Hyppää sisältöön

Suurta, yhteistä ongelmaa ratkaisemassa

Suurta, yhteistä ongelmaa ratkaisemassa

20.09.2022

Väestö ikääntyy, mutta uuden innovoiminen laahaa jäljessä. Suomessa tarvitaan enemmän toimijoita, jotka vastaavat senioreiden haasteisiin, painottaa Nonna Group Oy:n toimitusjohtaja Nora Stenvall.

Nonna Group Oy:n ikäihmisille suunnattujen, vastikään valmistuneiden asuintalojen tunnelma on kaukana laitosmaisuudesta. Vuokra-asumisen ja tarvittavan tuki- ja terveyspalveluiden yhdistävä konsepti haastaa perinteistä palveluasumista myös teknologiaratkaisuilla.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | ANNI HARTIKAINEN


Väestö ikääntyy Suomessa poikkeuksellisen nopeaa vauhtia. Huoltosuhteen ennustetaankohoavan vuoteen 2030 mennessä jopa 70 prosenttiin. Tämän päivän ikääntynyt sukupolvi on myös monella tapaa erilainen edeltäjäänsä verrattuna: kyseessä on paitsi suurempi, myös terveempi ja taloudellisesti vaikutusvaltaisempi joukko, josta yhä harvempi tarvitsee asumiseensa ympärivuorokautista tukea.

Vaikka Suomessa on pian Euroopan vanhin väestö, vääjäämätön tarve uuden innovoimiselle näkyy kuntien toimintamalleissa heikosti. Tämän huomasi myös Nonna Groupin toimitusjohtajana työskentelevä Nora Stenvall etsiessään perinteisestä laitoshoidosta poikkeavia tukipalveluita vielä melko toimintakykyiselle läheiselleen. 

Erilaisiin vaihtoehtoihin tutustuttuaan hän päätti ryhtyä ratkomaan kasvavaa yhteiskunnallista haastetta yhdessä saman aiheen kanssa painineiden – nykyisten yhtiökumppaneidensa kanssa. Näin syntyi Nonna Group Oy, jonka tuottamissa asumiskokonaisuuksissa yhdistyvät yhteisöllinen vuokra-asuminen, hoivakodeista tutut tukipalvelut ja uusimman teknologian hyödyntäminen.

– Lähtökohtanamme on mahdollistaa ikäihmisille omannäköinen elämä yhteisöllisessä ja toimintakykyä ylläpitävässä ympäristössä, Stenvall taustoittaa.

Vuonna 2020 perustetun yrityksen tavoitteena on tarjota ikäihmisille loppuelämän koti, ei välipysähdystä ennen laitoshoitoa.

– Vaikka asukkaan vointi heikkenisi, hänen ei välttämättä tarvitse muuttaa muualle, sillä hän voi hankkia Nonna-taloista paljon erilaisia tuki -ja terveyspalveluita, Stenvall kertoo.

Laadukasta asumista lähellä luontoa ja palveluita

Ensimmäinen Nonna-talo avattiin syyskuun alussa Rovaniemen keskustaan. Ovet avataan syys-lokakuun taitteessa myös Turun ekologisesti rakennetulla puukerrostaloalueella ja alkuvuodesta 2023 Kuopiossa, Kallaveden rannalla. Neljäs rakennushanke on suunnitteilla Oulun ydinkeskustaan, kauppakeskus Valkean kupeeseen, ja sen arvioitu valmistumisaika ajoittuu vuosien 2023 ja 2024 vaihteeseen.

– Asukkaiden toimintakyvyn kannalta on oleellisen tärkeää, että he pääsevät liikkumaan kauniissa ympäristössä ja käymään vaikkapa kahvilassa tai kauppakeskuksessa, Stenvall korostaa.

Kaikki tähän mennessä valmistuneet ja suunnitteilla olevat Nonna-talot ovat uudiskohteita, sillä yhtiö haluaa rakentaa asunnoista mahdollisimman laadukkaita ja kodikkaita rakennuksien keskeisestä sijainnista tinkimättä. Inspiraatiota taloihin on haettu perinteisten palvelutalojen sijaan hotelleista.

– Kaiken toiminnan taustalla on kantava ajatus siitä, että jos vain ikinä itse pääsemme niin pitkälle, juuri tällaisissa paikoissa mekin haluaisimme asua, Stenvall sanoo.

Keskeinen osa Nonna Groupin asumispalveluita on innovatiivinen ote teknologian hyödyntämiseen. Nonna-talojen asukkaat saavat halutessaan käyttöönsä lukuisia eri teknologia-avusteisia palveluita, kuten lääkärikeskus Pihlajalinnan tarjoamat etävastaanotot.

Nonna-talojen sairaanhoitajista, lähihoitajista ja muista hoiva-alan ammattilaisista koostuva henkilökunta on paikalla päivisin. Öisin puolestaan käytössä on poikkeavaan toimintaan välittömästi reagoiva virtuaalivalvonta.

– Emme kuitenkaan oleta, että ikäihmiset hallitsisivat itse ja yksin kaikkien teknisten laitteiden käytön. Siksi kohteissa on yhteisötyöntekijä, joka auttaa muun muassa etäpalveluiden käyttämisessä, Stenvall painottaa.

Tavoitteena toiminnan merkittävä kasvattaminen

Yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista puhuttaessa Stenvall mainitsee kasvutavoitteiden lisäksi pyrkimyksen jatkuvaan kehitykseen. Innovoinnin liikkeellä pitämisessä avainasemassa on hänen mukaansa asukkaiden ja henkilökunnan aktiivinen osallistaminen.

– Toimintamme arvopohjaisuus näkyy vahvasti siinä, ettemme oleta tietävämme ja osaavamme kaikkea. Talojen asukkaat saavat vaikuttaa itse paljon päivittäiseen ohjelmaan ja esimerkiksi asuntojensa kalustamiseen. Sama pätee henkilökuntaan, kuvailee Stenvall.

Uusi, yhteisöllinen asumispalvelu on herättänyt runsaasti kiinnostusta niin ikäihmisissä kuin heidän läheisissäänkin. Osa kohteista onkin jo lähes täyteen varattuja. Kolmen vuoden päästä Nonna Groupin tavoitteena on toimia jo kymmenellä eri paikkakunnalla.

– Kohteemme ovat isoja kokonaisuuksia, ja kun niitä avataan joka vuosi 2–3, puhutaan merkittävästä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta asumisen saralla, Stenvall päättää hymyillen.

MODERNIA ASUMISTA

  • Nonna-talossa asuminen voi siirtää tai jopa poistaa ikääntyvän ihmisen laitoshoidon tarpeen. 
  • Nonna-talot sijaitsevat lähellä vettä tai puistomaisessa ympäristössä keskeisellä sijainnilla.
  • Avaintekijänä taloille on niiden yhteisöllisyys. 
  • Suunnitellessa panostetaan viihtyisiin ja toimiviin tilaratkaisuihin sekä laajaan palveluntarjontaan. 
  • Muisti- ja aistisairaiden asukkaiden on turvallista liikkua ja asua taloissa. 
  • Uudenlaiset teknologia-avusteiset palvelut tukevat asukkaan arkea.

Lisätietoa Nonna Group -palvelukehitysyhtiöstä: nonnagroup.fi

Haku