Hyppää sisältöön

Suomalaista koulutusta viedään maailmalle

Suomalaista koulutusta viedään maailmalle

2.12.2021

Education Finland etsii parhaita koulutusviennin ratkaisuja kevään 2022 aikana.

Koulutusviennistä on kehkeytymässä merkittävä kasvuala. Suomalaiselle osaamiselle on maailmalla kova kysyntä. 

Teksti Ritva-Liisa Sannemann  Kuva Mikko Suutarinen

Koulutusvienti on Suomessa suhteellisen uusi, reilun kymmenen vuoden ikäinen vientiala. Suomi tunnetaan jo nyt kokoaan merkittävämpänä toimijana, ja lähtökohdat antavat hyvän mahdollisuuden kasvattaa osuutta edelleen globaalissa koulutusmarkkinassa.

Education Finland -ohjelma vauhdittaa suomalaisen koulutusosaamisen vientiä. Sen jäsenyritysten ulkomaan liikevaihto on nyt noin puoli miljardia euroa, mutta arvon toivotaan kasvavan miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. 

– Suomalainen osaaminen on maailmalla kysyttyä. Parhaat konseptit perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat myös meillä itsellämme laajasti käytössä, sanoo ohjelmajohtaja Jouni Kangasniemi Opetushallituksesta.

Viennissä erilaisia toimijoita

Suomalaisia koulutusratkaisuja viedään eri puolille maailmaa, erityisesti Kaakkois-Aasian ja latinalaisen Amerikan maihin. Myös Afrikassa nähdään uusia mahdollisuuksia tulevina vuosina. 

Vientiin kuuluu opetus-, koulutus-, sisältö- ja osaamispalveluita ja -tuotteita niin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kuin ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen sektoreille. Lisääntyvää kysyntää on myös työelämän täydennyskoulutuksille. Mukana on toimijoita yksittäisistä asiantuntijoista opetusteknologia-alan yrityksiin, korkeakouluihin ja työelämän koulutusorganisaatioihin. 

Koulutusvienti tuo monenlaisia hyötyjä niin yksilöille kuin yrityksille ja yhteiskunnalle. Opiskelijat saavat laadukkaita, vieraskielisiä tutkinto-ohjelmia ja opettajat ura- ja työllistymismahdollisuuksia.

– Opetusalan urapolut monipuolistuvat, kun koulutusvienti antaa mahdollisuuden ryhtyä yrittäjäksi tai siirtyä asiantuntijatehtäviin joko kotimaahan tai ulkomaille.

Yrityksille koulutusvienti avaa pääsyn uusille markkinoille ja oven liikevaihdon kasvattamiseen. Yhteiskunta puolestaan hyötyy uusista koulutuksen innovaatioista ja saa ratkaisuja globaaliin oppimisen kriisiin ja työvoimapulaan.

Yritysten kannattaa verkostoitua keskenään ja hakea tukea Education Finland -ohjelmasta, jonka yhteistyöverkostoon kuuluvat myös muun muassa Business Finland ja koko Team Finland -toiminta.

– Koulutusviennissä onnistuminen edellyttää sekä koulutuksen että liiketalouden osaamista ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, Kangasniemi muistuttaa.

Tarvitaan myös kansainvälistä yhteistyötä ja yhteyksiä muun muassa institutionaalisiin rahoittajiin, jotta päästään toteuttamaan pitkäkestoisia hankkeita. 

Parhaat palkitaan

Koulutusviennille on kertynyt onnistumisia tämänkin vuoden aikana pandemiasta huolimatta. Esimerkiksi monessa maassa on avattu päiväkoteja ja suomalaistyyppisiä kouluja, koulutusreformeja tuetaan suomalaisin opein ja uusia opetusmenetelmiä koulutetaan opettajille.

Tulevana keväänä toteutetaan ensimmäistä kertaa Education Finland Award 2022 -kilpailu yhdessä Suomen eOppimiskeskuksen kanssa. Haussa on Suomen paras koulutusvientiratkaisu ja suomalaisen koulutuksen laadukkain innovaatio.

educationfinland.fi

Haku