Hyppää sisältöön

Tekijyys syntyy yhteistyössä työelämän kanssa

Tekijyys syntyy yhteistyössä työelämän kanssa

11.02.2022

Merenkulkualan opiskelijoita harjoittelemassa simulaattorilla. Ekami on panostanut moderneihin oppimisympäristöihin, jotka luovat oppimiselle tehokkaan ja turvallisen pohjan.

Modernit oppimisympäristöt ja tiiviit suhteet työelämään tukevat Ekamin opiskelijoiden matkaa tulevaisuuden ammattilaisiksi. 


TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | KATIA HIMANEN

Autoalan ammattilaiseksi oppisopimuksella tai merkonomiksi verkko-opinnoilla – neljällä kampuksella toimivan Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamin koulutusvalikoima kattaa yli 60 tutkintoa, joihin voi hakea ympäri vuoden. 

Muun muassa kaupan alan, sosiaalialan ja matkailualan opintojen lisäksi Ekamilla on pitkät perinteet yhtenä Suomen ainoista merenkulku- ja satama-alan koulutusta tarjoavista oppilaitoksista. Ekamissa voi erikoistua esimerkiksi alusten ohjaamiseen ja huoltoon, laivatalouteen sekä satamalogistiikkaan liittyviin tehtäviin. Oppilaitoksen osana toimivassa Kymen konservatoriossa voi puolestaan kouluttautua muusikoksi ja saada valmiudet alan korkeakouluopintoja varten.

– Toimintamme lähtökohtana on edistää Kotkan ja Haminan alueen ammatillista osaamista, työelämätaitoja, kilpailukykyä ja hyvinvointia, kertoo koulutuskuntayhtymän johtajana ja ammattiopiston rehtorina toimiva Sami Tikkanen.

Hyötyä teknologiasta 

Opiskeluaika on usein ikimuistoinen osa nuoruutta. Laadukkaan opetuksen tarjoamisen lisäksi Ekamissa pyritään varmistamaan, että niin kokonaan uuden tutkinnon opiskeleminen kuin osaamisen täydentäminen onnistuvat sujuvasti ja yhteisöllisesti myös aikuisena.

– Otamme huomioon kunkin opiskelijan yksilöllisen elämäntilanteen. Opiskelu on mahdollista yhteensovittaa esimerkiksi työn tai perhevapaiden kanssa, ja osan tutkinnoista voi suorittaa kokonaan etänä.

Käytännönläheistä opiskelua syventää uusimman teknologian hyödyntäminen. Muun muassa merenkulun ja logistiikka-alan koulutuksissa koneiden ja laitteiden käyttöä harjoitellaan ensin simulaattoreilla, mikä luo turvallisen ja tehokkaan pohjan uusien taitojen oppimiselle.  

Joustavien opiskelumahdollisuuksien ja oppimista tukevan teknologian lisäksi Ekamissa viihdytään vahvan yhteisöllisyyden takia.

Tavoitteena oppia yhdessä

Yhteisöllisyyttä rakennetaan muun muassa aktiivisella opiskelijayhdistystoiminnalla sekä kampuskohtaisilla tapahtumilla ja aktiviteeteilla.

– Meille on tärkeää pitää yllä turvallista, innostavaa ja yhteisöllistä opiskeluilmapiiriä, jossa omaa osaamista on mukava kehittää.

Sillan rakentaminen opiskelun ja työelämän välille on tärkeää.

– Työelämä on vahvasti osana koulutustarjonnan kehittämisessä, oppimis-caseissa ja tapahtumien organisoimisessa. Teemme yhteistyötä yli tuhannen paikallisen yrityksen ja kansallisen toimijan kanssa.

– Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä. Meillä yksilöt ja yritykset pääsevät kehittämään osaamistaan, jolla luodaan menestystä Suomeen.

ekami.fi

Haku