Hyppää sisältöön

Tarttumalla tietoon napataan kiinni tulevaisuudesta

Tarttumalla tietoon napataan kiinni tulevaisuudesta

19.01.2021

Fail-Safe IT-Solutionsin Anni Lehtinen vinkkaa, että arvokasta tietoa voi jäädä hyödyntämättä, jos organisaatioissa ei tunnisteta, mitä tietoa niissä tuotetaan.

Tuotekehitystiimiä johtavan Anni Lehtisen mukaan uusimman analytiikkatyökalun toiminta tiivistyy sen nimeen Teragrep. Tera on iso datamassa ja grep on komento siihen tarttumiseksi.

TEKSTI | LAURA PULLINEN   KUVA | VIA RAMSTÉN

Teragrep auttaa organisaatioita, joiden täytyy kerätä ja analysoida valtavia tietomääriä useista eri lähteistä.  R&D Team Leaderina toimiva Anni Lehtinen ja hänen johtamansa tuotekehitystiimi on luonut helppokäyttöisen työkalun analytiikan hyödyntämiseen erikokoisissa organisaatioissa. Painopisteenä  on ollut, miten datan hyödyntäminen voitaisiin tehdä helpoksi ja lähestyttäväksi myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät ole tottuneita ylläpitämään suuria tietomassoja.

– Keskitymme liiketoiminnallisen lisäarvon tuottamiseen analytiikan avulla. Oletuksemme on, että organisaatiot haluavat hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja kehittää sen avulla liiketoimintaansa. Jos datan hyödyntäminen kuuluu yrityksen strategian ytimeen, auttaa Teragrep sen toteuttamisessa.

Nykytila ja tulevaisuus 

Lehtinen vertaa palvelua tutkimusprosessiin: data kerätään, yhdistetään, analysoidaan ja lopuksi saadaan tulokset. Liiketoiminnan kannalta oleellista on, että tulokseen päästään ripeästi.

Teragrepin avulla analyysit saadaan lähes reaaliajassa, vain sekuntien viiveellä. Näin liiketoimintaa voidaan ennakoida.

– Teragrep yhdistettynä esimerkiksi kassajärjestelmään luo reaaliaikaiset ennusteet keskimääräisen päivämyynnin avulla. Käytössä olevat järjestelmät ja niiden tuottama tieto voidaan yhdistää ja hyödyntää ilman erillisiä järjestelmiä. 

Palvelu sopii myös arkaluonteisen tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Todentaminen yhdistetään organisaation sisäisiin lupiin ja sopimuksiin. 

– Näin ollen palvelua voi käyttää esimerkiksi johtamisen haasteiden ratkaisemiseen ja ennakointiin. Organisaation tietoturva- ja riskienhallintamallit saadaan myös kuntoon Teragrepin avulla.

Arvokas tieto hyötykäyttöön

Liiketoiminnasta syntyvää dataa osataan jo tunnistaa, kerätä ja hyödyntääkin, mutta Lehtisen mukaan parannettavaa löytyy silti.

– Tietoa on olemassa, paljon. Sen analysointi voi kuitenkin olla hankalaa, sillä data ei ole oikea-aikaisesti saatavilla tai sen hyödyntämistä ei ole vastuutettu organisaatiossa. Jos käyttäjät eivät tunnista, mitä tietoa tuotetaan, arvokasta tietoa voi jäädä hyödyntämättä.

Teragrepin kehitys lähti liikkeelle, kun asiakkaat toivoivat vaihtoehtoa datan yhdistämiseen ja hyödyntämiseen liiketalouden ennakointiin sekä ongelmiin.

– Visio siitä, että tehdään analytiikan käyttämisestä helppoa myös vähemmän dataintensiivisille yrityksille, on osa palvelun kehittämisprosessia, Lehtinen selventää.

Nykyään yhä useampi työntekijä Teragrepillä pystyy hyödyntämään ja jalostamaan tietoa. 

Helpot analyysit eivät vaadi monimutkaista koodin rakentamista, mutta hienostuneempienkin algoritmien luominen onnistuu. Kun parametrejä voidaan muuttaa omassa scriptissä, jää aikaa oleellisimpaan: tiedon hyödyntämiseen. 

Ensiarvoisen tärkeää Teragrepin kehittämisessä on palvelun käytettävyys. Palvelu on visuaalisesti miellyttävä ja helppolukuinen. Käyttäjien tarpeet huomioidaan muun muassa päivä- ja yönäkymien vaihtoehdoilla.

– Asiakkaiden käyttökokemukset ja palautteet ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa palvelua kehitettäessä, Lehtinen vakuuttaa. 

Joustavaa hinnoittelua

Teragrep on organisaation tarpeisiin mukautuva palvelu. Sen voi ottaa käyttöön joko sisäisen IT-organisaation tai ulkopuolelta hankitun osaamisen avuin. 

– Organisaatiossa pystyy sisäisesti tekemään paljon, mutta käyttöönotossa ja palvelun hyödyntämisessä voi käyttää myös ulkoista SaaS-osaamista, Lehtinen kertoo.

Palvelun kulut riippuvat sopimuksesta ja toteutustavasta. Hinnoittelu ei rankaise runsaasta käytöstä, useista hauista tai käyttöajasta. Lisenssien hinnoittelu on ennakoitavaa, edullista ja joustavaa. 

– Käyttöönoton tai projektinhallinnan voi hankkia meiltä tai jo olemassa olevalta IT-kumppanilta. Toimimme avoimen lähdekoodin periaatteen mukaisesti tässäkin asiassa. Avoin lähdekoodi on vielä Suomessa vähemmän tunnettu malli, mutta sitä käytetään jo nyt kasvavissa määrin maailmalla.

Haku