Hyppää sisältöön

Talotekniikka-alalle tarvitaan enemmän naisia  

Talotekniikka-alalle tarvitaan enemmän naisia  

19.09.2023

Ammattiliitto Pro valvoo jäsentensä tasapuolista kohtelua työpaikoilla. Moninaisessa työyhteisössä, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu, voivat myös työntekijät paremmin.

Ammattiliitto Pron mukaan naisten kouluttautuminen tekniikan alan työtehtäviin auttaa pienentämään sukupuolten välisiä palkkaeroja ja parantamaan työyhteisöjen toimivuutta.

TEKSTI maisa lampinen | kuva shutterstock


Kevään yhteishaussa yhteensä noin 1500 hakijaa valitsi talotekniikan ammattikorkeakoulututkinnon ensisijaiseksi hakukohteekseen. Heistä noin 250 oli naisia. Myös työelämässä alan sukupuolijakauma on karu, sillä Ammattiliitto Pron talotekniikka-alalla työskentelevistä jäsenistä vain 30 prosenttia on naisia. 

Naisten alhainen edustus teknisten alojen koulutuksessa näkyy talotekniikka-alalla suurina palkkaeroina. Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK:n tuoreimpien palkkatilastojen mukaan alan toimihenkilötehtävissä työskentelevien naisten ja miesten kuukausipalkoissa on 1000 euron kuilu.

– Työehtosopimuksissa palkkaus perustuu työn vaativuuteen. Siispä huimat palkkaerot selittyvät pitkälti sillä, että naiset ja miehet hakeutuvat erilaisiin tehtäviin. Naiset sijoittuvat toimistotehtäviin, kun teknisen koulutuksen käyneet miehet nappaavat parempipalkkaisia rooleja työmailla ja projektipäälliköinä, Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Sanna Nurminen kertoo.

Työn vaativuuden vaihtelusta syntyvät palkkaerot korjaantuvat luonnollisesti, mikäli naisia saadaan lisää teknisiin opintoihin ja sitä kautta vaativampiin tehtäviin talotekniikka-alalla. Nurmisen mukaan työpaikoilla on kuitenkin myös perusteettomia palkkaeroja, jotka johtuvat asenteista.

– Naiset eivät välttämättä pyydä korkeampaa palkkaa yhtä herkästi kuin miehet. Toisaalta alalla on havaittavissa työnantajien vanhoillisia tapoja maksaa miehille enemmän palkkaa. Ammattiliittona voimme tarttua ilmiöön valvomalla jäsentemme tasapuolista kohtelua ja auttamalla yrityksiä korjaamaan palkkatasa-arvon epäkohtia.

Työpaikan moninaisuudesta on taloudellista hyötyä

Pro haluaa kehittää tasa-arvoista työelämää yhteistyössä yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Opinto-ohjaajat peruskouluissa ja lukioissa voisivat ohjata tyttöjä ja naisia teknisiin opintoihin kertomalla koulutuksen mahdollisuuksista. Myös alan yrityspäättäjien on keksittävä keinoja houkutella lisää naisia toimistosta työmaalle.

Tasa-arvoisen työelämän toteutuminen edellyttää, että miehet ja naiset jakautuvat entistä tasaisemmin eri vaativuustason tehtäviin. Kaikista sukupuolista sekä eri ikäisisistä ja erilaisista taustoista tulevista ihmisistä koostuvassa moninaisessa työyhteisössä voidaan paremmin. Heterogeenisuudelle on myös työnantajaa hyödyttäviä taloudellisia perusteita.

– Kun naisia on enemmän projektien vastuutehtävissä, esimerkiksi takuukorjauksista aiheutuvat kulut pienenevät tutkitusti. Tarkkuuden lisäksi naiset ovat tilastollisesti sitoutuneempia työnantajaansa, eivätkä vaihda työpaikkaa yhtä herkästi kuin miehet, Nurminen toteaa.

Talotekniikka-alalla on meneillään sukupolvenvaihdos, joka tuo nuorten ammattilaisten mukana työpaikoille sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä asenteita. Kannustamalla naisia kouluttautumaan alalle erityisesti teknisiin tehtäviin pidetään huolta siitä, että naisten asema alalla paranee entisestään.

Haku