Hyppää sisältöön

Tehtaista tietolähteiksi – ikuinen evoluutio

Tehtaista tietolähteiksi – ikuinen evoluutio

28.02.2023

Tietoevry on auttanut suomalaisia teollisuus- yrityksiä uusien teknologioiden parempaan hyödyntämiseen jo 25 vuoden ajan.

Teollisuus 4.0, esineiden internet. Asiat, jotka samaan aikaan merkitsevät kaikkea eivätkä mitään, vaativat valmistajilta rohkeaa harppausta tuntemattomaan ja miljoonien investointeja pysyäkseen kilpailukykyisinä tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka osa on jo edellä ja osa vasta aloittamassa matkaansa, todelliset kysymykset hitaasti etenevän evoluution suhteen pysyvät: teemmekö tämän oikein ja miksi vallankumouksellisia etuja ei ole vielä saavutettu?

TEKSTI | HEIDI TUOMAINEN   KUVAT | JOONA RAEVUORI JA ROBIN PETTERSEN NGUYEN


Pohjoismaissa on korkea koulutustaso ja kehitystaso sekä automaatiossa että IT:n parissa.  Olemme globaalisti jopa edellä monissa edistyneissä ratkaisuissa sekä korkean lisäarvon tuotannossa. Monilta osin niinkin pitkällä, että inhimilliset rajat alkavat tulla esteeksi kehitykselle. On yleisesti hyväksyttyä, että älyratkaisut ovat vielä pidemmälle viedyn kehityksen edellytys.

Korkeiden tuotantokustannusten, haastavan geopoliittisen tilanteen ja kiristyvän globaalin kilpailun valossa pohjoismaisten valmistajien on myös pysyttävä edellä ja ponnisteltava parempien ratkaisujen eteen. Älyteknologiat auttavat, mutta niissä on myös kiistattomat haasteensa. Älykkäisiin tehtaisiin siirtyminen edellyttää teollisen valmistuksen toimintamallien laajaa uudistamista. Se puolestaan vaatii uudenlaista osaamista, prosesseja, työkaluja ja luottamusta.

Tiedolla kohti parempia tuloksia

Uudet IoT-, pilvi- ja reunaratkaisut tuovat uusia tapoja käsitellä valtavaa datamäärää ja muuntaa se tiedoksi, oivalluksiksi ja osaamiseksi, joilla voidaan saavuttaa kestävämpi ja tehokkaampi tuotanto. Tämä ilmenee muun muassa parempana työturvallisuutena, energiansäästönä, vähempänä jätteenä ja alhaisempina ylläpitokustannuksina. Keskeinen ero perinteisempiin ratkaisuihin – jotka tarjoavat samanlaisia etuja – on hyötyjen laajuus ja skaalautuvuus, jos uudistukset tehdään oikein.

Yksinkertaisesti sanottuna reaaliaikaisen tiedon ja yhden totuuspisteen ympärille rakennetun digitaalisen alustan hyödyntäminen tarkoittaa, että kaikilla on jatkuva pääsy samaan dataan yhdestä paikasta, mikä puolestaan mahdollistaa nopean päätöksenteon eri prosessien välillä. Reaaliaikainen jäljitettävyys auttaa löytämään nopeasti syyt ja seuraukset, mahdollistaa jatkuvan oppimisen sekä siirtymisen reaktiivisesta tuotannosta ja ylläpidosta proaktiiviseen. Skaalautuvuushyötyjen saavuttaminen vaatii kuitenkin osaamista, mittavia panostuksia ja selkeää visiota, etteivät toteutukset jää irrallisiksi.

Näiden etujen saavuttaminen vaatii suuria investointeja, mutta syyt prosessin aloittamiseen ovat painavia:

– Yritysten kannattaa kysyä itseltään: Jos reaaliaikaisen datan avulla voisi estää seuraavan tapaturman, tai löytää esimerkiksi tehokkaimmat tuotantopisteet, niin eikö sitä kohti kannattaisi pyrkiä? Kun koneet ja viiveet maksavat miljoonia ja loukkaantumiset jopa ihmishenkiä, on selvää, että tämä on tulevaisuus, josta kaikki haluavat hyötyä ja johon kannattaa myös investoida, Vinh Quang Nguyen, Tie- toevry Connectin Lead service owner of Edge avaa esimerkein.

