Hyppää sisältöön

Sote-sektorin solmut on selvitettävissä

Sote-sektorin solmut on selvitettävissä

14.08.2023

TT Botnian toimitusjohtaja Timo Ylilauri näkee, että sote-alan haasteisiin voidaan vastata muun muassa moniammatillisen yhteistyön avulla.

Sote-sektorin haasteet heijastuvat työterveyteen. TT Botniassa nähdään ongelmien ratkeavan yhteiskunnallisella päätöksenteolla, tiiviillä yhteistyöllä ja innovatiivisilla palveluratkaisuilla.

TEKSTI tuomas i. lehtonen | kuva sami pulkkinen

Työterveyspalveluja Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla tarjoavan TT Botnian toimitusjohtaja Timo Ylilauri on seurannut huolestuneena Suomen sote-alan kasvavia haasteita. Uusien hyvinvointialueiden mukanaan tuoma rakennemuutos ja investointitarpeet yhdistettynä alan säästöpaineisiin, henkilöstöpulaan ja henkilöstön jaksamiseen liittyviin ongelmiin muodostavat erittäin vaikean kokonaisuuden.

– Työterveydestä vastaavan organisaation edustajana olen erityisen huolissani työntekijöiden jaksamisesta ja siitä, että kaikki hoitoa tarvitsevat ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon. Esimerkiksi työterveyden sairauspoissaolot ovat huolestuttavassa kasvussa. Tähän haasteeseen meidän olisi löydettävä pikaisesti ratkaisuja. Työterveyden, työnantajan ja työntekijän tiivis ja avoin yhteistyö on nyt erittäin tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin edistämisessä, Ylilauri sanoo.

Ylilauri kertoo sote-alan vaikean henkilöstötilanteen näkyvän myös TT Botnian arjessa. Pulaa on erityisesti työterveyslääkäreistä ja -psykologeista. Ylilaurin mielestä valtakunnalliseen lääkäripulaan pitäisi miettiä nyt toimivia ratkaisuja valtakunnallisella tasolla. 

– Mielestäni huomiota pitäisi kiinnittää lääkärien koulutusmääriin sekä mahdollisuuksiin siirtää lääkäreille kuuluvia hoitotehtäviä muiden alan ammattilaisten vastuulle. Myös lääkäreiden hallinnollisiin tehtäviin kuluvaa työaikaa pitäisi vapauttaa enemmän potilastyöhön, Ylilauri sanoo.

Hyötyä etävastaanotoista

Ylilauri pitää myös tärkeänä, että alan ammattihenkilöiden moniammatillista yhteistyötä lisätään. Moniammatillisissa tiimeissä pystytään löytämään nopeasti fiksuimmat ratkaisut asiakkaiden haasteisiin.

TT Botnialla on investoitu merkittävästi tietoturvallisten ja luotettavasti toimivien etävastaanottopalveluiden kehittämiseen. Uusi tapa toimia on parantanut työvoiman ja työterveyspalveluiden saatavuutta.

– Arvioimme työterveysasiakkaan hoitotarpeen ajanvarausta tehtäessä. Jos lähikontakti ei ole välttämätön, tarjoamme vaihtoehtona etävastaanottoa. Etävastaanotto on asiakkaalle vaivaton ratkaisu, ja meille se on mahdollistanut henkilöstön paremman saatavuuden. Etävastaanottoja tekevä työntekijämme voi työskennellä mistä päin Suomea tahansa. Tämä lisää työn joustavuutta, Ylilauri pohtii.

Työhyvinvointi on yksilön ja organisaation yhteinen asia

Ylilaurin mielestä on aikamoinen dilemma, että tutkitusti maailman onnellisimman maan kansalaisten mielenlaatua leimaa melankolisuus ja pessimistisyys. Pessimisti ei pety -asenne antaa jonkinlaisen rokotuksen pettymyksiä vastaa ja luo sisua kamppailla Suomen haastavien luonnonolojen keskellä. Toisaalta se altistaa meitä monille sairauksille, erityisesti mielenterveysongelmille.

– Suomalaiset organisaatiot ovat tehneet jo paljon työtä työntekijöidensä hyvinvoinnin eteen. Tämän päivän työelämässä erityisen tärkeää on työyhteisön avoimuus sekä työntekijöiden erilaisuuden ja erilaisten tarpeiden sekä elämäntilanteiden huomioiminen. Hybridi- ja etätyöratkaisut auttavat osaltaan työn ja muun elämän yhteensovittamisessa, Ylilauri kuvailee.

Työterveyden, työnantajan ja työntekijän tiivis yhteistyö on nyt erittäin tärkeää.

– Työhyvinvointi ei saa kuitenkaan olla pelkästään työyhteisön vastuulla. Myös työntekijällä on vastuu hyvinvoinnistaan. Omalla asennoitumisella ja valinnoilla on iso merkitys. Meidän työterveyden ammattilaisten tehtävänä on tukea organisaatioita ja yksilöitä rakentamaan parempaa työhyvinvointia.

TT Botnia on perustettu vuonna 2021 omistajiensa eli Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien sekä silloisten kuntayhtymien liikkeidenluovutuksesta. Nykyään yritys tarjoaa joustavia ja laadukkaita työterveyspalveluita Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueille sekä tytäryrityksensä YritysBotnian kautta eri toimialoilla toimiville yrityksille. TT Botnialla on 17 toimipistettä, ja se työllistää noin 100 työterveyden ammattilaista.

Haku