Hyppää sisältöön

Teknologinen äly auttaa varaston minimoinnissa

Teknologinen äly auttaa varaston minimoinnissa

17.02.2022

Finn-Powerilla Ferrometalin tuotteet ovat RFID-laatikoissa, joiden avulla täydennystilaus muodostuu automaattisesti, kun tyhjä laatikko laitetaan palautusasemaan. 

LEAN-prosessikehitys alkaa olla jo tuttua kotimaisessa teollisuudessa. Hyviä tuloksia onkin saavutettu, mutta asioita voi tehdä vielä tarkemmin. Esimerkiksi varmuus-varastot voi puolittaa valjastamalla keinoälyn. 


TEKSTI JA KUVA | FERROMETAL

Läpimenoaikojen lyhentäminen aloitetaan perinteisesti nopeuttamalla eri työvaiheita. Teollisuuden tuotannon vaiheita analysoitaessa on kuitenkin havaittu, että aidosti lisäarvoa tuottavat työvaiheet saattavat muodostaa huomattavasti oletettua pienemmän osan koko tuotantoajasta. Tästä syystä työvaiheiden nopeutuksella saavutettavat hyödyt voivat jäädä varsin pieniksi. 

Huomattavasti merkittävämpiä parannuksia prosessin tehokkuuteen saadaan, kun tartutaan hukkatyöhön. Läpimenoajan nopeutus voi olla merkittävää, vaikka samalla lisätäänkin tuottavaa työtä. Lopputuloksena saadaankin aikaan lisää tuotantoa vähemmällä työllä ja entistä lyhyemmässä ajassa. 

LEAN-ajattelu nojaakin siihen, että vähennetään hukkaa ja hukkatyötä, odottelua sekä viivästyksiä. Samalla ylimääräisestä ja turhasta liikkeestä sekä kuljettamisesta on päästävä eroon. 

Maailmanluokan innovaatio 

Kiinnitystarvikkeiden täsmätoimittajana tunnettu Ferrometal on uranuurtaja LEAN-kehitystyössä ja tuntee myös suomalaisen teollisuuden sisälogistiikan haasteet. Näitä taklatakseen yritys on kehittänyt pitkäjänteisesti monipuolisia ratkaisuja. 

Pientarvikkeet ovat teollisuudelle elintärkeitä, mutta silti niiden hallinnointi ei ole teollisten toimijoiden strategista ydinliiketoimintaa. 

Ferrometal on ottanut kiinnitystarvikkeiden laadunvalvonnan, varastoinnin ja juuri oikeaan tarpeeseen toimittamisen hoitaakseen. Palvelun laatu taataan auditoiduilla toimittajilla sekä oman laadunvarmistuksen avulla. Myös tilaus-toimitusprosessista pyritään eliminoimaan kaikki mahdolliset virheet ja viivästykset. 

– Missiomme on luoda lisäarvoa tuottavia yhteistyökumppanuuksia. Saattaa kuulostaa juhlavalta, mutta yksinkertaisesti haluamme, että asiakkaamme voivat lisätä arvoa tuottavaa työtä sekä vähentää hukkaa ja arvoa lisäämätöntä työtä, kiteyttää Ferrometalin toimitusjohtaja Mika Brandt

Ferrometalin uusin innovaatio CleverBin on maailmanlaajuisesti alan huippua, sillä ostotilauksen generoinnista huolehtii varastolaatikko itse automaattisesti siinä vaiheessa, kun tarvikkeiden tilauspiste alittuu. Automaattinen, tekoälyn tekemä tilaus eliminoi inhimillisten virheiden mahdollisuuden ja mahdollistaa ennakoinnin. 

Brandt kertoo, että kiinnitystarvikkeiden osuus lopputuotteesta on tyypillisesti vain 1,5 prosenttia, mutta niiden hallinnointiin menee usein suhteessa huomattavasti enemmän aikaa. Ovathan nämä tarvikkeet korvaamattomia ja niiden loppuminen pieneksikin hetkeksi pysäyttää tuotannon ja aiheuttaa siten suuria kuluja. 

– Prosessimme on trimmattu kuntoon, palveluasteemme on yli 99 prosenttia ja toimitusaikakin on vain vuorokausi Suomessa. Mutta tämäkään ei riitä, jos tilaus asiakkaan päästä ei lähde ajoissa, to-teaa Brandt. 

Suurten puskurivarastojen pitäminen ei liioin ole järkevää eikä kustannustehokasta – eikä myöskään LEAN-ajattelun periaatteiden mukaista. 

Laatikko tekee tilauksen itse 

Jo yli 10 vuotta sitten toimme markkinoille RFID-ratkaisun, joka toimii kahden laatikon periaatteella, Brandt kertoo. 

Kun tarvikkeita sisältävä ottolaatikko on tyhjä, se nostetaan palautusaseman hyllyn päälle ja tilaussignaali lähtee tavarantoimittajalle. Vaihtoehtoisesti hyllyttäjä lukee ottolaatikon etiketin viivakoodin ja tekee täydennystilauksen. 

