Hyppää sisältöön

Tavaraliikenne on riippuvainen toimivasta rataverkostosta

Tavaraliikenne on riippuvainen toimivasta rataverkostosta

7.03.2023

Kotimaisen ratasähköistyksen markkinajohtaja Ratatek on osallistunut junaliikenteen sujuvoittamiseen jo vuodesta 2008 lähtien. Viime vuosina yritys on keskittynyt laajentamaan toimintaansa kaikkiin ratainfran tarpeisiin niin julkisilla kuin yksityisillä raiteilla.

Ratatek Oy laajentaa ratarakentamisen palveluitaan. Tavoitteena on parantaa käytettävyyttä ja palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti.

TEKSTI | MAISA LAMPINEN   KUVA | LIISA MÄKINEN

Suomen liikennöidyn rataverkon pituus on lähes 6000 kilometriä, josta yli puolet on sähköistetty. Kun rataverkot ovat kunnossa, liikennöinti on raiteilla turvallista ja tehokasta. 

Kotimaisen ratasähköistyksen markkinajohtaja Ratatek on jo vuodesta 2008 osallistunut junaliikenteen sujuvoittamiseen. Yhtiö on sekä suunnitellut että toteuttanut merkittäviä rataverkon kuntoon ja kapasiteettiin vaikuttavia hankkeita Suomessa ja Ruotsissa. Viime vuosina Ratatek on keskittynyt laajentamaan toimintaansa kattamaan kaikki ratainfraan liittyvät tarpeet julkisilla ja yksityisillä raiteilla.

– Meidät tunnetaan alalla sähköistäjänä, mutta laajentumisen myötä toimimme nykyään pääurakoitsijana myös turvalaite-, vahvavirta- ja päällysrakennehankkeissa. Palvelumme kattavat siis perinteisen rautatierakentamisen koko ketjun, kiteyttää Ratatekin kehitysjohtaja Jarkko Luoma.

Myyntipäällikkö Jani Hoppulan mukaan ottamalla haltuun uusia asiakassegmenttejä, Ratatek pystyy palvelemaan asiakkaita yhden luukun taktiikalla tarjoten palveluita konsultoinnista ja toteutuksesta kunnossapitoon ja korjaukseen. Turvallisuuteen on tartuttu esimerkiksi kehittämällä tasoristeysten varoituslaitosjärjestelmiä. Työtä tehdään asiakkaan tarpeita kuunnellen ja lisäarvoa luoden. 

– Koko organisaation läpi kantava voima on ajatus siitä, että olemme palvelualalla. Myymme asiantuntemusta, mutta ennen kaikkea käytettävyyttä. Infrarakentajina tärkein tehtävämme on tuoda liikenteeseen toimivuutta, täsmällisyyttä sekä turvallisuutta, täydentää Hoppula. 

Kierrätysmateriaalien käyttö yleistyy raideliikenteessä

Ratatek on teollisuuden tärkeä kumppani. Tavaraliikenne on riippuvainen toimivista rautateistä – jos junat eivät pääse kulkemaan, ei tavarakaan liiku. Myös henkilöliikenne hyötyy sähköistetystä rataverkosta, sillä sen avulla junamatkojen matkustusajat lyhenevät. Rautateiden sähköistäminen on niin ikään ilmaston etu, sillä pienemmän energiankulutuksen ja saasteettomuuden ansiosta sähkörataverkot muodostavat liikennöintijärjestelmän, jonka ekologisuuden tasolle muut massoja siirtävät liikkumis- ja kuljetusmuodot eivät pääse.

Toimivat rautatieyhteydet ovat välttämättömiä tavaraliikenteen sujuvuuden kannalta. Jos junat eivät pääse kulkemaan, ei tavarakaan liiku.

Ilmastovastuullisuus onkin yksi tärkeimmistä Ratatekin toimintaa ohjaavista arvoista. Ekologisia ratkaisumalleja pyritään löytämään esimerkiksi erilaisia kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä.

– Kierrättämällä voidaan tehdä säästöjä ja vähentää ongelmajätettä. Lisäksi alkuperäisessä käyttökohteessaan tarpeettomaksi tulleilla materiaaleilla voidaan parantaa jonkin toisen kohteen käytettävyyttä. Kierrätysmateriaalien käytön hyödyt ovat todella monipuoliset, näkee Luoma.

Tulevaisuuden työnantaja

Infrastruktuurin kunnossapito ja kehittäminen on yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittistä työtä. Ratatekin henkilöstömäärä on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa, ja joukkoon etsitään jatkuvasti uusia huipputekijöitä aina harjoittelijoista asentajiin ja projektipäälliköistä HR-osaajiin. Töitä pääsee tekemään koko Suomen alueella ja Ruotsinkin puolella.

Ratatek on onnistunut nelinkertaistamaan liikevaihtonsa kolmessa vuodessa niin, että henkilöstön työtyytyväisyys on säilynyt erinomaisena. Hyvä maine asiakkaiden ja työntekijöiden keskuudessa mahdollistaa sen, että alan ammattilaiset saadaan sekä rekrytoitua taloon että pysymään siellä. 

– Teemme asiantuntevaa työtä ja toteutamme hankkeet aikataulussa maaliin. Laadukasta tulosta ei tehdä polttamalla työntekijöitä loppuun. Siksi panostamme työhyvinvointiin. Kun meillä on motivoituneita ja työssään viihtyviä ihmisiä, se heijastuu positiivisesti myös asiakkaiden tyytyväisyyteen, kiteyttää Luoma. 

KESTÄVÄMPI RATAVERKKO

  • Rataverkon sähköistyminen mahdollistaa pienemmän energiankulutuksen ja saasteettomuuden, joka on etu ilmastolle. 
  • Myös henkilöliikenne hyötyy sähköistymisestä, sillä matka-ajat lyhenevät.
  • Ilmastovastuullisuus onkin yksi Ratatekin toimintaa ohjaavista arvoista.
  • Tämä näkyy ekologisten ratkaisumallien käytössä ja kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä. 
  • Kierrätyksen avulla saadaan aikaan säästöjä ja samalla hankkeissa syntyvä ongelmajäte vähenee. 
  • Rataverkon kunnossapitäjä ratatek.fi

Haku