Tietoevryn Vinh Quang Nguyen tietää, että teollisuusalan tulevaisuus on dataohjautuvuudessa. Rohkeat yritykset tekevät sen eteen ratkaisuja nyt.

Juuri nyt teollisuudessa tähdätään ”valottomiin tehtaisiin” (lights-out factory), jotka toimivat täysin itsenäisesti etäohjattuna. Perimmäisenä pitkän tähtäimen tavoitteena on kuitenkin vapauttaa toimintaresursseja tuottavampaan aivotyöhön. Tämä onkin älykkäiden ratkaisujen jännittävin osa: mihin kaikkeen resurssit riittävätkään, kun älykkäät teknologiat hoitavat tylsemmät tehtävät?

Siiloutumisen sudenkuopat

Kun valtava määrä pieniä seurattavia prosesseja on määriteltävä ja digitalisoitava, on helppo kuvitella, kuinka siitä voi muodostua unelmakentän sijaan loputtomien esteiden väsyttävä viidakko. Yleistason lupaukset tulevaisuuden hyödyistä vievät helposti motivaation, kun tieto pitkittyneistä prosesseista ja menetetyistä suurista tuloista leviää alalla.

– Teollisuuden puolella tekniset haasteet liittyvät pitkälti liiketoiminnan erilaiseen luonteeseen verrattuna muihin yrityksiin. Haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi operatiivisten teknologioiden laaja valikoima, suuret datamäärät, skaalautuvuus ja datalatenssivaatimukset, Nguyen selventää.

Monet käytännön haasteet puolestaan syntyvät usein hyvin eri lähtökohdista ja syistä. Yhdellä resurssilla on kuitenkin keskeinen rooli prosessissa:

– Ihmiset. Sitä ei voi kiertää, Nguyen kiteyttää.

Nguyenin mukaan onkin tärkeää ymmärtää, että kyseessä on prosessi, joka vaatii paitsi valtavaa kulttuurimuutosta ja pitkäkestoista sitoutumista myös koko yrityksen läpi kulkevaa vahvaa visiota ja strategiaa.

– Tämä ei ole vain yksittäinen projekti, jossa on pitkä lista pieniä tehtäviä. Teollisuus 4.0:aa ei kannata aloittaa vain lyhyesti ja kokeiluluontoisesti, vaan se vaatii johdolta sitkeyttä ja tarmoa, jotta kurssilta ei poiketa.

Jos visio muuttuu käytännöksi hitaasti, yksi perimmäinen syy löytyy useimmiten työkulttuurista. Insinöörit operatiivisella puolella ovat vuosikymmenten ajan huolehtineet tehtaan jatkuvasta toiminnasta; se on heidän DNA:ssaan IT-asiantuntijat taas ovat olleet tukipään mahdollistajia.

Yhteisen sävelen, keskinäisen ymmärryksen ja luottamuksen rakentamisen vaatiman ajan aliarvioiminen alusta alkaen voi olla kohtalokas virhe pitkällä aikavälillä. Koska uusi nouseva IT-teknologia on vain osa kuvaa, uudet käytännön prosessit ja yhtenäinen toimintatapa ovat ratkaisevan tärkeitä digitaalisen muutoksen onnistumiselle.

– On hyvin luonnollista, että yksilöt reagoivat suureen muutokseen ensin arvioimalla tarpeita pääosin oman tai vain yhden pisteen toiminnan näkökulmasta, ja jopa vastustavat koko prosessia. Kun yhdistetään osittain jo olemassa olevia korkean tason ratkaisuja, jotka aiemmin kuuluivat erillisten osastojen toimintaan, on uudelleensuuntaamisesta aiheutuva epämukavuus lähes väistämätöntä.

