Hyppää sisältöön

Tavara liikkuu liukkaasti, kun suunnittelu on optimoitu

Tavara liikkuu liukkaasti, kun suunnittelu on optimoitu

29.03.2022

NFleet Oy:n Jouko Niemisen mukaan kuljetussuunnittelun optimoinnilla on useassa tilanteessa mahdollisuus tehostaa yrityksen kuljetustoimintaa jopa 20 prosentilla.

Kuljetussuunnittelun optimointi on monesti yrityksille haaste, jota on kuitenkin mahdollista sujuvoittaa nopeasti ja pienillä aloituskustannuksilla. Hyödyt ovat välittömiä ja tehostavat toimintaa tuntuvasti.


TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | MIKKO KUPARINEN

Useimmissa pk-yrityksissä kuljetussuunnittelu on kokeneiden työntekijöiden harteilla. He tekevät ajosuunnitelmat melko pitkälle käsin, omaan henkilökohtaiseen kokemukseen pohjautuen. Suunnitelmat syntyvät usein kiireessä, sillä ajot on saatava perille luvatussa ajassa, vaikka reitin varrella olisikin monta muuttujaa. 

Tehtävien moninaisuus näkyy kuljetussuunnittelussa myös lisääntyneenä työtaakkana. Koska päivittäiset asiat kuitenkin rullaavat eteenpäin, eikä varsinaista vertailukohtaa löydy, koetaan toiminnan tehostaminen lähes mahdottomaksi. Yrityksillä voi olla käytössään myös kokoelma erilaisia järjestelmiä, jotka eivät toimi kovinkaan hyvin yhdessä. Myös henkilöstön tietotekninen osaamistaso usein vaihtelee.

– Kuljetussuunnittelun optimoinnilla on usein mahdollisuus tehostaa yrityksen kuljetustoimintaa jopa 20 prosentilla. Tehostaminen voi olla toiminnan lisäämistä, kustannussäästöjä tai molempia. Viime aikoina laskennalliset menetelmät ovat kehittyneet riittävän käyttökelpoisiksi ja tietokoneet ovat tarpeeksi tehokkaita. Kuljetussuunnittelijoille on tarjolla tehokkaita välineitä, joilla työntekoa voidaan huomattavasti sujuvoittaa, kertoo logistiikan ohjelmistoja kehittävän NFleet Oy:n asiakasprojekteista vastaava Jouko Nieminen.

Data sujuvoittaa arkea

NFleetin kehittämälle järjestelmälle voidaan kertoa tiedot kuljetustehtävistä sekä käytössä olevista ajoneuvoista. Tiedot voivat sisältää sääntöjä erilaisista kellonajoista ja tehtävien kestoista, sekä muista yhteensopivuuteen vaikuttavista seikoista. Järjestelmä rakentaa annetuista tiedoista optimaalisen ja tehokkaan kokonaissuunnitelman. Samalla kun käytössä olevien ajoneuvojen määrä, ajokilometrit ja työtunnit saadaan optimoitua, säästetään myös kustannuksissa.

Uudenaikainen kuljetustoiminta voi tapahtua yhdistelmällä erityyppisiä kuljetusvälineitä. Kookkaammat jakeluautot voivat tuoda toimitukset keskusta-alueen reunalle ja välittää ne sähköpyörille edelleen perille toimitettaviksi.

– Laskennallisen suunnittelun tuloksena saadaan tehokkaat ajo- ja lastaussuunnitelmat. Lisäksi ne syntyvät nopeasti, eivätkä välttämättä edellytä suunnittelijalta suurta määrää kokemusta tai hiljaisen oheistiedon hallintaa. Kuljetussuunnittelun optimoinnista on hyötyä myös silloin, kun tilanteet ja tarpeet muuttuvat päivän aikana ja tarvitaan uudelleen suunnittelua. NFleetin järjestelmää voidaan hyödyntää tehokkaasti myös hyvinkin erilaisiin tarpeisiin, reaaliaikaiseen toiminnan ohjauksesta aina liiketoiminnan kehittämiseen sekä erilaisiin kuljetuksiin tai liikkuvan työvoiman ohjaamiseen, Nieminen toteaa. 

Pilvipalvelu varmistaa sen, että kapasiteetti riittää

NFleetin kehittämää järjestelmää voi käyttää erillisenä sen oman käyttöliittymän ja datatiedostojen kautta, tai se voidaan integroida osaksi laajempaa kuljetustoiminnan ohjauksen kokonaisuutta. Järjestelmä toimii pilvipalveluna, joten myös kapasiteettia on aina riittävästi käytettävissä. 

– Kuljetusjärjestelmän käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan konseptin toiminta nopean kehitysprototyypin avulla. Aineistona käytetään yrityksen todellista kuljetusdataa, jolle tehdään tarvittava esikäsittely ja tuotetaan kuljetussuunnitelmat. Mahdollisuuksien mukaan tehdään vertailua nykyisellä menetelmällä tehtyihin suunnitelmiin, jolloin asiakas näkee uuden järjestelmän selkeät edut. Kun järjestelmän toimivuus on varmistettu, toteutetaan sen varsinainen käyttöönotto, kertoo NFleetin ohjelmistokehityksestä vastaava Tuukka Puranen.

Lähtödatan laatu on jokaisessa kehityshankkeessa hoidettava huolella. Kuljetustilaukset ovat hyvin erilaisissa muodoissa ja edellyttävät siten myös tietojen yhdistelyä eri lähteistä. Kun järjestelmälle syötetään tarkkaa ja oikea-aikaista dataa, pystytään monimutkaisetkin kuljetustarpeet suunnittelemaan nopeasti ja laadukkaasti. 

NFleetin kuljetusjärjestelmän käytön aloittamisella ei ole erillistä kiinteää hintaa, vaan asiakkaat maksavat käytöstä suoraan käytön määrän suhteessa, jota mitataan ajoneuvojen ja ajopäivien lukumäärällä.  

– Yksi kokenut ajojärjestelijä pystyy hallinnoimaan noin kymmenen ajoneuvon kokonaisuutta, mutta NFleetin ohjelmisto auttaa selviytymään, vaikka satojen eri ajoneuvojen pelikentällä, sanoo Nieminen kiteyttäen järjestelmän edut.

Haku