Hyppää sisältöön

Suunnittelulla hiilijalanjälki pienemmäksi

Suunnittelulla hiilijalanjälki pienemmäksi

30.03.2023

Kesällä 2023 valmistuva Tuusulan lukio ja monitoimitalo Monio on esimerkki kestävästä rakentamisesta. Hirsikoulun hiilijalanjälki on negatiivinen, kun huomioidaan sen pitkä elinkaari ja puumassan hiilikädenjälki.

Rakentamisessa ei voida huomioida enää vain lyhyen tähtäimen taloudellista tuottoa tai säästöä. Nykyään  – ja tulevaisuudessa – pitää huomioida rakennuksen hiilijalanjälki ja kustannus koko elinkaaren ajalta.

TEKSTI ARKKITEHTITOIMISTOJEN LIITTO ATL | kuva AOR ARKKITEHDIT

Rakennuksen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan niitä päästöjä, joita rakennus tuottaa koko olemassaolonsa aikana. Suurin osa rakennuksen hiilijalanjäljestä muodostuu rakennusmateriaaleista sekä käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Rakentamisen hiilijalanjälki pitää sisällään rakennusmateriaalien kuljetukset, työmaan energiankäytön sekä työmaan jätteet. Lisäksi rakennusta tarvitsee myös huoltaa ja ylläpitää. Lopulta hiilijalanjälkeä syntyy myös purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Kestävien valintojen ja ratkaisujen tekeminen ja niiden muovaaminen toimivaksi kokonaisuudeksi edellyttää perusteellista ja laadukasta suunnittelua. Suunnittelijoiden osaamista on miettiä ratkaisut niin, että ne kuormittavat ja vahingoittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Hyvä suunnittelu mahdollistaa tehokkaan tilankäytön, joka vähentää materiaalien ja energian tarvetta, sekä huomioi pitkän aikavälin muuttuvat tarpeet ja mahdollisuudet valjastaa rakennuksia ja tiloja eri käyttötarkoituksiin ilman, että on tarpeen purkaa ja rakentaa kokonaan uutta tai tehdä suuria rakenteellisia muutoksia. 

Jotta voidaan saada laatua, täytyy sitä osata tilata

Etenkin julkisissa hankinnoissa tulisi korostua laadun tärkeys, ja ymmärrys siitä, että halvin hinta ei takaa halvinta ratkaisua. Rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin vaikuttaa isosti se, kuinka hyvin rakennus palvelee käyttäjiään, mukautuu muuttuviin tarpeisiin ja sopii ympäristöön, sitä rikastuttaen. Hyvin suunnitellut ulkotilat parantavat viihtyvyyttä sekä ylläpitävät tai jopa lisäävät osaltaan luonnon monimuotoisuutta. Laadukkaan suunnittelun ja lopputuotteen edellytyksenä on, että laatutekijät tunnistetaan jo hankintavaiheessa. 

Vähähiilisyys tulee huomioida alusta alkaen.

Kun halvin hinta ratkaisee, on laatuvaatimukset helppo lakaista pöydän alle. Sen sijaan kustannusten ja laatukriteerien tasapainottaminen ja kokonaisvaltainen tarkastelu tuottaa kestävää ja kaunista rakentamista, joka palvelee asukkaita pitkään ja hyvin.

Vähähiilisyys tulee huomioida hankkeessa ja sen suunnittelussa ihan alusta asti. Kun suunnitteluvaiheeseen panostaa riittävästi, se ilmenee pitkällä aikavälillä myös taloudellisena hyötynä, mutta mikä tärkeintä, se mitä nyt suunnitellaan ja rakennetaan, jää perinnöksi tuleville sukupolville. Tulee kuitenkin muistaa myös, että se mitä rakentamiseen ja rakennetun ympäristön ylläpitoon ei tarvitse käyttää, on vielä arvokkaampi perintö. Panostetaan suunnittelutyön hankintojen laatuun, jotta hyvien rakennusten lisäksi jälkipolville jää myös luonnonvaroja, monimuotoisuutta, sekä elinkelpoinen ilmasto.

Haku