Hyppää sisältöön

Tavoitteena Lapin paras asiakaskokemus

Tavoitteena Lapin paras asiakaskokemus

24.05.2022

Inergia Oy:n lähitulevaisuuden tavoitteena on täysin hiilineutraali toiminta, joka palvelee sekä Pohjois-Lapin vakituisia asukkaita että alueen tarjonnasta nauttivia matkailijoita.

Pohjois-Lapin ainutlaatuisessa, arktisessa ympäristössä toimintavarmuus on kriittinen tekijä. Sähkön, veden ja lämmön saanti on tärkeää turvata siten, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet toiminnan seurauksena.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | JUHA KAUPPINEN

Lapin ankarissa olosuhteissa sähköverkko tai vesijohdot on pystyttävä kunnostamaan jopa yli 50 asteen pakkasessakin, ja viemärit on saatava auki kaikissa olosuhteissa, olivat ne sitten jäässä tai muusta syystä tukossa.

Pohjois-Lapin alueella toimiva Inergia Oy on energiakonserni, joka pitää huolta alueen sähköverkosta, tuottaa kaukolämpöä ja vastaa Suomen pohjoisimpien alueiden vesihuollosta. 

Inergia Oy:n tytäryhtiö Tunturiverkko Oy huolehtii sähköverkko- ja sähköliittymäpalveluista Inarin ja Utsjoen alueella sekä Sodankylän pohjoisosassa. 

Inarin Lapin Vesi Oy on myös Inergian tytäryhtiö, jonka toimenkuvaan kuuluu puolestaan toiminta-alueellaan talousveden tuottaminen ja jakelu sekä jätevesien johtaminen ja käsittely.

– Meidän tehtävämme on pitää tasapuolisesti huoli kaikista asiakkaistamme. Huolehdimme asiakkaistamme kuuntelemalla, neuvomalla ja opastamalla, kertoo Inergia Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Tommi Koskinen.

Kestävää ja läpinäkyvää

Keskitetyn vesihuollon avulla ympäristön kuormitus saadaan mahdollisimman pieneksi ja uusiutuvilla tuotetun kaukolämmön ansiosta energiaa jaetaan kestävästi harvempaan asutulle alueelle.

– Tunturiverkko Oy oli ensimmäinen verkkoyhtiö Suomessa, joka siirtyi kokonaan uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. Lähitulevaisuuden tavoitteenamme on täysin hiilineutraali toiminta, joka palvelee sekä vakituisia asukkaita että alueen tarjonnasta nauttivia matkailijoita. Kaikessa toiminnassa erityisen tärkeää on alueellisten perinteiden ja ihmisten kunnioittaminen sekä tietysti Lapin ainutlaatuisen luonnon vaaliminen, Koskinen summaa.

Alueella on hyvin vähän maataloutta ja raskasta teollisuutta. Matkailun voi sanoa olevan alueen tärkein ”teollisuuden haara” ja vetonaula, joka on pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman kestävästi ja luontoa häiritsemättä.

– Jokainen asiakkaamme on samalla viivalla. Se tarkoittaa, että toimintamme on oltava läpinäkyvää ja kaikille avointa. Haluamme olla edistämässä säästäväistä ja ympäristöystävällistä energian sekä veden käyttöä oli kyseessä sitten paikallinen asukas tai matkailija, sanoo Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja Paulus Lepistö.

Resurssit tehokäyttöön

Laadukas vesi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että veden jakelussa käytetään pohjavettä ja jäteveden puhdistuksessa varmistetaan, että ympäristöluvan mukaiset vaatimukset täytetään. Myös vesihuollon osalta tavoitteena on hiilijalanjäljen jatkuva pienentäminen.

– Tälle alueelle on ominaista, että laajalla alueella asuu melko vähän ihmisiä, joten rajalliset resurssit on pystyttävä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Kun jotain tehdään, niin se toteutetaan aina laadukkaasti sekä kestävästi, Lepistö kiteyttää.

Myös digitaalisuuden kehittymisen myötä voidaan toteuttaa erilaisia rutiinitoimenpiteitä sekä reagoida nopeasti erilaisiin vikatilanteisiin, kuten esimerkiksi kiinteistöissä tapahtuviin vuototilanteisiin. 

– On myös tärkeää, että asiakkaat voivat helposti seurata energian sekä veden kulutustaan. Samalla digitalisaation tuomat mahdollisuudet ohjaavat ihmisiä kestävämpään resurssien käyttöön, Lepistö toteaa.

Ympäristön ehdoilla

  • Inergian tehtävä on turvata lämmön, veden ja sähkön saanti Pohjois-Lapissa.
  • Konsernin sähkönkulutus ja -tuotanto toteutetaan kokonaan uusiutuvilla energialähteillä.
  • Vuonna 2021 jopa 99,3 prosenttia Inergian kaukolämmöstä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä.
  • Merkittävimpiä suoria CO2e-päästölähteitä ovat jätevesilietteen kompostointi sekä ajoneuvot.
  • Haasteina niukat resurssit, herkkä ympäristö, arktinen ilmasto ja pitkät etäisyydet laajalla alueella.
  • Inergia on myös mukana naapurikuntien kiertotalous- ja yhteistyöhankkeissa.

Haku