Hyppää sisältöön

Suomi-kuva syntyy aktiivisella työllä

Suomi-kuva syntyy aktiivisella työllä

14.12.2023

Kaikki suomalainen vientityö nojaa jollain tapaa tiede- ja kulttuuri-instituuttien tekemään pitkäjänteiseen mielikuvatyöhön. Japanissa yhteistyö painottuu etenkin tieteeseen.

Suomalaisilla tiede- ja kulttuuri-instituuteilla on merkittävä rooli kaiken kansainvälisen yhteistyön kannalta. Japanissa suhteita rakennetaan muun muassa tieteen ja koulutusyhteistyön kautta.

TEKSTI content house | kuva anna-maria wiljanen

Ympäri maailmaa toimivilla Suomen tiede- ja kulttuuri-instituuteilla on merkittävä rooli kaiken kansainvälisen yhteistyön kannalta. Instituuttien tekemisistä ei välttämättä puhuta kahvipöydissä tai mediassa, mutta niiden pitkäjänteisellä työllä edistetään suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä kohdemaiden ja Suomen välillä. Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat suomalaisen tieteen ja kulttuurin asiantuntijoita kohdemaissaan. 

Näin on myös Japanissa, jossa Suomen Japanin instituutti edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta ja näiden alojen yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä. Tokiossa toimivan instituutin missiona on tunnistaa ja ennakoida erityisesti tieteen, kulttuurin ja koulutuksen kentillä molempien maiden kehitys- ja yhteistyötarpeita sekä auttaa potentiaalisia yhteistyötahoja löytämään toisensa.

Painopisteenä tiedeyhteistyö

Suomen Japanin instituutti on panostanut erityisesti tiedeyhteistyön kehittämiseen. Konkreettisesti tämä on näkynyt esimerkiksi instituutin järjestämissä konferensseissa ja seminaareissa, joissa käsitellään japanilaisen ja suomalaisen yhteiskunnan muutosprosesseihin liittyviä ajankohtaisia aiheita. 

– Olemme järjestäneet vuodesta 2018 lähtien vuosittain tekoälyseminaareja, joiden keskiöissä ovat olleet muun muassa etiikkaan, ikääntyvään väestöön ja robotiikkaan liittyvät aiheet. Seminaareissa on käsitelty myös tekoälyn ja kulttuurin rajapintoja, josta esimerkkinä on AI To Stretch the Borders of the Arts -seminaari. Siinä keskusteltiin taiteen määritelmästä, siitä, miten tekoäly muuttaa käsitystämme taiteesta ja taiteilijuudesta, ja millaista roolia tekoäly tulevaisuudessa näyttelee taiteen kentällä, kertoo instituutin johtaja Anna-Maria Wiljanen

Seminaarien ja konferenssien ohella tieteeseen panostetaan myös instituutin omien tutkimushankkeiden kautta. Tällä hetkellä käynnissä on tutkimusprojekti yhteistyössä Wasedan yliopiston kanssa, jossa verrataan suomalaisia 1800-1900-lukujen vaihteen taiteilijakoteja japanilaisiin sansou-koteihin. Tutkimuksessa keskitytään kotien arkkitehtuuriin, kansallisromantiikkaan ja luontosuhteeseen sekä tarkastellaan ympäröivän luonnon vaikutusta luovuuteen ja taiteilijuuteen.

Suomen Japanin instituutilla on merkittävä rooli myös korkeakouluyhteistyön kehittämisessä. Sen avulla muun muassa mahdollistetaan opiskelijavaihtoa sekä arvokkaan tietotaidon levittämistä tieteen alalla. 

– Välitämme tietoa vaihto-opiskelumahdollisuuksista kuukausittain järjestettävissä Study in Finland -webinaareissa. Osallistumme myös Japanissa järjestettäville kansainvälisille opiskelijamessuille, tiedotamme Japanin opetusministeriön apurahoista ja osallistumme ministeriön järjestämiin vaihto-opinnoista kertoviin tapahtumiin. 

Ohjelmaan kuuluu myös roadshow-kiertue, jossa instituutti vierailee japanilaisissa yliopistoissa ja kertoo, miten se voi toimia sillanrakentajana maiden yliopistojen välillä. Instituutti toimii myös Suomessa opiskelusta kiinnostuneiden opiskelijoiden apuna.

Suomi-kuvan rakentajat maailmalla

Suomalaisen ja japanilaisen kulttuurin ja toimintaympäristön asiantuntijana instituutin on luontevaa toimia välittäjänä sekä suomalaisille että japanilaisille organisaatioille. 

– Instituutti tarjoaa apuaan moniin eri tarpeisiin. Olemme ikään kuin suomalainen tietotaitopankki Japanissa. Toimimme kaikkia yleisöjä varten, joten meihin voi ottaa yhteyttä milloin tahansa tieteeseen, kulttuuriin tai korkeakouluyhteistyöhön liittyen. 

Wiljanen muistuttaa, että tiede- ja kulttuuri-instituutit ympäri maailman tekevät pitkäjänteistä työtä myönteisen Suomi-kuvan rakentamiseksi. Muiden Suomi-toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä Team Finland -verkostossa ja eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien kanssa Eunic-verkostossa.

Haku