Hyppää sisältöön

Tehokkaampi ajankäyttö tuottaa parempaa bisnestä

Tehokkaampi ajankäyttö tuottaa parempaa bisnestä

16.12.2021

Myyntijohtaja Jakke Vyyryläinen vakuuttaa Lemonsoftin antavan yritysjohdolle tarvittavat työkalut liiketoiminnan jokapäiväiseen ohjaamiseen ja kehittämiseen. 

Yrityksen koon mukaan skaalautuva toiminnanohjausjärjestelmä tuo kaikki yrityksen ydintoiminnot yhteen pakettiin. Reaaliaikaista dataa hyödyntämällä myös tulevaa on helpompi ennakoida. 

TEKSTI | ANNE KORKALA  KUVA | EINO ANSIO 

Toiminnanohjauksen keskittäminen yhteen järjestelmään ilman hankalia integraatioita säästää aikaa, rahaa ja hermoja. Lemonsoftin järjestelmästä palveluineen on haluttu tehdä mahdollisimman kokonaisvaltainen ja käyttäjäystävällinen. 

– Tavoitteemme on mahdollistaa asiakkaalle sujuva ja tehokas arki sekä miellyttävä käyttökokemus. Näin asiakkaalle jää aikaa oman liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen, kertoo myyntijohtaja Jakke Vyyryläinen

Lemonsoft on laaja ja joustava järjestelmäkokonaisuus, jonka avulla koko yrityksen reaaliprosessin ohjaaminen ja seuraaminen helpottuvat. Yrityksen keskeisimmät toiminnot ovat kaikki yhdessä paketissa: talous- ja henkilöstöhallinto, tuotannonohjaus, projektin- ja asiakkuudenhallinta sekä tuote- ja tilaustoimitusketjun hallinta. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti; tällä hetkellä kehityksen pääpaino on automaation ja tekoälyn hyödyntämisessä. 

Skaalautuu yrityksen koon mukaan 

Lemonsoft on vahvimmillaan teollisuudessa, tukkukaupassa, urakoinnissa, projektiliiketoiminnassa ja tilitoimistoissa, mutta soveltuu modulaarisuutensa ansiosta kaikille yrityksille. Järjestelmä skaalautuu yrityksen koon mukaan ja käyttöönotossa on huomioitu eri kokoisten yritysten tarpeet. 

– Järjestelmä- ja palvelukokonaisuus mietitään aina yhdessä asiakkaan kanssa, yrityksen tarpeet huomioiden. Parhainkaan järjestelmä ei tuota hyötyä, jos sitä ei käytetä tehokkaasti. Oikein tehtyyn käyttöönottoon sisältyy ohjelmiston lisäksi projektinhallinta, koulutus ja tarvittaessa kehitystyö. Järjestelmä on koko organisaation työkalu ja paras hyöty saadaankin silloin, kun jokainen yrityksessä käyttää sitä. 

Parhainkaan järjestelmä ei tuota hyötyä, jos sitä ei käytetä tehokkaasti.

Jakke Vyyryläinen

Toiminnanohjausjärjestelmä sisältää parhaiden käytäntöjen mukaisia prosessimalleja. Hyväksi koettuja malleja hyödyntämällä asiakas voi aidosti kehittää toimintaansa. Jatkuva kehitystyö, vahva liiketoimintaosaaminen ja laaja kumppaniverkosto ovat myös asiakkaiden käytettävissä. 

Hyvä esimerkki verkoston eduista on yhteiskäyttöisyys vaikkapa tilitoimiston kanssa. 

– Kun tilitoimisto tekee kirjanpidon suoraan asiakkaan järjestelmään, vältetään turhaa, päällekkäistä työtä, eikä myöskään rajapintojen kanssa tarvitse kipuilla, toteaa Vyyryläinen. 

Oikea tieto päätöksenteon tukena 

Tehokas tiedon hyödyntäminen on yksi menestyksellisen liiketoiminnan kivijaloista. Parhaimmillaan hyödyllisen tiedon avulla voi jopa luoda täysin uutta liiketoimintaa. 

Lemonsoftin järjestelmällä asiakas pystyy hyödyntämään liiketoiminnassaan reaaliaikaista dataa, jonka avulla voi ennakoida helpommin tulevaa, tehostaa prosesseja sekä parantaa toiminnan tuottavuutta. 

– Järjestelmässämme kaikki tähtää lopulta yrityksen toiminnan ja prosessien tehostamiseen sekä tietysti myös kannattavuuden parantamiseen, Vyyryläinen kiteyttää. 

Haku