Hyppää sisältöön

Tämän päivän lukiolainen on tulevaisuuden työntekijä

Tämän päivän lukiolainen on tulevaisuuden työntekijä

2.03.2021

Projektipäällikkö Piritta Ekroth huomauttaa, että yritysten kannattaa viestiä oman toimialan mahdollisuuksista jo lukiolaisille, sillä he ovat tulevaisuuden työvoimaa.

Lukioissa piilee paljon potentiaalia. Yhteistyö yritysten ja lukiolaisten välillä on paitsi kurkistus työelämään, myös hyvä tilaisuus vaikuttaa työnantajakuvaan sekä toimialojen työllisyyteen.

Teksti Elisa Salama  Kuva Patrik Pesonen

Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan lukioissa elokuussa 2021. Suunnitelmaan on kirjattu mukaan työelämälähtöisyys, joka tuo työelämän osaksi lukioiden arkea. Helsingin kaupungin koordinoima Tunne Työ 2.0 -hanke tukee lukioita yritysyhteistyön kehittämisessä.

– Kun työelämässä tarvittavat taidot tuodaan osaksi koulun arkea, siitä hyötyvät kaikki. Yritysyhteistyö auttaa myös miettimään tulevaa ammattia konkreettisemmin, taustoittaa hankkeen projektipäällikkö Piritta Ekroth.

Työelämä tutuksi

Ekroth korostaa, että työelämätaitoja ei ole tarpeen mystifioida. Kyse on aivan tavallisista asioista: neuvottelu- ja ryhmätyötaidoista, esiintymiskokemuksesta ja asenteesta. Lukiolaiset ovat huomisen osaajia. 

– Ottamalla heidät osaksi työelämää jo varhaisessa vaiheessa varmistamme, että heillä on tarvittavat taidot työelämään siirtyessä.

Myös lukion kanssa yhteistyötä tekevä yritys hyötyy monin tavoin. Lukiolaiset edustavat isoa ja ostovoimaista markkinaa, ja heillä on käytännön kokemusta esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja markkinoinnista siellä. 

– Yritys voi yhteistyön avulla myös parantaa työnantajamielikuvaa tai houkutella tekijöitä osaajapulasta kärsivälle alalle.

Yhteistyö voi olla esimerkiksi tapahtuma, työnhakupaja tai yritysvierailu. Esimerkiksi Lahden lyseossa on toteutettu kurssi, jossa sisäisen yrittäjyyden kautta tunnistetaan urheilijan osaamista. Helsingin Luonnontiedelukiossa taas opiskelija pääsee seuraamaan päiväksi itseään kiinnostavaa työtä. Lukiolaiset saavat myös itse vaikuttaa yhteistyötoimintaan haastatteluiden ja kyselyiden kautta.

Kallion lukiossa kokemusta yritysyhteistyöstä on runsaasti. Lehtori Annemari Untamala opettaa teatteria, joka tarjoaa luontevan väylän erilaisiin kumppanuuksiin. 

– Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi kulttuuritalon kanssa.

Untamala kiittelee hanketta välineistä ja tuesta yritysyhteistyön järjestämiseen. Hankkeen avulla työelämälähtöisyyteen on saatu luotua selkeitä käytäntöjä. 

– Parhaimmillaan yhteistyö kattaa useita oppiaineita, jolloin hyöty on monipuolinen.

Yhteistyön kautta opiskelijat ovat päässeet näkemään läheltä aloja ja ammatteja, joille he voisivat tulevaisuudessa työllistyä. 

– On kullanarvoista kuulla suoraan ammattilaisen suusta, kuinka hän on asemaansa päätynyt. 

Untamala kannustaa lukion opettajia ottamaan yhteyttä yrityksiin. 

– Kannattaa olla rohkeasti liikkeellä. Etukäteen mietittyyn ideaan on helppo tarttua, hän vinkkaa.

Tunne työ 2.0 -hanke

  • Kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisen toimintakulttuurin, opintojaksojen sekä työelämäyhteistyön kehittämiseksi.
  • Hankkeessa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Lappeenranta, LAB-ammattikorkeakoulu sekä Nuori Yrittäjyys ry.

Kumppanuudesta on hyötyä

Onnistuneella yhteistyöllä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia paitsi yksittäiselle lukiolaiselle myös yritykselle, toimialalle tai koko Suomelle. 

– Nuori voi saada kesätyön, yritys parantuneen työnantajakuvan ja toimiala lisää osaavia työntekijöitä, Ekroth tiivistää. 

Parhaassa tapauksessa lukiolainen tuntee, että häntä arvostetaan osaajana Suomessa. 

Lukionuorilta löytyy kunnianhimoa, osaamista ja ideoita, kunhan heille annetaan mahdollisuus. Kumppanuus on mielekästä tekemistä molemmille osapuolille. Untamalan opiskelijat pääsivät syksyn aikana tekemään ammattitasoista videotuotantoa yhdessä tapahtumatuotantoyrityksen kanssa. 

Ekroth kehottaa myös yrityksiä ottamaan yhteyttä lukioihin. Aito halu tehdä yhteistyötä vaikuttaa tulevaisuuden osaajien urapolkuun. 

– Kannattaa miettiä, mitä kumppanuudelta halutaan puolin ja toisin. Yhteisymmärrykseen keinoista päästään varmasti.

Haku