Hyppää sisältöön

Taloudellinen esiselvitys on pohja rakennusprojektille

Taloudellinen esiselvitys on pohja rakennusprojektille

20.09.2022

Saxcon Oy:n yrittäjä Antti Saxlin toteuttaa taloyhtiöille kattavia esiselvityksiä.

Saxcon tekee taloyhtiöille esiselvityksiä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista, oli kyseessä sitten uusien talojen suunnittelu väljästi rakennetulle tontille tai olemassaolevien korottaminen.

TEKSTI | JUKKA NORTIO   KUVA | EINO ANSIO

Esiselvityksessä keskitytään täydennysrakentamisen taloudelliseen potentiaaliin, eli siihen, paljonko taloyhtiö voisi saada tuottoa rakennusprojektista. 

– Autamme taloyhtiöitä tekemällä heille taloudellisen esiselvityksen muun muassa siitä, miten kiinteistöä voidaan kehittää ja miten esimerkiksi kaavoitus alueella suhtautuu kehittämissuunnitelmiin, Saxcon Oy:n yrittäjä Antti Saxlin sanoo.

Kahdeksan vuotta yrittäjänä toimineella Saxlinilla on yrittäjyys verissä sekä vahva rakennusalan kokemus sekä Tampereelta että Helsingistä.

Saxlin tekee tiivistä yhteistyötä niin rakennusyhtiöiden kuin kiinteistönomistajien kanssa. Näin hän saa ajankohtaista tietoa rakennusalan tarjoamasta ja kiinteistönomistajien tarpeista. Tällä hetkellä Saxlin on mukana yli kahdessakymmenessä taloyhtiön täydennysrakentamishankkeessa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. 

Luotettava tuki päätöksenteossa

Esiselvityksen laatiminen säästää melkoisesti euroja. Perinteisellä suunnittelulähtöisellä selvittämisellä päädytään käyttämään usein kymmeniä tuhansia euroja jo pelkkään suunnitteluun ennen kuin täydennysrakentamisen taloudellisesta potentiaalista on mitään käsitystä. Tämä voi pahimmillaan osoittautua hukkaan heitetyksi rahaksi, jos ilmeneekin, ettei taloyhtiön täydennysrakentamisesta saama korvaus täytä tavoitteita.

– Esiselvitys keskittyy vastaamaan oleellisimpaan kysymykseen eli kuinka paljon taloyhtiö voi saada täydennysrakentamisesta tuottoa, Saxlin sanoo. 

Taloudellisuus on erinomainen keskustelun perusta taloyhtiöiden osakkaille, kun taloyhtiössä pohditaan kalliiden remonttien rahoittamista täydennysrakentamisella. Kun osakkaat saavat taloudellisen laskelman eteensä, käy päätöksenteko helpommin.

Esiselvityksessä keskitytään siihen, paljonko taloyhtiö voisi saada tuottoa.

Saxcon Oy:n yrittäjä Antti Saxlin

Kattava selvitys minimoi riskit

Kun esiselvitystä lähdetään tekemään, Saxlin selvittää taloyhtiön hallituksen kanssa, mitkä ovat hankeen tavoitteet ja mitä esiselvitykseltä halutaan. Esiselvitys valmistuu noin kuukaudessa riippuen hankkeen koosta.

– Tyypillinen tilanne on taloyhtiö, jolla on iso, väljästi rakennettu tontti, missä täydennysrakentaminen on mahdollista esimerkiksi pysäköintialueita tehostamalla. Ensin haastattelen kaupungin kaavoitusta tontin täydennysrakentamisen mahdollisuuksista ja suunnittelun reunaehdoista. Sitten keskustelen 4-5 rakennusliikkeen kanssa ja selvitän, olisivatko he kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen. Tiedustelen myös miten esimerkiksi pysäköinti voitaisiin toteuttaa uudella tavalla ja mitä muuta suunnittelussa tulisi ottaa huomioon.

– Kolmanneksi toteutan kannattavuuslaskelmat ja arvioin rakennusliikkeen maksukykyä täydennysrakentamisen rakennusoikeudesta. Lisäksi teen arviolaskelmat kaupungin perimästä maankäyttömaksusta. Näin saadaan taloyhtiölle jäävä nettosumma. Esitän myös hankkeen keskeiset vaiheet ja arvion aikataulusta ja siitä, miten hanke voi edetä, jos siihen päätetään lähteä. Jos taloyhtiö niin toivoo, olen mielelläni apuna myös hankkeen kilpailutuksessa.

Haku