Hyppää sisältöön

Sopivassa työssä voi paremmin

Sopivassa työssä voi paremmin

24.01.2022

Adeccon Senior HR-konsultti Maarit Härmälä tuo toisilleen soveltuvia yrityksiä ja työnhakijoita yhteen. Taika Nummi toimi kesällä 2020 Adeccon toimitusjohtajana kuukauden ajan.

Suomessa työskennellään keskimäärin 1500 tuntia vuodessa. Koska niin suuri osa elämästä kuluu töissä, on todella tärkeää, että työ on yksilölle sopiva ja merkityksellinen, jo oman hyvinvoinnin kannalta. 

TEKSTI | TAIKA NUMMI KUVA | ADECCO

Adecco Group on maailman suurin henkilöstöpalvelualan toimija. Adecco Finland -konsernin visio on välittää taidolla ja voittaa luottamuksella varmistaen näin, että työntekijät ovat innostuneita, motivoituneita ja valmiita omaksumaan työn tulevaisuus. 

Adecco Finlandin Head of Recruitment Services Maarit Härmälä on jo vuosia ollut mukana auttamassa työntekijöitä löytämään oman näköisiään töitä ja rakentamaan omaa hyvinvointia tukevaa uraa. 

– Olemme hyvinvoinnin kannalta todella perusasioiden äärellä. Jos ei viihdy töissä tai ei pysty allekirjoittamaan yrityksen arvoja, on työ väistämättä vaikeaa. On paljon näyttöä siitä, kuinka vääränlainen työ vaikuttaa terveyteen. Ihmiset, jotka eivät viihdy työssään stressaavat enemmän, nukkuvat vähemmän, sairastavat useammin ja kokevat innostuksen puutetta myös työn ulkopuolella.

Härmälä lisää, että vaikka väärässä työtehtävässä olemisesta koituukin kuluja työnantajalle, suurimman hinnan maksaa lopulta uupunut työntekijä. 

– Olennaista on käydä avointa keskustelua niin itsensä kuin muidenkin kanssa siitä, minkälaista työtä haluaa olla tekemässä, Härmälä summaa.


Oma visio kaiken ytimessä

Löytääkseen itselle sopivan työpaikan on hyvä tiedostaa omat vahvuudet ja kehittämiskohdat sekä selvittää haettavan työtehtävän vaatimukset. 

– Itselle tärkeät arvot on myös hyvä pitää mielessä uutta työtä hakiessa. Ennen kaikkea on tärkeää olla rehellinen itselleen ja kuunnella omaa sisintä.

Härmälä pohtii, että ongelma ei useinkaan ole siinä, etteivätkö ihmiset yleisesti tiedosta tarpeitaan. Pikemminkin tarpeiden ympärille ei ole rakennettu pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

– Runsaasti rekrytointeja tehneenä huomaan, että tietynlainen tavoitteellisuus puuttuu nykyään. Tämä voi johtua siitä, että nuorilla on enemmän valinnanvaraa kuin ennen ja tulevaisuuden työtehtäviä on vaikeampi ennustaa. Hahmotelma unelmasta on kuitenkin hyvä olla. Sen ei tarvitse olla mitään kiveen hakattua tai vahvasti rajattua. On oltava visio eli tavoite, jota kohti omaa elämää haluaa lähteä rakentamaan.


Asiantuntijoilta apua

Härmälä auttaa työnhakijoita löytämään sopivan työpaikan ja toisaalta yritysasiakkaita löytämään sopivimmat työntekijät. 

– Monet yritykset ovat ulkoistaneet rekrytointinsa. Suurimpana syynä tähän on varmasti se, että kaikista yrityksistä ei löydy osaamista tai tarvittavaa verkostoa, jonka henkilöstöpalvelualan yritys voi tarjota, ja täten rekrytoinnin ulkoistaminen on heille kannattavaa. Yksilöille taas Adeccon kautta työnhakemisen suurin lisäarvo on siinä, että Adeccolla on laaja kontaktiverkosto usean eri alan yrityksiin ja tätä kautta myös useaan eri tehtävään, Härmälä kertoo.

Härmälä toteaa, että haastavinta omassa työssään on kartoittaa, kuka voisi sopia mihinkin tiimiin ja viihtyä missäkin yrityksessä. Eri yritysten kulttuurien ymmärrys on tässä yhtälössä avainasemassa.

– Tutustumme yritysten toimipisteisiin, työntekijöiden luonteenpiirteisiin ja työyhteisöön. Näin luomme yleisen kuvan yrityksestä ja sen kulttuurista ja pyrimme parhaamme mukaan ymmärtämään minkälainen ihminen osaamiseltaan ja persoonaltaan tulee viihtymään onnistumaan kyseisessä organisaatiossa.


Soveltuvuusarvioinneista tukea valintaa varten

Soveltuvuusarviointi on prosessi, jossa rekrytoinnin yhteydessä selvitetään erilaisin arviointimenetelmin henkilön motivaatiota, kehityskohteita, kykyä menestyä työtehtävässä sekä lisäksi hänen soveltuvuuttaan työnantajaorganisaatioon. 

Härmälän mielestä soveltavuusarvioinnit tuovat paljon tärkeää objektiivista lisätietoa hakijasta, ja hän toivookin, että useammat yritykset ymmärtäisivät arviointien tuoman lisäarvon. Soveltuvuusarviointi on prosessina myös työnhakijalle avartava oppimiskokemus, joka parhaimmillaan mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen.

– Vaikka rekrytointi itsessäänkin on kallis toimenpide yritykselle, maksaa virherekrytointi valtavan paljon enemmän. Adeccolla on todella paljon asiakasyrityksiä, jotka ovat aikoinaan ottaneet soveltuvuusarvioinnit käyttöönsä, eivätkä enää tee yhtäkään rekrytointia ilman soveltuvuusarviointia, Härmälä kertoo.

Mitä paremmin työnhakija tunnetaan ennalta, sitä paremmin voidaan varmistaa hänelle sopiva, merkityksellinen ja motivoiva työ – sillä itselle sopivassa työssä voi paremmin. 

Haku