Hyppää sisältöön

Taustatukea kotimaisille mikroyrittäjille

Taustatukea kotimaisille mikroyrittäjille

7.11.2022

Livelähetys- ja striimausyrittäjä Heikki Saari ja Mikroyrittäjyyden verkko-opinnoista vastaava koulutuspäällikkö Päivi Lohikoski Oulun yliopistosta.

Oulun yliopistossa tehdään valtakunnallista palvelutyötä mikroyritysten eteen. Työn tuloksena on syntynyt muun muassa Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden perusopintokokonaisuus, sähköisiä palveluja liiketoiminnan arviointiin sekä maanlaajuinen yrityskumppaniverkosto.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN  KUVA | VILLE SUORSA JA TUULI NIKKI

Tilastokeskuksen mukaan 94 prosenttia suomalaisista yrityksistä työllistää alle 10 työntekijää, eli ne ovat mikroyrityksiä. Näissä kaikista pienimmissä yrityksissä työskentelee neljännes suomalaisista työntekijöistä. Mikroyritysten rooli Suomen taloudelle on merkittävä, ja sen uskotaan tulevaisuudessa entisestään kasvavan. 

– Teollisuuden ulkoistukset, mikroyritysten verkostoihin perustuvat prosessit ja yrittäjäasenteen korostuminen ovat kasvavia trendejä. Nuorten innostus yrittäjyyteen on myös suurta. Naapurimaihin verrattuna olemme kuitenkin yritysten perustamisaktiivisuudessa jäljessä. Suomessa perustetaan 4,3 osakeyhtiömuotoista yritystä tuhatta työikäistä asukasta kohti, kun Ruotsissa luku on 7,2 ja Virossa 24,6. Nyt tarvitaan mikroyritysten syntymistä edistäviä toimenpiteitä, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos avaa.

Asia on huomioitu myös Suomen valtion taholta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Oulun yliopistolle valtakunnallisen tehtävän edistää mikroyrittäjyyden tutkimusta ja koulutusta. Tehtävä astui voimaan tämän vuoden alussa. 

Valtakunnallisen mikroyrittäjyyttä koskevan tehtävän antaminen Oulun yliopistolle oli luontevaa. Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa on tehty pitkään mikroyrityksiin ja niiden elinvoimaisuuteen, kasvuun ja vientiponnisteluihin kohdistuvaa tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi yliopistossa on tänä vuonna aloitettu mittava hanke koulutusten tarjoamiseksi mikroyrittäjyyden alalla.

Instituuttiin kuuluva Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää yritysverkostoa ja pyörittää monia tutkimus- sekä kehityshankkeita. 

– Vuonna 2011 toimintansa aloittanut MicroENTRE®n tutkimusryhmämme on Suomessa ja myös kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Tutkimusryhmä tuottaa tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi ja yrittämisen esteiden poistamiseksi. Tutkimusteemoina ovat muun muassa mikroyritysten kasvu, vienti ja toimintaedellytykset. Työtä tehdään verkostotoiminnan ja erilaisten tutkimushankkeiden, kuten SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeen kautta, Muhos kertoo.

Konkreettisia vinkkejä

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri on EAKR-rahoitteinen kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään laaja-alaisesti mikroyrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Hankkeessa työskentelevän yliopistotutkija Kai Hännisen mukaan tavoitteena on kehittää mikroyrittäjille digitaalisia työkaluja sekä muuttuvan toimintaympäristön tarpeet täyttävä, uudenlainen yrityspalvelukokonaisuus. Hankkeessa tuotetaan myös tutkittua tietoa yrittäjyyden asenteista ja vaikutetaan niihin positiivisen yrittäjyysviestinnän ja -tapahtumien kautta.

– Haluamme tarjota yrittäjille verkon kautta toimivia palveluita, jotka ovat kiireisten yrittäjien saatavissa vuorokauden ympäri. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimustietoon perustuvat kasvukyvykkyyteen ja digivalmiuksiin liittyvät testit. Yritykset voivat käyttää niitä maksutta kasvavayritys.fi -verkkopalvelussa, jonka alustan toteutti Codemate Oy. Testit antavat yrittäjille konkreettisia vinkkejä kehittämistoiminnan tueksi. Halutessaan yrittäjä voi keskustella testituloksistaan yritysneuvojan tai tutkijan kanssa, Hänninen kertoo.

Hankkeessa kehitettiin testi myös koulutusorganisaatioille yrittävän kulttuurin ja yrittäjyyskasvatuksen seurantaan ja johtamiseen. Palveluihin kertyvää tietoa voidaan jatkossa hyödyntää tutkimuksessa ja aluekehittämisen tukena. 

Koulutusta yrittäjyyteen

Mikroyrittäjyys näkyy vahvasti myös Oulun yliopiston koulutustarjonnassa. Koulutuspäällikkö Päivi Lohikosken mukaan tarjolla on mikroyritysten tarpeisiin sopivia täydennyskoulutuskursseja ja avoimen yliopiston puolella järjestettävä 30 opintopisteen laajuinen mikroyrittäjyyden perusopintokokonaisuus. Perusopinnot on mahdollista suorittaa lyhimmillään lukuvuodessa.

Koulutukset ovat kaikille avoimia, eivätkä ne edellytä aiempia akateemisia opintoja. Ne soveltuvat muun muassa yksinyrittäjille, yrittäjyyttä suunnitteleville, elinkeinoelämän päättäjille sekä kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.

