Hyppää sisältöön

Tasokas verkkoinfra lisää kunnan kilpailukykyä

Tasokas verkkoinfra lisää kunnan kilpailukykyä

8.11.2021

FiComin Elina Ussa uskoo, että valokuitu- ja 5G-mobiiliteknologian mahdollisuuksia yhdistämällä nopeutetaan verkkoinfran rakentamista.

Osa kunnista on jäämässä verkkoinfran kehityksessä takamatkalle. Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet tulisikin nähdä keskeisinä vetovoimatekijöinä.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Sanni Hirvonen

ICT-alan edunvalvontajärjestö FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa harmittelee Suomen kuntien kankeaa vitkastelua verkkoinfran kehittämisessä. Asioita pitäisi edistää kunnissa aktiivisesti ja markkinavetoisesti, eikä vain odotella valtion tukirahoitusta infrahankkeisiin.

– Viestintäverkot muodostavat modernin yhteiskunnan ja julkisten digipalveluiden perustan. Niiden rakentaminen pitäisi nähdä tulevaisuusinvestointina, joka parantaa kuntien kilpailukykyä. Kehittyneitä verkkoyhteyksiä tarvitsevat niin alueen yritykset, kotitaloudet kuin kunta itse. Esimerkiksi sote-puolen digitaaliset palveluratkaisut, kuten etäklinikat, tarvitsevat toimiakseen nopeita ja toimintavarmoja yhteyksiä, Ussa muistuttaa.

Verkkoinfran kehittämistä haittaavat erityisesti kuntien epäyhtenäiset rakentamiskäytänteet, menetelmiin liittyvät vanhakanteiset rajoitteet ja hankkeiden monimutkaiset luvituskäytännöt. Verkon rakennuttaja joutuu hakemaan lupia sekä kunnalta että Ely-keskukselta. Tässä pitäisi päästä selkeämpään yhden luukun toimintakulttuuriin.

– Verkkoja rakennetaan kuntarajojen yli. Olisikin tärkeää, että kunnat sopisivat yhtenäisistä tavoista toimia. Nyt esimerkiksi kaapelikaivantojen syvyydet vaihtelevat kuntakohtaisesti. Infran rakentamisessa pitäisi sallia uusien ja edistyneempien menetelmien käyttäminen. Esimerkiksi mikrosahaamisen salliminen tehostaisi rakentamista. Mikrosahauksessa kaapelia varten tehdään maahan pieni railo, joka täytetään saman päivän aikana.

Joka vuosi puoli miljardia verkkoinvestointeihin

Kuntakohtaisista kehityseroista huolimatta Suomen digi-infra kestää kansainvälisen vertailun. Valtakunnalliset poliittiset päätökset ja teleyritysten investointihalukkuus ovat tukeneet vahvan infran rakentamista. Nykyään 4G-mobiiliverkko on kaikkien Suomen kotitalouksien saatavilla, ja 100 megan kiinteän verkkoyhteyden voi hankkia jo yli 65 prosenttia kotitalouksista. Myös 5G-verkko laajenee vauhdilla.

– Suomi on digitalisaation kärkimaa ja mobiiliverkkojen kattavuus on poikkeuksellisen hyvä. 5G-verkko yltää jo puoleen Suomen kunnista ja laajenemisvauhti on nopea. Teleyritykset investoivat vuosittain 500 miljoonaa euroa verkkojen rakentamiseen. Summa jakautuu puoliksi kiinteän ja mobiiliverkon rakentamiseen. Teleyhtiöiden investointiaste on peräti 20 prosenttia.

Kunnat ja valtio talkoisiin

Kunnat ja valtio voisivat tehdä päätöksiä, joilla 5G-verkon laajenemista voitaisiin helpottaa.

– Olisi hyvä, jos kuntien omistamia rakennuksia voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän 5G-verkon rakentamisessa. Valtio voisi puolestaan laajentaa kotitalousvähennystä niin, että kuluttajat voisivat hakea sitä kodin tai piha-alueen ulkopuolella tehtävien töiden kustannuksista, kuten kulut, jotka syntyvät valokuituverkon vaatimista maanrakennustöistä tontin rajojen ulkopuolella. Tämä lisäisi osaltaan nopeiden liittymien kysyntää.

Haku