Hyppää sisältöön

Tasapainon mittaus paljastaa toimintakyvyn

Tasapainon mittaus paljastaa toimintakyvyn

8.06.2021

Ainonen perustaja Matti Vartiainen tietää, että tasapaino antaa arvokasta dataa ihmisen toimintakyvystä.

Suomalainen innovaatio tarjoaa terveydenhuollon ja valmennuksen ammattilaisille uusia tapoja mitata toimintakykyä. 

Teksti Mari Laaksonen  Kuva Mikko Suutarinen

Tasapaino on ihmisen toimintakyvyn keskeisimpiä mittareita, mutta silti sitä yhä edelleen mitataan usein vain silmämääräisesti, jos lainkaan. Ainonen perustaja, fysioterapeutti ja filosofian tohtori Matti Vartiainen kertoo, että tasapainon mittaus ei ole vielä saavuttanut sen ansaitsemaa asemaa. 

– Tutkimusten mukaan tasapainoa arvioimalla voidaan edistää sairauksien, kuten Alzheimerin tai Parkinsonin taudin, varhaista diagnoosia ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn aleneminen riittävän ajoissa. Varhainen diagnoosi lisää potilaiden elämänlaatua ja säästää hoitokustannuksissa. Tasapaino antaa niin arvokasta dataa ihmisen toimintakyvystä, että sen mittaamisen tulisi olla yhtä kiinteä osa terveydenhuoltoa kuin vaikkapa verikokeet, Vartiainen sanoo.

Tasapainon mittaustulos auttaa arvioimaan koko tasapainojärjestelmän toimintaa.

– Tasapainoa koordinoidaan aivojen eri osa-alueissa, jonka vuoksi se on yksi tärkeimmistä keskushermoston toiminnallisista mittareista. Ottaen huomioon tasapainon merkityksen ihmisen terveydelle, sitä arvioidaan todella vähän. Tasapainon systemaattinen mittaus olisi tarpeellinen täydennys muun muassa terveydenhuollon ikäkausitarkastuksiin ja työterveyteen.

Ainonen kehittämä mittaussovellus mahdollistaa tasapainon tarkan arvioinnin nopeasti ja helposti.

– Tasapainon silmämääräisellä arvioinnilla ei koskaan päästä tarkkoihin tuloksiin, sillä tulos on aina tulkitsijasta ja tilanteesta riippuvainen. Nykyteknologiaa hyödyntäen olemme luoneet ammattilaisten avuksi CE-merkityn lääkinnällisen laitteen, joka antaa tarkan numeerisen mittaustuloksen tasapainosta.

Mobiiliteknologiaan perustuva mittauslaite toimii yhdessä Suunnon Movesense-sensorin kanssa.

– Suunnon Movesense-sensori asetetaan rintakehälle, jonka avulla kehittämämme mobiiliapplikaatio mittaa ihmisen huojuntaa. Näin tasapainoa voidaan mitata missä ja milloin vain myös lääkärin tai muun ammattilaisen vastaanoton ulkopuolella, Vartiainen avaa.

Riskien ennaltaehkäisyä

Sairauksien tunnistamisen rinnalla tasapainon arviointia voidaan käyttää apuna kaatumisriskin tunnistamisessa yhdessä muiden arviointimenetelmien kanssa. Varhainen kaatumisriskin tunnistaminen esimerkiksi tasapainoharjoittelua lisäämällä voi osaltaan vähentää kaatumisriskiä tai esimerkiksi alaraajavammoja. Kaatumiset aiheuttavat Suomessa vuosittain satojen miljoonien kustannukset ja yli 1 000  kuolemaa. Kansainvälisen lääketieteellisen julkaisu BMJ:n teettämän tutkimuksen mukaan heikentyneellä tasapainolla onkin yhteys ennenaikaisiin kuolemiin.

– Kehittämämme mittausteknologian avulla ammattilaiset voivat havaita tasapainossa tapahtuvat muutokset entistä tarkemmin, mikä auttaa kohonneen kaatumisriskin varhaisessa tunnistamisessa sekä mahdollistaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käynnistämisen. Näin voidaan vähentää kaatumisiin liittyvää inhimillistä kärsimystä sekä terveydenhuollon kustannuksia, Vartiainen kertoo.

Inaktiivisuus on vuosien varrella heikentänyt ihmisten tasapainoa.

– Ihminen on luotu liikkumaan ja pystyasentoon, mutta nykyisin istumme ison osan päivästä. Tasapaino- ja koordinaatiokykyä ylläpitävät liikuntamuodot ovat tärkeä osa oman aivoterveyden ylläpitoa.

Haku