Hyppää sisältöön

Sujuvampaa kuljetusten reitittämistä ja hallintaa

Sujuvampaa kuljetusten reitittämistä ja hallintaa

31.10.2022

Myyntijohtaja Kari Savolainen kertoo, että Intoitin tavoitteena on kansainvälistyä. Ensimmäinen ulkomaantoimisto avattiin Englantiin.

Helppokäyttöinen reititys- ja hallintasovellus tuo ryhmä- ja henkilökuljetuksiin kustannussäästöä ja auttaa laadun parantamisessa. Maan paras palvelu on nyt matkalla myös maailmalle.

TEKSTI | VILMA TIMONEN   KUVA | ANNI  HARTIKAINEN

Taksimarkkinoiden avautuminen kilpailulle on vaikuttanut kuljetusten saatavuuteen ja hintaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Myös sote-uudistus mullistaa henkilökuljetusalaa, kun vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaiset kuljetukset siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa. 

Henkilökuljetusten suuri haaste on yhdistää kuljetuspalvelun eri osat yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Kuljetuksiin liittyviä osapuolia ovat loppukäyttäjät eli kuljetettavat ja heidän huoltajansa, tilaajat, kuten kunnat, koulut, Kela ja sote-alueet sekä toteuttajat eli taksiyhtiöt ja taksit kuljettajineen. Kullakin osapuolella on erilaisia tarpeita ja vaatimuksia palvelulle. 

Helsinkiläisen Intoit Oy:n kehittämä Movit-sovellus on henkilökuljetusten reitittämiseen ja hallintaan kehitetty pilvipohjainen palvelu. Sen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen, optimaaliseen reitittämiseen ja muutostenhallintaan. Sovelluksen visuaalisuus tekee siitä helposti hahmotettavan käyttäjille.

– Meillä on ollut onni saada niin hyviä kumppaneita tilaajista ja toteuttajista, että olemme pystyneet luomaan tuotteen, joka on Euroopankin mittakaavassa markkinoiden keihäänkärki, kertoo Intoit Oy:n myyntijohtaja Kari Savolainen.

Movitin avulla kuljetusten yhdistely toimii tehokkaasti.

Movit-sovellus on alun perin kehitetty koulukuljetuksiin, joissa erityisesti ryhmäkuljetusten muutoshallinta on tehty helpoksi. Kuljetuspalvelun tehokkuuden ohella Movitin avulla pystytään parantamaan kuljetusten turvallisuutta ja oikea-aikaisuutta.

– Movitilla kuljetusten yhdistely saadaan toimimaan tehokkaasti. Meillä on itse kehitetty optimointialgoritmi, jolla saadaan suunniteltua isojenkin joukkojen kuljetuksia, ja käyttöliittymä tukee vahvasti nimenomaan yhdisteltyjä reittejä. Movit on digitalisoinut koko hallinnan prosessin.

Ytimessä kumppanuus

Tällä hetkellä Movitin avulla reititetään päivittäin yli 17 000 matkustajan kuljetukset. Kelan 18:sta kilpailutetusta alueesta Movitia käytetään viidellä, ja määrä nousee vuodenvaihteen jälkeen kymmeneen. 

Movit on pian käytössä myös ulkomailla. Elokuussa 2022 Intoit avasi ensimmäisen ulkomaantoimistonsa Englantiin.

– Olemme kasvava ja kansainvälistyvä yritys. Kehitämme ja viemme Suomen parhaita käytäntöjä sekä malleja maailmalle. Tavoitteemme on, ettei kansainvälistyminen jääjoo Englantiin, vaan jatkoa seuraavista on jo suunnitteilla.

Savolainen korostaa Intoitin periaatteena olevan, että kansainvälistyminen ei saa häiritä kotimaan toimintaa ja nykyisiä asiakassuhteita. Hän sanoo, että sovelluksen avulla yritys pystyy antamaan kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä palvelua. 

– Yrityksenä olemme kyenneet tuottamaan laadukasta palvelua. Asiakkailla on tunne siitä, että asiat menevät eteenpäin – emme jätä heitä yksin. Liiketoimintamme ytimessä on vahva kumppanuus asiakkaiden kanssa ja halu ymmärtää heidän liiketoimintaansa ja sen tarpeita. Toimimme sekä sote- että yksityispuolella, ja juuri nyt tähtäämme siihen, että vuoden vaihteessa pystymme tarjoamaan välitysyhtiöille kokonaisvälityksen ohjelmiston.

Savolainen nostaa esille paljon kritiikkiä herättäneen taksialan uudistuksen. Hänen mielestään julkisesta keskustelusta ovat jääneet kokonaan pois positiiviset puolet. 

– Ymmärrän hyvin, että esimerkiksi yksittäisen taksiyrittäjän näkökulmasta muutos ei ole onnistunut, mutta se on antanut kasvuhaluisille yrityksille mahdollisuuden liiketoiminnan kehittämiseen. Myös kunnat, Kela ja sote-alueet ovat saaneet kilpailutuksessa merkittävästi edullisempia tarjouksia kuin niin sanottuna monopoliaikana. Taksiuudistus on ravistellut alaa, mikä minun mielestäni on ollut positiivinen asia, Savolainen huomauttaa.

– Taksiala uudistuu, ja me olemme valmiita ja halukkaita luomaan uudenlaisia palveluita. Nyt meillä on Suomen parhaat palvelut koko julkishallinon kuljetuspalvelujen toteutusta varten.

Haku