– Nämä toimintamallit ovat tietenkin olleet huomattavasti toimintaa tehostavia, mutta nyt haluamme viedä sitä eteenpäin, täysin uudelle tasolle, eli automatisoida myös tarvikkeiden tilausprosessin, Brandt lisää. 

Varastoista tuotantotilaa 

  • Ferrometalin CleverBin-laatikkojärjestelmä tilaa tarvikkeita omatoimisesti tarpeen mukaan. 
  • Järjestelmä auttaa varastotilan optimoinnissa, jolloin ylimääräinen tila voidaan käyttää tuotantoon. 
  • Käyttöliittymän avulla tarvikkeiden määrät sekä niiden kulutushistorian näkee reaaliajassa. 

CleverBin-järjestelmässä ottolaatikko huolehtii täydennysti-lauksesta itse, täysin automaattisesti ja ilman, että ihminen muistaa nostaa laatikon tasolle, kun se on jo tyhjä tai että hyllyttäjä ehtii ja muistaa käydä lukemassa koodit. Ja totta; LEAN-filosofian mukaan hukan muotoja ovat juuri ylikäsittely ja ylimääräiset työvaiheet. 

Optinen anturi apuna 

Jotta päästään ennakoimaan tavaran loppuminen, asennetaan ottolaatikoihin optinen anturi, joka tarkkailee kiinnitystarvikkeiden pinnan korkeutta ja lähettää reitittimen kautta ostotilauksen Ferrometalin ERP-järjestelmään. 

Täydennystilauksen hyllytys voi myös tapahtua Ferrometalin toimesta, jos niin halutaan. Tällöin pientarvikkeiden hallinta ei sido teollisen yrityksen voimavaroja lainkaan. Brandt toteaakin, että yhteistyön täytyy luoda aidosti win-win -tilanne. 

– Olemme onnistuneet missiossamme, jos asiakas saa vapautettua kapasiteettiaan ja energiaansa omien ydintoimintojensa kehittämiseen, Brandt summaa. 

Uudet, innovatiiviset älylaatikot poikkeavat aiemmista ratkaisuista myös siinä suhteessa, että ne ovat paikkariippumattomia. Ottolaatikko voi olla hyllyssä, työpisteellä – tai vaikka asiakkaan huoltoautossa. 

Automaattinen täydennystilaaminen toimii langattoman yhteyden ansiosta joustavasti. Näin pienosat ovat käytettävissä siellä missä niitä tarvitaan, ja LEAN-ajattelun mukaisesti ylimääräisiä askelia ja siirtelyä säästyy. 

Läpinäkyvyyttä prosessiin 

Tuotannon vaihtelut ja niihin varautuminen on arkipäivää. LEAN-ajattelussa näihin on kuitenkin osattava varautua. 

CleverBin-järjestelmän käyttäjät saavat käyttöönsä internet-käyttöliittymän, josta näkee reaaliajassa pientarvikkeiden määrät ja josta voidaan myös seurata pientarvikkeiden kulutushistoriaa sekä mahdollisesti säätää tilauspisteitä. Näin voidaan tehdä päätöksiä täsmällisen tiedon perusteella ja puuttua poikkeamiin nopeasti. 

Ferrometalin logistiikkakeskuksessa pakkaamisessa avustaa pak-kausrobotti. 

Finn-Power Oy haluaa optimoida varastomäärät Ferrometalin CleverBin-järjestelmän avulla 

TEKNOLOGIAYRITYS Finn- Power Oy valmistaa Seinäjoella levyntyöstökeskuksia, yhdistelmäkoneita ja järjestelmiä. Yritys panostaa erityisesti innovaatioihin ja logistiikkaan. 

Finn-Powerilla ostajana toimiva Mika Passi on ollut tyytyväinen jo yli 10 vuotta käytössä olleeseen Ferrometalin RFID-järjestelmään, koska se tekee prosessista läpinäkyvän ja suoraviivaisen. 

Ruuvit ovat tuotannossa erittäin kriittisessä osassa ja niiden loppuminen hetkeksikin aiheuttaisi vakavan häiriön koko tuotantolinjastoon. 

Passi kommentoi, että Finn- Power halusi ottaa Ferrometalin uuden CleverBin -järjestelmän pilottikäyttöön, koska sen avulla on mahdollista lähes puolittaa kiinnitystarvikkeiden varastomäärät, jotka jo nykyisellään on pitkälle ja hyvin optimoitu. 

Myös tilansäästö on merkittävä tekijä; CleverBinin avulla on mahdollista kaventaa hyllyjä puoleen nykyisestä. Kanban-järjestelmä vaatii kaksi laatikkoa jokaisesta nimikkeestä, kun CleverBinissä riittää yksi. 

Finn-Power Oy on on osa italialaista Prima Industrie -konsernia ja sen Prima Power -työstökonedivisioonaa. Koko konsernissa on maailmanlaajuisesti yli 1800 työntekijää, 13 000 asennettua konetta 80 eri maassa ja kah-deksan tehdasta Italiassa, Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. 

Vuonna 2018 konserni teki ennätystuloksen 3,9 prosenttia kasvaneella 467 M€:n liikevaihdolla. Samana vuonna Finn-Power Oy:n liikevaihto oli 161,4 M€.

 

Haku