Hyppää sisältöön

Suunnittelulla hiilijalanjälki pienemmäksi

Suunnittelulla hiilijalanjälki pienemmäksi

9.01.2023

Kesällä 2023 valmistuva Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio on esimerkki kestävästä rakentamisesta. Hirsikoulun hiilijalanjälki on negatiivinen, kun huomioidaan sen pitkä elinkaari ja puumassan hiilikädenjälki.

Rakentamisessa ei voida huomioida enää vain lyhyen tähtäimen taloudellista tuottoa tai säästöä. Nykyään  on enenevässä määrin huomioitava myös rakennuksen hiilijalanjälki sen koko elinkaaren ajalta.

TEKSTI | ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO ATL   KUVA | AOR ARKKITEHDIT

Rakennuksen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan niitä päästöjä, joita rakennus tuottaa koko olemassaolonsa aikana. Suurin osa rakennuksen hiilijalanjäljestä muodostuu rakennusmateriaaleista sekä sen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Rakentamisen hiilijalanjälki pitää sisällään rakennusmateriaalien kuljetukset, työmaan energiankäytön sekä työmaan jätteet. Lisäksi rakennusta tarvitsee myös huoltaa ja ylläpitää. Lopulta hiilijalanjälkeä syntyy myös purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Kestävien valintojen ja ratkaisujen tekeminen ja niiden muovaaminen toimivaksi ja eheäksi kokonaisuudeksi edellyttää perusteellista ja laadukasta suunnittelua. Suunnittelijoiden osaamista on miettiä ratkaisut niin, että ne kuormittavat ja vahingoittavat ympäristöä mahdollisimman vähän, mahdollistavat käyttäjille hyvien ja kestävien valintojen tekemisen, sekä huomioivat pitkän aikavälin muuttuvat tarpeet.

Suunnittelijat osaavat huomioida ratkaisuissaan nämä eri näkökulmat ja tasapainoilla niiden välillä siten, että suunnittelun lopputuotteessa yhdistyvät sekä sosiaaliset, terveydelliset, taloudelliset että ilmastolliset tavoitteet ja mahdollisuudet.

Tehokas tilankäyttö säästää energiaa ja materiaaleja

Hyvä suunnittelu mahdollistaa tehokkaan tilankäytön, joka vähentää materiaalien ja energian tarvetta, asumismukavuudesta tai käyttökokemuksesta kuitenkaan tinkimättä. Hyvä suunnittelu huomioi samalla myös pitkän aikavälin muuttuvat tarpeet ja mahdollisuudet valjastaa rakennuksia ja tiloja eri käyttötarkoituksiin ilman, että on tarpeen rakentaa kokonaan uutta tai tehdä suuria rakenteellisia toimenpiteitä.

Vähähiilisyys tulee huomioida alusta alkaen.

Rakennushankkeen hiilijalanjälkeen eivät vaikuta pelkästään rakennus ja sen sisätilat materiaaleineen, vaan ilmastovaikutusten ja luontokadon hillitsemisessä nousevat merkittävään rooliin myös ulkotilojen ja lähiympäristön suunnittelu. Hyvin suunnitellut ulkotilat parantavat viihtyvyyttä, mutta voivat myös ylläpitää, tai jopa lisätä osaltaan luonnon monimuotoisuutta.

Vähähiilisyys tulee huomioida hankkeessa ja sen suunnittelussa ihan alusta asti. Kun suunnitteluvaiheeseen panostaa riittävästi, se ilmenee pitkällä aikavälillä myös taloudellisena hyötynä, mutta mikä tärkeintä, se mitä nyt suunnitellaan ja rakennetaan, jää perinnöksi tuleville sukupolville. Tulee kuitenkin muistaa myös, että se mitä rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon ei tarvitse käyttää, on vielä arvokkaampi perintö. Siispä panostetaan suunnitteluun ja tehdään se vieläpä niin hyvin, että hyvien rakennusten lisäksi jälkipolville jää myös luonnonvaroja, monimuotoisuutta, sekä elinkelpoinen ilmasto.

www.atl.fi

Haku