Hyppää sisältöön

Soveltavaa tutkimusta yritysten kehitystarpeisiin

Soveltavaa tutkimusta yritysten kehitystarpeisiin

18.03.2022

HAMK Tech -tutkimusyksikön Roosa Helander, Päivi Lehtiniemi-Perttu ja Päivi Laaksonen auttavat hyödyntämään kestävämpiä ratkaisuja.

Hämeessä tehdään pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tavoitteena on edistää yritysten kilpailu-

kykyä ja vähentää teollisuuden hiilijalanjälkeä.


TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | PETRA KOTRO

Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimusorganisaatio HAMK Tech on virallisesti vasta muutaman vuoden vanha, mutta todellisuudessa yksikkö on tehnyt tutkimustyötä alueen teollisten toimijoiden tarpeisiin jo yli 20 vuoden ajan. Kokenut tutkimusyksikkö on tunnettu erityisesti soveltavasta tutkimuksestaan, jossa esimerkiksi kehitteillä olevien tuotteiden kestävyyttä voi testata eri ympäristöolosuhteissa. HAMK Tech -tutkimusyksikön yhtenä tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään kestäviä ratkaisuja, jotka pidentävät tuotteiden elinkaarta, edistävät kiertotaloutta ja vähentävät fossiilisten raaka-aineiden käyttöä.

– Teollinen tuotanto kuluttaa paljon energiaresursseja, joten tutkimustyöllämme pyrimme varmistamaan, että tuotteet pysyvät mahdollisimman pitkään käytössä. Etsimme myös keinoja materiaalien uusiokäyttöön ja pyrimme edistämään esimerkiksi puurakentamista. Tavoitteena on vähentää rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä ja edistää yritysten kilpailukykyä muuttuvissa olosuhteissa, tutkijayliopettaja Päivi Laaksonen HAMK Tech -tutkimusyksiköstä sanoo.

Nopea toimintakyky auttaa yritykset haasteiden yli 

HAMK Tech -tutkimusyksikön toiminnan ajurina on olla osa Suomen hyödyllisintä korkeakoulua, jolla on nopea kyky auttaa yrityksiä haasteiden edessä ja löytää ratkaisuja niiden selättämiseksi. Soveltava tutkimusympäristö antaa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden erilaisten riskien minimoimiseen.

– Laboratorio- ja ulkotestausmenetelmiemme avulla voimme esimerkiksi tutkia, miten tuote kestää erilaisia sääolosuhteita. Näin materiaalien mahdolliset ruostumiset, vuodot ja vauriot voidaan ennaltaehkäistä. Autamme yrityksiä myös selvittämään, täyttääkö tuote markkinoiden standardit ja kannattaako esimerkiksi sertifikaattia lähteä hakemaan, Laaksonen antaa esimerkkejä yksikön toiminnasta.

Turvaa tulevaisuuteen

Yritysten kehitystarpeista lähtevän tutkimustyön lisäksi HAMK Tech -tutkimusyksikössä tehdään ennakoivaa työtä muuttuvien olosuhteiden riskien minimoimiseksi. Nopeasti muuttuvat raaka-aineketjut ja ilmasto-olosuhteet edellyttävät ripeää reagointikykyä.

– Rakennusalalla volyymit ovat suuret ja rakennusten käyttöikä pitkä, jolloin riskienhallinnan merkitys korostuu. Pyrimme välttämään isot kriisit varautumalla tämän päivän rakentamisessa mahdollisiin ääriolosuhteisiin tulevaisuuden ilmastossa. Näin vältytään siltä, että 15 vuoden kuluttua kaikki katot vuotavat, Laaksonen antaa esimerkin naurahtaen. 

Teknologian avulla pyritään myös löytämään keinoja siihen, että tänään rakennetun materiaali on tulevaisuuden purkuvaiheessa hyödynnettävissä uudelleen.

– Rakentamisessa käytetään paljon metallia, jonka uusiokäyttöä pyrimme edistämään. Teollisuuden kiertotaloudessa on vielä rutkasti kehitettävää, Laaksonen toteaa.

Haku