Hyppää sisältöön

Sujuva viestintä lieventää katurakentamisen haittoja

Sujuva viestintä lieventää katurakentamisen haittoja

9.05.2022

Staran työmailla ollaan tyytyväisiä entistä aktiivisempaan viestintään. Jokainen älypuhelimen omistava lähialueen asukas pysyy WhatsApp-ryhmän kautta perillä työn vaiheista.

Katutöiden sujuvoittamiseen luodut keinot ovat lopulta rajalliset, sillä työmaista syntyy aina jonkin verran haittoja alueella asuville. Stara tarttui haasteeseen ketterällä WhatsApp-viestinnällä.

TEKSTI | JOONAS RANTA KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Vaikka kaupungin ylläpitäminen ja kehittyminen on kaikille tärkeää, ei kukaan varsinaisesti nauti rakennustyömaista. Ne ovat ajoittain meluisia, hidastavat liikkumista ja aiheuttavat muutoksia ihmisten päivittäisiin kulkureitteihin.

– Voin sanoa jokaiselle, jota Helsingin liikennetyöt ovat joskus risoneet, että se on ollut useimmissa tapauksissa meidän tekosiamme, naurahtaa Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran yksikönjohtaja Hannu Halkola.

Stara edustaa Helsingin kunnallistekniikan omaa rakentamista. Kaupunkilaiset suhtautuvat katutöihin usein kriittisesti ja suoran palautteen lisäksi keskusteluja käydään yleisönosastoilla ja somekanavilla. Työt ovat kuitenkin toimivalle infralle välttämättömiä. Halkola kollegoineen ei silti heitä käsiä ilmaan palautetulvan edessä. Katutöiden sujuvoittamisesta puhuttaessa Halkola ei viittaa meluaitaan tai työvuorolistaan. Hänen vastauksensa on älypuhelimessa.

Reaaliaikainen viestintä ei ole lopulta hirveä kustannus ja etu on selkeä.

WhatsApp-ryhmässä Staran työmaiden vastuuhenkilöt viestivät työmaan ajankohtaisista asioista. Ryhmään voi liittyä jokainen, jolla on älypuhelin sekä ilmainen WhatsApp-profiili. Ryhmässä viestitään poikkeustilanteista, työn ajoituksesta sekä muutoksista. WhatsApp-yhteystiedot löytää työmaalla olevasta kyltistä sekä asukastiedotteista.

– Kun asiat tapahtuvat työmaalla joka tapauksessa, huomasimme, että reaaliaikaisempi viestintä rauhoittaa työmaa-alueen lähellä asuvien tai siellä kulkevien mieliä.


Entistä yhdenmukaisempaa

Ajatus laajemmasta työmaaviestinnästä sai alkunsa Siisti ja sujuva työmaa -hankkeesta. Siinä työmaiden haittoja lähestyttiin palvelumuotoilullisesta näkökulmasta. Hankkeessa pohdittiin, miltä työmaan kuuluisi näyttää ja miten työmaan valmistumista voitaisiin nopeuttaa. Esille nousi myös tiedotus.

– Olemme perinteisesti työmailla ehkä ajatelleet, ettei viestintä ole urakoitsijan tehtävä eikä edes mahdollista. Nyt tavoitteemme on lisätä yhdenmukaista tiedotusta ja sen tavoittavuutta. Kyseessä ei ole lopulta hirveä kustannus ja etu on kokonaisuuden kannalta selkeä.

Tiedottaminen työmaista ei ole kaupungin sisäisessä työnjaossa ensisijaisesti Staran tehtävä. Perinteisessä mallissa tilaaja tilasi työn, minkä jälkeen lisättiin työmaataulut, joihin tilaaja toimitti tekstin ja vastaavan mestarin numeron. Nykyaika vaatii kuitenkin notkeampaa viestintää.

Helsinki viesti Mechelininkadun peruskorjauksesta perinteisten kanavien lisäksi Facebookin, WhatsApp-ryhmän ja verkkosivustonsa kautta. Sen jälkeen Stara on jatkanut WhatsApp-ryhmän käyttöä, ja käytäntöä on tarkoitus levittää ainakin pidempikestoisille työmaille.

– Tärkeintä on tavoittaa mahdollisimman laaja ja monipuolinen joukko niitä ihmisiä, joiden arkea työmaat koskettavat.


Maineen puhdistus 

Suurten työmaiden saama palaute sisältää kritiikkiä niin itse hankkeelle, työn ajoitukselle, melulle kuin poikkeuksellisille liikenneratkaisuillekin. Valitettavasti suunnitelmat eivät aina pidä.

– Urakan aikana tulee aina vastaan yllätyksiä ja työtä, joka ei kuulunut alkuperäiseen tilaukseen. Kukaan ei tietysti yllätyksistä pidä – varsinkaan me, Halkola muistuttaa.

Ihmiset ovat myös ihmetelleet, miksi työmiehet työmaalla vain “katsoa ihmettelevät”.

– Emme ole toimistotyössä, joten palaverimme näkyvät ohikulkijoille. Se mikä näyttää toisesta tumput suorina seisomiselta, on usein tärkeää kommunikointia ja suunnittelua. Aktiivisella viestimisellä voimme parantaa sekä työntekijöiden että kansalaisten arkea.

Käytäntö on otettu ilolla vastaan myös työnjohdon parissa. Yksi heistä on Koskelan sairaala-alueen työmaan vastaava mestari Henri Koskelainen, joka oli mukana myös Mechelininkadun hankkeessa.

– Onhan tämä lappujen jakamista tehokkaampaa. Nopea viestintä lisää myös tuottavuuttamme.

Haku