpailuetu riippuu käytettävissä olevista tiedoista, mukaan lukien jäsentämätön data, kuten teksti, puhe, kuvat ja videot. Avaus ymmärtää järjestelmällisen tiedonkeruun merkityksen.

Haku