Hyppää sisältöön

Softabisnestä reilulla otteella ja avoimin kortein

Softabisnestä reilulla otteella ja avoimin kortein

22.10.2021

Kehitysjohtaja Mikko Lammen mielestä reilu ohjelmistotalo pelaa aina avoimin kortein. Metatavulla asiakas otetaan mukaan koko kehitysprosessiin, jos asiakas niin tahtoo.

Ohjelmistotalo Metatavu pitää asiakkaansa tyytyväisinä tinkimättömällä tuotekehitystyöllä ja laadukkaalla palvelulla. Lisenssikikkailu loistaa poissaolollaan. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Anna-Katri Hänninen

Kehitysjohtaja Mikko Lampi luonnehtii Metatavu Oy:tä positiiviseksi markkinahäiriköksi, joka toimii reilusti ja avoimin kortein. Tyypillinen ohjelmistoalan liiketoiminta perustuu lisensseihin, sitoviin sopimuksin ja suljetun lähdekoodin ratkaisuihin. Metatavulla asiakkaita sen sijaan sitoutetaan laadukkaalla työllä ja yhteiskehittämisellä.

– Asiakas haluaa ostaa toimivia ratkaisuja ja niiden aikaansaamia tuloksia. Sopimusmallimme perustuu siihen, että asiakas kokee aidosti hyötyvänsä yhteistyöstä kanssamme. Halutessaan hän voi vaihtaa toimittajaa tai kehittää ratkaisuja monitoimija-mallin mukaisesti. Emme sido asiakkaitamme lisensseillä tai sopimuksilla. Kyse on luottamuksesta ja riskienhallinnasta, Lampi toteaa.

Metatavun kehittämät ohjelmistot perustuvat laajasti käytössä oleviin ja toimintavarmoihin avoimen lähdekoodin ratkaisuihin ja komponentteihin. Yritys avaa niin kehitysprosessinsa kuin kehittämänsä koodinkin asiakkailleen. Kehitystyön tuloksena syntyvä ohjelmisto lähdekoodeineen ja datoineen on asiakkaan omaisuutta.

– Pyrimme madaltamaan asiakkaidemme kokemia teknisiä ja taloudellisia riskejä. Meitä tämä toimintamalli haastaa jatkuvaan kehittymiseen. Työ ei lopu ohjelmiston valmistumiseen. Aktiivinen ylläpito- ja kehitystyö jatkuu yhteistyössä asiakkaan kanssa, Lampi tiivistää.

KYSE ON jaetun ymmärryksen rakentamisesta sekä uuden oppimisesta.

Asiakas otetaan mukaan

Metatavun ideologiaan kuuluvat reiluuden ohella fiksuus ja ketteryys. Ennen ohjelmiston kehitystyön aloittamista Metatavu perehtyy yrityksen liiketoimintaan ja sen haasteisiin. Tämän jälkeen määritellään asiakkaan kanssa tavoitetila ja ohjelmiston ominaisuudet pääpiirteissään. Yksityiskohtia ei lyödä heti lukkoon, vaan niille annetaan tilaa muotoutua prosessin edetessä. Kun askelmerkit ovat selvillä, ohjelmistoa kehitetään kahden viikon sprinteissä. Jokaisen pyrähdyksen jälkeen arvioidaan aikaansaannoksia.

– Voimme muuttaa tekemistämme ketterästi, jos emme ole oikealla tiellä. Sovelluskehityksessä ilmenee usein muutostarpeita, jotka voivat johtua toimintaympäristöstä tai matkan aikana kasvaneesta ymmärryksestä. Kun etenemme pienin askelin, hallitsemme paremmin koko kehitysprosessia ja siitä syntyviä kustannuksia sekä tehostamme työtä. Esimerkiksi alustavaa toteutusideaa voidaan testauttaa asiakkaalla ensin kevyen prototyypin avulla.

Metatavu haluaa aktivoida asiakkaan mukaan ohjelmistokehitykseen. Tämä vaatii toki aikaa ja halua osallistua kehitysprosessiin, mutta palkkiona syntyy toimivampi ohjelmistoratkaisu.

– Asiakkaan ei tarvitse olla diginatiivi. Me lisäämme asiakkaan ymmärrystä digitaalisuuden mahdollisuuksista ja asiakas puolestaan avaa meille oman toimintaympäristönsä haasteita ja lainalaisuuksia. Kyse on jaetun ymmärryksen rakentamisesta ja uuden oppimisesta. Avoimuus ja yhdessä tekeminen lisäävät molemminpuolista luottamusta, syventävät yhteistyösuhdetta ja parantavat lopputuloksen laatua, Lampi summaa.

Teknologia tarpeen mukaan

Metatavun pyrkimyksenä on kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka poistavat asiakasyrityksen haasteita tai luovat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan harjoittamiseen. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun kehitystyössä voidaan hyödyntää tarpeeseen parhaiten soveltuvia teknologioita ja ratkaisuja eri toimialoilta.

– Kehittäjiemme laaja-alaisen osaamisen ansiosta voimme valita toteutuksiin sopivimmat uudet teknologiat tai vaihtoehtoisesti hyödyntää asiakkaiden olemassa olevia järjestelmiä ja teknologioita.

Monet softatalot ovat erikoistuneet tiettyihin toimialoihin. Metatavu tekee selvän poikkeuksen: asiakaskunta koostuu eri aloilla operoivista pk-yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista. Tällä hetkellä suurimpia asiakasryhmiä ovat teollisuudesta muun muassa konepaja- ja maatalousyritykset sekä kuntasektori.

– Konepajayhtiö Reiferille teimme järjestelmän tuotannon läpimenoaikojen seurantaan ja optimointiin. Järvikylän salaatteja viljelevälle Famifarmille toteutimme viljelyprosessin hallinta- ja seurantajärjestelmän kasvihuoneviljelyyn, ja Pakkasmarja siirtyi toteuttamamme ohjelmiston avulla tuotantoketjun digitaaliseen hallintaan. Lääkärikeskus Ikiomalle puolestaan kehitimme mobiilisovelluksen, jolla asiakkaat voivat muun muassa hallita ajanvarauksiaan ja nähdä reseptejään. 

Vuonna 2016 perustettu Metatavu Oy työllistää 15 IT-alan asiantuntijaa. Viime vuonna yrityksen liikevaihto ylitti 900 000 euron rajapyykin. Yhtiö on pääosin työntekijöidensä omistuksessa. 

Haku