Hyppää sisältöön

Spillvärmen från industrin är en guldgruva för energi

Spillvärmen från industrin är en guldgruva för energi

3.01.2023

Oskari Salovaara, vd för Caligo Industria, berättar att företagets skrubberlösningar även har levererats till Frankrike och Polen, utöver Finland.

När energipriserna ökar är det klokt att återvinna spillvärme. Men utöver klokhet krävs även erfarenhet, kunskap och teknik.

TEXT | JUKKA NORTIO   FOTO | SUVI ELO

Jag uppmanar alla medborgare att rapportera in skorstenar som avger vattenånga, eftersom de alltid utgör potentiella spillvärmeobjekt, säger Caligo Industria Oy:s nya vd Oskari Salovaara.

Hundratals processindustrianläggningar, bla. sågverk har värmeverk vars rökgaser eller annan spillvärme som kan utnyttjas direkt i egna processer eller säljas t.ex. till fjärrvärmenät. Så sparar industrin på kostnaderna för externa elinköp eller anskaffning av en ny större värmepanna.

Caligos lösning för sågverk och annan industri är en automatiserad helhet som baseras på kondenseringsteknik. Kärnan i lösningen består av ett skrubbertorn med en reningszon och en värmeåtervinningszon. 

Skrubbern har en optimerad värmeåtervinnings- och reningsfunktion. Reningszonen är längre än i tidigare lösningar, vilket leder till att reningsprocessen varar längre tid än i traditionella skrubbrar, och därmed avlägsnas partiklar effektivare. Skrubbern är tillverkad av rent stål, vilket gör den säkrare i sågverksmiljöer än tidigare lösningar. 

Kunder som sågverket Keiteleen saha har välkomnat Caligos lösning.

– Tack vare integreringen i torken behövde Keiteleen saha inte införskaffa en ny panna i samband med torkinvesteringen eller öka storleken på den gamla värmepannan, eftersom den gamla värmepannan kunde anslutas till skrubbern och direkt kopplas till torken. Medan torken producerar varor till försäljning, tillförs energi till processen utan några större bränsle- eller driftkostnader, vilket är oerhört fördelaktigt för våra kunder.

Utjämning av värmeproduktionen

Caligo erbjuder patenterade lösningar där termobatterier används för att jämna ut toppar och efterfrågan i fjärrvärmeproduktionen. En sådan lösning har man bland annat infört i Kankaanpää.

– Det innovativa är att vi använder samma värmepump för att ladda batteriet och överföra energi.

Tack vare Caligos kondenseringsteknik får Vatajankoski Oy i Kankaanpää energi till sitt fjärrvärmenät från spillvärmen i Knauffs gipsskivafabrik. Effekten varierar mellan fyra och åtta megawatt. Dessutom samlar processen in omkring 30 000 kubik vatten varje år som återanvänds i produktionen av gipsskivor. Den här lösningen kan under sommaren ersätta fjärrvärmeproduktionen i bioenergiverket. Samtidigt minskar både förbränningen och koldioxidutsläppen.

Processångorna leds in i Caligos process där temperaturen anpassas till fjärrvärmenätet. Storleken på termobatterierna som ingår i lösningen är optimerad med en värmepump som effektivt överför värmen från batterierna.

– Vi laddar upp termobatterierna med skrubber-värmepumpskombinationen under vardagarna. Och under helgen används samma värmepump för att överföra värme till fjärrvärmenätet. Samtidigt som vi höjer temperaturen körs kallare vatten in i batteriet. På så sätt optimeras användningen av batteriets kapacitet. Även om batteritemperaturerna i sig inte är höga kan de med hjälp av värmepumpen utnyttjas så att vi får tillräckligt höga temperaturer i fjärrvärmenätet.

Haku