Hyppää sisältöön

Tasapainotus tuottaa säästöjä

Tasapainotus tuottaa säästöjä

13.12.2023

IMI Hydronic Engineerin toimitusjohtaja Jorma Kukkonen ja tekninen päällikkö Mikko Lättilä muistuttavat, että kun veden virtaamat on säädetty lämmitysverkostossa oikein, voi energiankulutus olla jopa kymmenen prosenttia pienempi.

Moni taloyhtiö on jo siirtynyt energiatehokkaaseen lämmitysmuotoon. Myös investoinnit erilaisiin hybridijärjestelmiin yleistyvät. Energiansäästö voi silti jäädä kauas tavoitteista, jos lämmitysverkko on epätasapainossa.

TEKSTI timo sormunen | kuva sanni hirvonen

Kalliin energian myötä taloyhtiöt ovat käynnistäneet energiatehokkuusinvestointeja kiihtyvään tahtiin. Yleisimpiä lämmönlähteitä ovat kaukolämpö, lämpöpumput ja hybridijärjestelmät.

Ketju on kuitenkin tunnetusti yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki ja tämä vanha kansanviisaus pätee myös energiansäästöön ja energiaremontteihin. Jos järjestelmä ”falskaa” vaikkapa heikosti yhteensopivan laitekannan tai väärien säätöjen vuoksi, saattavat uudelle ja kalliille järjestelmälle ladatut energiansäästötavoitteet haihtua sananmukaisesti taivaan tuuliin.

Samalla venyy myös mittavalle energiansäästöinvestoinnille laskettu takaisinmaksuaika.

Edellä kuvatut tilanteet ovat tulleet viime vuosina tutuiksi lvi-teknologiaa toimittavan IMI Hydronic Engineeringin toimitusjohtaja Jorma Kukkoselle sekä yrityksen tekniselle päällikölle Mikko Lättilälle.

– Talotekniset järjestelmät ovat entistä monimutkaisempia, mikä korostaa oikeiden säätöjen ja teknologian yhteensopivuuden merkitystä. Jos niissä on puutteita, ei energiaremontistakaan saada irti kaikkia hyötyjä, Kukkonen toteaa.

Oikeilla säädöillä säästöä

Tässä kohtaa katse kiinnittyy usein kiinteistöjen lämmönlähteeseen ja sen optimaaliseen suorituskykyyn. Niiden lisäksi merkittävää energiahukkaa voi syntyä myös itse lämmitysjärjestelmässä.

Usein syyksi riittää vain se, että kiinteistön patteriverkostossa kiertävän lämmitysveden virtaukset on säädetty väärin tai ne ovat jääneet esimerkiksi maalämpöremontin yhteydessä kokonaan tasapainottamatta.

Kun virtaukset ovat kohdillaan, näkyy se nopeasti energialaskussa.

Lämmitysveden virtaamien säädöllä, ilmanpoistolla ja moderneilla tasapainotusventtiileillä varmistetaan, että lämmitysjärjestelmässä kiertää aina optimaalinen määrä oikean lämpöistä vettä. Sen myötä myös veden uudelleen lämmittämiseen kuluu vähemmän energiaa.  

– Lämmitysjärjestelmän virtaamilla on selkeä vaikutus esimerkiksi maalämpöpumpun hyötysuhteeseen ja energiankulutukseen. Kun virtaukset on säädetty kohdalleen, voi energiankulutus olla jopa kymmenen prosenttia pienempi. Se näkyy nopeasti taloyhtiön energialaskussa, Lättilä selvittää.

Lämmityksen tasapainotus osaksi järjestelmäremonttia

Myös verkostossa kiertävän lämmitysveden laatuun ja puhtauteen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä lika tukkii venttiilejä ja heikentää pattereiden lämmönluovutustehoa. Järjestelmään aikanaan jäänyt ilma voi sekin lyhentää pumppujen ja vaihtimien käyttöikää ja tehoa. Ilma lisää aina myös putkiston korroosioriskiä.

– Nykyteknologia on entistä herkempää näille epäpuhtauksista johtuville häiriöille. Siksi järjestelmien säännölliseen huoltoon ja ennakoivaan kunnossapitoon kannattaa panostaa, Kukkonen painottaa.  

IMI Hydronic Engineering on tunnettu valmistamistaan tasapainotus- ja säätöventtiileistä sekä ilman- ja lianerottimista, joita se toimittaa lvi-alan tukku- ja asennusliikkeille. Yhtiö tekee Suomessa runsaan 15 miljoonan euron liikevaihtoa ja on osa kansainvälistä IMI-konsernia.

Yrityksen asiantuntijakaksikon viesti onkin selkeä. Jos taloyhtiössä on suunnitteilla vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän muutosremontti tai perinteinen linjasaneeraus, kannattaa urakkatarjoukseen sisällyttää myös patteri- ja lattialämmitysverkoston tasapainotus.

– Tällaisen hankkeen yhteydessä se on vaivattomampaa ja nopeampaa toteuttaa. Mikäli investointipäätös on jo tehty ja muutostyöt alkaneet, on hyvä varmistaa, kuuluuko urakkaan myös tasapainotustyö. Sitä voi kysyä urakoitsijalta tai hankkeen lvi-suunnittelijalta, Kukkonen vinkkaa.

Haku