– Koulutuksemme ovat valtakunnallisia, sillä kaikki opinnot on mahdollista suorittaa verkko-opintoina työn ohessa, ajasta ja paikasta riippumattomasti. Koulutuksiimme osallistuneet voivat verkostoitua esimerkiksi ryhmätöiden kautta. Halutessaan koulutukset voi suorittaa täysin itsenäisesti oman aikataulun mukaan, Lohikoski kertoo.

Käytännönläheisistä mikroyrittäjien täydennyskoulutuskursseista Lohikoski mainitsee esimerkkeinä Etätyön johtamisen, Vahva yrittäjä -, Yrittäjän IPR -oikeudet- sekä paikkatiedon ja avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksia käsittelevän kurssin.

Mikroyrittäjyyden perusopinnot perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon. Opinnoissa käsitellään mikroyrittäjyyden perusteita, ketterää johtamista, digitaalista myyntiä ja markkinointia, kasvun hallintaa sekä verkostojen ja toimintaympäristöjen muutoksia. Avoimen opiskelijoiden ohella Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden sivuaineenaan. 

– Opintojen tarkoituksena on alentaa kynnystä yritysten perustamisaktiivisuuteen ja auttaa mikroyrityksiä toimintansa kehittämisessä, Lohikoski sanoo. 

Yrittäjät ovat osallistuneet koulutussisältöjen suunnitteluun, kuten opetusvideoiden ja podcastien tuottamiseen. Yrittäjä Heikki Saari on vieraillut yrittäjän osaamisen kehittämistä koskevassa podcastissa.

– Koulutuksemme ovat yrittäjälähtöisiä ja jatkuvasti uudistuvia, Lohikoski päättää.Yrittäjä uskoo uuteen palvelukonseptiin

SoloENTRE-hankkeessa rakennetaan yhteistyössä mikroyrityksille uudenlaista palvelukokonaisuutta, joka sisältää sähköisiä palveluja kasvun hallintaan.

OLUSSA JA RAAHESSA toimivan IT-yritys ResComi Oy:n toimitusjohtaja Raimo Seikkala on osallistunut Oulun yliopiston organisoiman Raahen yritysverkoston toimintaan vuodesta 2015 lähtien. Tapaamiset ovat poikineet tuoreita ajatuksia ja laajemman yritysverkoston.

– Olen hakeutunut keskusteluihin etenkin muiden kasvuyritysten kanssa. Hyvät verkostot omaavilla yrityksillä on kyky menestyä.

ResComin liikevaihto on kasvanut korona-aikana 80 prosentin vauhdilla vuoteen 2019 verrattuna.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos, yliopistotutkija Kai Hänninen ja yrittäjä Raimo Seikkala.

Yritysverkoston kautta Seikkala on tutustunut laajemmin Oulun yliopiston mikroyrittäjille suuntaamaan palvelutarjontaan. Hän kuluu myös SoloENTREn ohjausryhmään. 

Hankkeessa kehitetyt sähköiset palvelut tarjoavat yrittäjille mahdollisuuden arvioida ja testata kasvun edellytyksiä sekä kasvun ja digitalisaation nykytilaa. Testin lopuksi yrittäjä saa loppuraportin ja vinkkejä kasvukyvykkyyden rakentamiseen, kasvun hallintaan ja digitalisaation edistämiseen. 

Seikkala uskoo vahvasti Oulun yliopiston mikroyrityksille suuntamaan kokonaisvaltaiseen konseptiin. Hän pitää tärkeänä, että tutkimus-, koulutus- ja palvelutoiminta sekä yritysverkostot nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä on Suomen mittakaavassa poikkeuksellista.

Sähköinen palvelu muodostaa laajan kuvan yrityksen toiminnasta.

ResComi Oy:n toimitusjohtaja Raimo Seikkala

– Toimintaohjelma antaa mikroyrityksille työkaluja oman liiketoiminnan hahmottamiseen, ketterään toimintaan ja kasvuun. On hienoa, että mikroyrittäjyyden koulutukset ovat kaikkien saatavilla. Ne alentavat yrityksen perustamisen kynnystä. 

Seikkala on itse tutustunu SoloENTREssä kehitettyihin kasvukyvykkyyden, digivalmiuden ja kasvunhallinnan testeihin niiden pilotointivaiheessa.

– Testien kysymykset on hyvin valittu ja ne auttavat muodostamaan selkeän kokonaiskuvan yritystoiminnasta. Kasvukyvykkyyden työkalu osoittaa selvästi, mihin yrityksen tulee panostaa. Työkalu sopii myös starttaavalle yritykselle, sillä se nostaa esille vahvuudet ja ajankohtaiset kehityskohteet. Myös TE-toimistot voisivat hyödyntää työkalulla kerättyä tutkimustietoa työvoimapalvelujen kohdentamisessa. Itsearviointipalvelu ja toiminnan kehittämisen vinkkejä:

Yrittäjälle:  www.kasvavayritys.fi 

Oppilaitosjohdolle: www.yrittavakulttuuri.fi

Mikroyrittäjyyden podcastit: www.oulu.fi/ksi/mystudio-podcast

Lisätietoa koulutuksista:  www.oulu.fi/ksi

Haku