Hyppää sisältöön

Tavoite päästöttömyydestä ohjaa logistiikan tulevaisuutta

Tavoite päästöttömyydestä ohjaa logistiikan tulevaisuutta

15.09.2022

Logistiikkayritys Bringillä päästöjä vähennetään panostamalla muun muassa kaluston osalta biokaasulla, biodieselillä ja sähköllä toimiviin ajoneuvoihin. Yritys hyödyntää myös vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja, kuten rautatiekuljetuksia ja polkupyörälähettejä.

Ympäristöarvot ovat yhä näkyvämmin esillä logistiikassa. Etenkin nollapäästöratkaisujen etsiminen sekä raskaiden ajoneuvojen muutokset on aloitettu jo monessa yrityksessä.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | BRING EXPRESS

Kuluttajalle lähetyksen nouto noutopisteestä on yleisimpiä tapoja käyttää kuljetuspalvelua. Monet ovat valmiita jopa maksamaan toimituksesta hieman tavallista enemmän, jos kuljetuksen ympäristöhyödyt pystytään selvästi osoittamaan esimerkiksi tilaukseen käytettävän applikaation avulla.

Pohjoismaiden suurimpiin posti- ja logistiikkayrityksiin kuuluva Bring on yksi ympäristönäkökulmaa toiminnassaan vahvasti korostava yritys. Bringin jakeluverkosto Pohjoismaissa kattaa yli 7000 noutopistettä. Vuosien 2012–2021 välisenä aikana päästöt koko konsernissa ovat puolittuneet, vaikka toimitusten lähetysmäärät ovat samaan aikaan nousseet. 

– Kaluston osalta olemme panostaneet biokaasulla, biodieselillä ja sähköllä toimiviin ajoneuvoihin. Sähkökalustoon siirrytään ensin loppujakelussa ja runkoliikenne seuraa perässä, kun tekniikka kehittyy. Näin voimme tarjota asiakkaille mahdollisimman vähäpäästöiset toimitukset kaupungeissa ja niiden välillä. Lisäksi tavoitteenamme on vähentää lajitteluterminaalien energian kulutusta huomattavasti ja laajentaa omaa sähköntuotantoa aurinkopaneeleja lisäämällä, kertoo Bring Express Suomi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Holtari.

Hiilidioksidittomaan jakeluun halutaan Bringillä panostaa myös hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja, kuten rautatiekuljetuksia tai polkupyörälähettejä sekä vähentämällä turhia kilometrejä reittioptimoinnin avulla. 

Konkreettisten toimenpiteiden avulla haluamme sitouttaa myös työntekijämme.

Bring Express Suomi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Holtari

– Reittioptimointi tarkoittaa vähemmän kilometrejä ja siten myös vähemmän päästöjä. Samalla pyrimme saavuttamaan myös paremman tuottavuuden. Toimenpiteisiin lukeutuu esimerkiksi keskittyminen yhteiskuormaukseen ja täyttöasteen lisäämiseen sekä kaupunkijakelussa että myös runkoliikenteessä, avaa Bringin myyntipäällikkö Toni Mustonen.

Vähemmän jakeluautoja kaupunkien keskustoihin

Tuleviin toimenpiteisiin kuuluu myös Bringin toimituspisteiden lisääminen. Tällä hetkellä yrityksellä on käytössä yli 7 000 toimituspaikkaa, joissa on noutoautomaatit helpottamassa pakettien lähettämistä ja vastaanottamista. Samalla tehdään yhteistyötä eri kaupun-

kien kanssa city hub -pisteiden lisäämiseksi. Tällaisten lähijakeluasemien tarkoituksena on vähentää jakeluautojen määrää kaupunkien keskustoissa ja tukea hiilineutraalia logistiikkaa, kun pienkuljetukset voidaan toimittaa perille esimerkiksi sähköpolkupyörillä. 

Maailmantilanteen vuoksi energiankulutukseen kiinnitetään paljon huomiota.Bringillä kulutusta katetaan aurinkopaneelien avulla.

– Raskaampaan kalustoon olemme hakeneet ympäristötukea nestemäisellä biokaasulla toimivaan ja tiivistetyllä biokaasulla toimiviin ajoneuvoihin. Myös vedyn käyttömahdollisuuksia raskaammalle liikenteelle selvitetään. Maantiekuljetusten päästöt ovat moninkertaisesti vähäisempiä lentorahtiin verrattuna, silloin kun niiden käyttö on perusteltua, Mustonen toteaa. 

Norjassa Bringillä on käytössä junaan lastattavia modifioituja trailereita. Niiden käyttö tarkoittaa taas kymmeniä rekkatrailereita vähemmän maantiellä joka päivä. Rautatiekuljetuksen jälkeen viimeiset toimituskilometrit ajetaan päästöttömiä ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen.

Ympäristötoimenpiteiden pitää olla todennettavissa

Muuttuneessa maailmantilanteessa myös energiankulutus on paljon sähköä vievissä tiloissa, kuten esimerkiksi lajittelukeskuksissa, erityisen tarkastelun kohteena. 

Bringin Vantaan varastossa on tällä hetkellä käytössä 208 aurinkokennoa, joiden määrää aiotaan kasvattaa merkittävästi. Samalla on kartoitettu maalämpöön siirtymisen mahdollisuutta sekä lediteknologiasta saatavia hyötyjä valaistukseen. Myös ilmanvaihtoon etsitään älykkäitä ratkaisuja, joilla terminaalien lämpötiloja voidaan optimoida kulloiseenkin käyttöasteeseen sopivaksi.  

– Yrityksemme linjauksena on, että kaikkien toimenpiteidemme pitää noudattaa kansainvälistä ilmastosopimusta ja olla todennettavissa aikatauluja myöten. Yhteistyökumppaneiltamme odotamme vastaavanlaista ajattelutapaa. Konkreettisilla toimenpiteillä haluamme sitouttaa myös työntekijämme ja saada heissä aikaan ylpeyden tunnetta tehdyistä toimenpiteistä, Holtari kiteyttää.

Haku