Hyppää sisältöön

Tavoitteena ihmisten ja ympäristön hyvinvointi

Tavoitteena ihmisten ja ympäristön hyvinvointi

21.10.2021

Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi kertoo, että vastuullisuus on olennainen osa yrityksen toimintatapaa. Tärkeintä vastuullisuusajattelussa on ihmisten sekä ympäristön hyvinvointi.

Kiinteistöyritys Antilooppi haluaa ottaa vastuuta omistamiensa toimistokiinteistöjen ohella pääkaupunkiseudun aluekehityksestä.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Sanni Hirvonen

Antiloopista on kasvanut vajaassa vuosikymmenessä yksi vastuullisen kiinteistöbisneksen suunnannäyttäjistä. Toimitusjohtaja Tuomas Sahin mukaan Antiloopin strategiana on hankkia, omistaa sekä vuokrata toimistokiinteistöjä pääkaupunkiseudulta pitkäjänteisellä otteella. Tähän toimintatapaan linkittyy olennaisena osana myös vastuullisuus.

– Vastuullisuus on yksi ydinarvoistamme. Se näkyy kaikessa tekemisessämme pienistä arjen teoista isoihin strategisiin päätöksiin. Emme tyydy vain vuokraamaan toimitiloja, vaan luomme kekseliäitä ja joustavia ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Edellytämme vastuullista toimintaa myös alihankkijoiltamme, ja tuemme asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa, Sahi avaa.

Sahi painottaa, että Antilooppi haluaa osallistua omistamiensa kiinteistöjen kehittämisen lisäksi aktiivisesti myös pääkaupunkiseudun aluekehitykseen. 

 – Kiinteistö on aina tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa. Omistamme paljon kiinteistöjä esimerkiksi Hakaniemessä ja Ruoholahdessa. Onkin luontevaa, että pyrimme miettimään, miten voisimme kehittää koko aluetta. Esimerkiksi monipuolisten palveluiden tuominen kiinteistöjen kivijalkoihin lisää olennaisesti alueen arvostusta sekä kiinteistöissä työskentelevien ja asuvien ihmisten arjen sujuvuutta.

Matkalla kohti kiinteistöjen hiilineutraalia remontointia

Antilooppi julkaisi viime keväänä ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Antiloopin vastuullisuuden fokusalueina painottuvat kestävät kaupunkiympäristöt, vastuullinen kuluttaminen sekä ihmisarvoisen työn, talouskasvun ja yhteistyön edistäminen. 

– Vastuullisuusajattelussamme tärkeimmät asiat ovat ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Haluamme luoda työtiloja, jotka helpottavat työn tekemistä, tukevat työn ja vapaa-ajan yhdistämistä sekä tuottavat hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Työtilojen tulee olla helposti saavutettavissa, ja niiden on mahdollistettava erityyppiset kohtaamiset, mutta myös keskittymistä vaativan työn tekeminen. Yhteistyökumppaniemme palvelut, muun muassa ravintola- ja kahvilatoiminta, lisäävät osaltaan hyvinvointia, Sahi summaa.

Ekologisuus näkyy Antiloopin kiinteistöissä energiaa säästävinä taloteknisinä ratkaisuina ja uusiutuvan energian hyödyntämisenä. Antiloopilla on muun muassa rakenteilla aurinkovoimalat viiteen omistamaansa kiinteistöön.

Toiminnassaan Antilooppi painottaa olemassa olevien kiinteistöjen elinkaaren pidentämistä. Tämä kuormittaa ympäristöä huomattavasti uudisrakentamista vähemmän. Saneerauksissa Antilooppi käyttää aina laadukkaita ja kestäviä materiaaleja. Tilojen muuntojoustavuutta pyritään kehittämään niin, että vuokralaisten vaihtuessa remontointitarve olisi mahdollisimman vähäinen.

– Meillä on meneillään hanke, jolla pyritään hiilineutraaliin remontoimiseen. Tavoitteenamme on pidentää tilojen pitkäaikaiskestävyyttä ja auttaa asiakkaita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Avaamme asiakkaille erilaisten saneerausvaihtoehtojen hiilijalanjäljen ja autamme näin remonttivalintojen tekemisessä. Tulevaisuudessa voimme tarjota asiakkaillemme mitattua tietoa heidän toimitilojensa hiilijalanjäljestä paitsi energian käytön myös rakennuksen materiaalivirtojen osalta.

EKOLOGISUUS näkyy kiinteistöissä energiaa säästävinä, taloteknisinä ratkaisuina.

Joustavuutta tilojen käyttöön Pool-konseptilla  

Yritysten on aiempaa vaikeampi ennustaa tulevaisuutta, ja toimitiloilta vaaditaan enemmän joustavuutta kuin koskaan aikaisemmin. 

Sahi puhuu työn monipuolistumisesta ja paikkariippumattoman työskentelyn tarjoamista mahdollisuuksista. Toimitilojen on osaltaan mahdollistettava työskentelytavoissa tapahtuvat muutokset. Esimerkkinä tästä Sahi mainitsee Antiloopin kehittämän POOL-joustotilakonseptin. Se tarjoaa yrityksille laajan skaalan erilaisia toimitiloja, joita voi vuokrata lyhyeen tai pitkäaikaiseen käyttöön. Joustavien vuokrasopimusten ansiosta yritykset voivat kasvattaa tai pienentää käytössään olevien toimitilojen kokoa nopeasti. 

– POOLien suunnittelussa on kiinnitetty huomiota muuntojoustavuuteen. Tilat on suunniteltu ja rakennettu niin, että vuokralaisen vaihtuessa remontointitarve on useimmiten vähäinen. Näin myös kiinteistön hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. POOL-toimipisteidemme määrä tulee kasvamaan muutamassa kuukaudessa nykyisestä neljästä yhteentoista. 

Antiloopin asiakasyritysten työntekijät voivat hyödyntää eri puolille pääkaupunkiseutua sijoittuvia POOL-tiloja myös satelliittitoimistoina. Vapaana olevia tiloja voi jatkossa varata sähköisen varausjärjestelmän kautta. 

– Työntekijä voi käytännössä valita, missä POOL-työtilassa hän milloinkin työskentelee. Valinnanmahdollisuus tukee osaltaan työhyvinvointia, Sahi kertoo.

Antilooppi tarjoaa viihtyisiä toimistotiloja hyvien liikenneyhteyksien varrelta pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä yrityksen portfoliossa on jopa 31 toimistokiinteistöä, joiden bruttoala on yhteensä 614 415 neliömetriä ja kokonaisarvo noin 1,4 miljardia euroa. Antiloopin omistavat eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja eläkevakuutusyhtiö AMF Pensionsförsäkring.

Haku