Hyppää sisältöön

Tehokkaita investointeja leasing-rahoituksen avulla

Tehokkaita investointeja leasing-rahoituksen avulla

15.12.2021

Myyntipäälliköt Teemu Sormunen ja Juha Toivonen sekä myyntijohtaja Joel Liski (keskellä) auttavat yrittäjiä investoimaan tehokkaasti ja tekevät leasing-rahoituksesta helppoa.

Leasing tuli suomalaisille tutuksi autokaupasta. Nyt se on siirtynyt myös yrittäjien käyttöön työkoneiden ja laitteiden hankinnassa, kun teknologia on lisännyt tarvetta investoinneille. 

TEKSTI | ANNA GUSTAFSSON  KUVA | JOONA RAEVUORI

Meillä on Suomessa vahva omistamisen kulttuuri, mikä johtuu varmasti historiastamme maa- ja metsätalousmaana. Laitteet on totuttu omistamaan itse. Ajat ovat sittemmin muuttuneet ja leasingin hyödyt nähdään nykyään selvemmin, kertoo Ikano Bankin Suomen myyntijohtaja Joel Liski

Ikano Bank on saanut muutamassa vuodessa tukevan jalansijan Suomen kasvavilla leasing-markkinoilla ja toimii tällä hetkellä aktiivisesti varsinkin kuljetus- ja maanrakennussektoreilla sekä ICT- ja pienlaitehankinnoissa. Rahoituksen haitari on laaja, mutta usein summat ovat muutaman kymmenen tuhannen ja puolen miljoonan euron välissä. 

Ikano Bankin uusin aluevaltaus on tuottavan teollisuuden laitteiden rahoittaminen. Teollisuustuotanto Suomessa kasvoi viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan lähes neljä prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Teknologian kehittyessä ja tuotannon digitalisoituessa laitehankintojen syklit ovat käyneet lyhyemmiksi ja investoinnit suuremmiksi. Kasvavaan kysyntään pitäisi pystyä vastaamaan nopeasti. Leasing on etenkin teollisuustuotannolle varteenotettava rahoitusvaihtoehto, joka ei sido pääomaa. 

– Leasing-rahoituksen myötä investoinnin voi tehdä heti ja siten vastata tarpeeseen välittömästi. Nykyään viisi vuottakin on pitkä aika ja tarpeet laitteille muuttuvat nopeasti. Ja vaikka leasing-sopimuksemme ovat usein pitkiä, niiden sisällä laitteita on mahdollista uusia muutaman vuoden välein, toteaa Liski. 

Vuosien säästöjä ei vaadita 

Liski tähyää kiinnostuneena terveys-alalle, jossa teknologia kehittyy nopeasti. Terveysalalla asiakkaiden odotusarvo on, että käytössä ovat aina uusimmat innovaatiot. 

– Terveysteknologia on nopeasti kehittyvä ja investointeja vaativa ala. Leasingin ansiosta yritys voi investoida ilman pääomaa, sillä rahoitettava kohde toimii vakuutena, ja yrityksellä on siihen vapaa käyttöoikeus. Kulut ovat ennustettavissa, joten budjetointi helpottuu. 

Asiakkaalle leasing-rahoitus on helppo ratkaisu. Investointitarpeen syntyessä voi ottaa yhteyttä joko Ikano Bankiin tai laitemyyjään. Ikano Bank käsittelee rahoitushakemuksen nopeasti ja sopimus allekirjoitetaan myyjäliikkeen kanssa. Kun laite on toimitettu, leasing-vuokra maksetaan sovi-tusti, esimerkiksi kuukausittain. Kun sopimus päättyy, laitteen voi palauttaa myyjäliikkeelle, joka huolehtii jatkosta. Sopimukseen voi yhdistää kierrätys- ja huoltopalveluja. 

Yritysten arjen ymmärtämisellä on äärimmäisen tärkeä painoarvo.

Suomen myyntijohtaja Joel Liski

– Leasing voi olla yritykselle myös vihreä ratkaisu. Esimerkiksi IT-alalla moni myyjäkumppanimme on rakentanut verkoston, jossa laitteet palautuvat vuokra-ajan päätyttyä heille kierrätykseen. 

Liski muistuttaa leasing-mahdollisuuden voivan vaikuttaa jopa positiivisesti asiakkaan ostopäätökseen. 

– Leasing-rahoitus mahdollistaa myös sen, että myyjäliike saa kauppasumman kertatilityksenä välittömästi laitetoimituksen jälkeen. 

Asiat tehdään helpoiksi 

Ikano Bankin juuret ovat IKEA-liiketoiminnassa. Pankki on irtautunut omaksi konsernikseen jo yli 30 vuotta sitten, mutta Liski myöntää, että pankki tunnetaan edelleen toisinaan IKEA-pankkina. 

Kansainvälisenä toimijana Ikano Bankin etuna on kattava verkosto ja nopeasti saatavilla oleva rahoitus. Pankin on helppo palvella esimerkiksi asiakkaita, jotka haluavat laajentaa toimintaansa Pohjoismaihin tai Pohjois-Eurooppaan, sillä kontaktit ovat valmiina ja toimintakulttuuri on samanlainen. 

Ikano Bankin reilun parinkymmenen työntekijän porukka Espoossa tekee töitä intohimolla. Yrityksen arvoihin lukeutuvat muun muassa maalaisjärki ja yhdessä tekemisen meininki. 

– Virtaviivaistaminen ja asioiden tekeminen mahdollisimman helpok-si näkyvät toiminnassamme. Ajattelemme olevamme samalla viivalla yritysten työntekijöiden ja yrittäjien kanssa. Yritysten arjen ymmärtämisellä on äärimmäisen tärkeä painoarvo. Teemme asioita simppelisti, meitä on helppo lähestyä ja meiltä saa henkilökohtaista palvelua ihmisiltä, joilla on tietämystä kyseisen yrityksen alasta, Liski korostaa. 

Haku