Nguyenin mukaan hyvin toteutetun prosessin ensimmäiset saavutukset tekevät alan numerolähtöiset ammattilaiset yleensä tyytyväisiksi ponnisteluihinsa, ja yhteistyö alkaa helpottua.

– Esimerkiksi tärkeiden tunnuslukujen parantuminen saa asiantuntijat usein nälkäiseksi siitä, kuinka paljon enemmän voi saavuttaa, Nguyen selventää.

Mahdollisuuksien turvallinen hyödyntäminen

Teollisuus 4.0:n työkalujen käyttöönotto saattaa kuulostaa työläältä ja kalliilta, mutta Nguyen on positiivinen:

– Ensimmäiseen epäonnistumiseen tai haasteeseen kompastuessaan yritys on jo edellä niitä, jotka eivät ole edes aloittaneet. Se on taatusti oppimismatka, joka on myös kaikilla toimijoilla edessä ennemmin tai myöhemmin. Haasteitakin varmasti tulee, mutta niitä ei pidä korostaa liikaa, sillä se on loistava tilaisuus oppia ja kehittyä.

Jos organisaatiolla ei ole riittävästi asiantuntemusta datan hyödyntämisen kehittämiseen ja toteuttamiseen skaalautuvasti, on järkevää panostaa osaavaan kumppaniin kalliiden esteiden ja viiveiden välttämiseksi. Yli 25 vuoden kokemuksella Tietoevry auttaa pohjoismaisia teollisuusyrityksiä suunnittelemaan, toteuttamaan ja hallitsemaan näitä teknologioita menestyksekkäästi. Pätevä kumppani auttaa siinä, että prosessi etenee sujuvasti ja pysyy oikeilla raiteilla. Samalla kustannukset pidetään kurissa, motivaatio säilyy ja todellista hyötyä saadaan suunnitelluissa aikarajoissa.

Tietoevryllä on pitkä kokemus ja vahva näkemys digitaalisista ratkaisuista, mikä on myös tietoturvallisuuden kannalta kriittistä, kun toimintoja digitalisoidaan.

– Aina on mahdollista, että tekniikka pettää. Riskit voidaan kuitenkin minimoida, kun haavoittuvuudet tunnistetaan ja niihin varaudutaan riittävästi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että liiketoiminnan kannalta kriittiset tiedot määritetään ja suojataan niiden edellyttämällä tavalla. Suvereniteettisyistä myös datan fyysinen sijainti tulee tietää. Lisäksi, riskienhallinnan kannalta on erittäin tärkeää tunnistaa ja varmistaa kriittisten toimintojen jatkuvuus manuaalisesti mahdollisissa kriisitilanteissa.

Nguyenin mielestä toimintaa tulee kehittää liiketoiminnan lisäarvo edellä. Data on modernia öljyä ja kultaa, jonka hyödyntämistä ei riskien liiassa pelossa pidä jättää väliin. – Luotettava ja osaava kumppani auttaa sekä hyödyntämään dataa täysimääräisesti että turvaamaan arvokkaan tiedon.

Lue edge-palveluista lisää täältä.

DIGITALISOITUVA TEOLLISUUS

  • Teollisuus 4.0, joka tunnetaan myös neljäntenä teollisena vallankumouksena, on teollisuuden digitalisaation seuraava vaihe.
  • Siirtymää aja osin teknologian, kuten pilven, reunalaskennan, esineiden internetin (IoT), Big data analytiikan, tekoälyn, koneoppimisen ja edistyneen robotiikan yhteenliittäminen, joka on integroitu tehtaaseen ja koko sen toimintaan.
  • Visiossa on merkittävää potentiaalia parantaa yritysten tapaa valmistaa, parantaa ja jakaa tuotteita.
  • Ydinhyödyt voidaan tiivistää valottomaan tehtaaseen (lights-out factory) – itsenäisiin, pitkälle digitalisoituihin älylaitteisiin, itseohjautuviin, ennakointikykyisiin ja voimaantuneisiin ihmisiin, reaaliaikaiseen dataan ja tietoperusteiseen päätöksentekoon.

Haku